Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.2 Subsidieoverzicht

Tabel subsidies (bedragen x € 1.000)

Artikel

Subsidie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal verleningen 2015

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (Jaartal)

Einddatum subsidie(regeling) (jaartal)

Artikel 2

CDFD (www.cdfd.nl)

1.383

1.280

1.499

1.497

1.500

1.497

1.499

1

2013

2018

Niet van toepassing

Artikel 2

Geldmuseum (www.geldmuseum.nl)

1.500

           

0

 

Niet van toepassing

2013

Artikel 4

Technische assistentie kiesgroeplanden

 

68

         

0

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Totaal subsidieregelingen

2.883

1.280

1.499

1.497

1.500

1.497

1.499

       

* vanaf 2014 wordt er geen subsidie meer aan het Geldmuseum verstrekt (zie ook Kamerstukken II 2012/13, 33 640 IX, nr. 2)

Overzicht subsidies

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van het Ministerie van Financiën. Binnen deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht gebruikt. De Algemene wet bestuursrecht definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Licence