Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: BELEIDSMUTATIES

Beleidsmutaties (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2013

1

         

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2013

– 73

         

Compensatie IBT-taak provincies

1.254

1.254

1.254

1.254

1.254

1.254

Natuur (integratie-uitkering)

5

         

Natuur (integratie-uitkering)

– 105.000

– 105.000

– 105.000

– 105.000

– 105.000

– 105.000

Natuur (decentralisatie-uitkering)

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

Natuur (decentralisatie-uitkering)

100.000

100.000

300.000

300.000

200.000

200.000

VTH-taken

– 40.758

– 40.758

– 40.758

– 40.758

– 46.700

– 46.700

Regionale omroepen

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

Accres tranche 2013 (incidenteel)

1.947

         

Accres tranche 2013 (structureel)

12.538

12.538

12.538

12.538

12.538

12.538

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

1.695

         

Asbestdaken (decentralisatie-uitkering)

1.000

         

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

613

         

Friese taal

65

65

65

65

65

 

Bodem (decentralisatie-uitkering)

– 75

         

Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

18.000

         

Accres tranche 2014

– 19.345

– 19.345

– 19.345

– 19.345

– 19.345

– 19.345

DU Ontwikkel / OEM variabel (algemene uitkering)

9.898

– 400.735

       

DU Ontwikkel / OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

– 9.898

400.735

       

Zuiderzeelijn REP-middelen (decentralisatie-uitkering)

32.519

         

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

– 36

         

Friese taal

         

65

Accres tranche 2014

– 2.421

– 2.421

– 2.421

– 2.421

– 2.421

– 2.421

Accres tranche 2015

 

– 6.197

– 6.197

– 6.197

– 6.197

– 6.197

Totaal mutaties (inclusief meerjarige doorwerking 1e suppletoire 2014)

105.429

43.636

243.636

243.636

137.694

137.694

Licence