Base description which applies to whole site

1. Wettelijke basis

In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

Artikel 6

Met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een verplichting van € 8 miljoen aangegaan in verband met borgstellingen voor leningen van sportverenigingen die willen investeren in energiebesparende maatregelen en/of duurzame energie. Deze verplichting komt tot betaling in 2016, 2017 en 2018. Om dit mogelijk te maken is bij tweede suppletoire wet 2015 het verplichtingenbudget verhoogd met € 8 miljoen.

Licence