Base description which applies to whole site

4.4 Overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

De Miljoenennota 2015 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten op kasbasis voor 2015. Dat overzicht bevat ook het totaal van de belasting- en premieontvangsten uit Caribisch Nederland. In onderstaande tabel wordt het totale bedrag van de voor 2015 geraamde belasting- en premieontvangsten op kasbasis uit Caribisch Nederland op gedetailleerdere wijze gepresenteerd door de geraamde kasontvangsten voor 2015 uit te splitsen over alle in Caribisch Nederland geheven rijksbelastingen en premies.

Raming belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland 2015 in miljoenen euro’s (op basis van Miljoenennota 2015)
 

Raming 2015

Loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen

59,2

Algemene bestedingsbelasting

23,3

Vastgoedbelasting

8,8

Accijnzen

4,7

Overdrachtsbelasting

2,3

Inkomstenbelasting

2,0

Opbrengstbelasting

0,6

Kansspelbelasting

0,5

Ontvangsten oude belastingstelsel

1,4

Totaal

102,8

Licence