Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In paragraaf 1 worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt. In paragraaf 2 worden de belangrijkste slotwetmutaties toegelicht.

Licence