Base description which applies to whole site

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

45.168

0

3.789

5.757

– 4.533

50.181

Uitgaven:

45.445

0

1.359

3.832

265

50.901

Waarvan juridisch verplicht:

97.01

IenM-brede programmamiddelen

45.445

0

1.359

3.832

265

50.901

97.01.01

Opdrachten

23.213

0

359

7.984

– 649

30.907

 

– Onderzoeken ANVS

0

0

0

3.854

– 637

3.217

 

– Regeringsvliegtuig

6.664

 

0

0

– 218

8.692

 

– Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

2.879

 

432

0

1.287

4.844

 

– Overige opdrachten

13.670

0

– 73

1.638

– 1.081

14.154

97.01.02

Subsidies

250

0

1.000

0

917

2.167

 

– ANVS

0

 

0

0

1.167

1.167

 

– Overig

250

 

1.000

0

– 250

1.000

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

16.605

0

0

– 4.005

0

12.600

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan ILT

16.000

0

0

– 4.014

0

11.986

 

– waarvan bijdrage aan RWS

605

0

0

9

0

614

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.377

0

0

– 147

– 3

5.227

 

– StAB

5.377

0

0

– 147

– 3

5.227

 

Ontvangsten

3.373

0

– 1.100

238

1.135

3.646

Ontvangsten

De hogere ontvangsten hebben met name betrekking op de bijdragen van ILT, ANVS en VWS aan het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) in het kader van adaptief onderhoud aan het ICAWEB (Integrale Crisis Advies Website).

Licence