Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.3 Evaluatie- en onderzoeksoverzicht

Evaluatie- en onderzoeksoverzicht

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

1a. Beleidsdoorlichting

         
 

Het genereren van inkomsten voor de financiering van overheidsbeleid. Solide, eenvoudige en fraudebestendige fiscale wet- en regelgeving is hiervoor de basis. Doeltreffende en doelmatige uitvoering van die wet- en regelgeving zorgen er voor dat burgers en bedrijven bereid zijn hun wettelijke verplichtingen ten aanzien van de Belastingdienst na te komen (compliance).

art. 1

2015

2015

 
 

Optimaal financieel resultaat bij de realisatie van publieke doelen. In het bijzonder bij investeren in en verwerven, afstoten en beherenv an de financiële en materiële activa van de Staat.

art. 3

2012

2012

www.rijksoverheid.nl/

ministeries/fin

/documenten-en-publicaties/

kamerstukken/

2013/03/01/bijlage-ibo-staatsdeelnemingen.html

 

Beleid maken voor een stabiele werking van financiële markten, met betrouwbare dienstverlening van financiële instellingen aan burgers en bedrijven

art. 2

2017

2017

 
 

Optimaal financieel resultaat bij de realisatie van publieke doelen. In het bijzonder bij investeren in en verwerven, afstoten en beherenv an de financiële en materiële activa van de Staat.

art. 3

2016

2016

 
 

Een bijdrage leveren aan een gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling.

art. 4

2015

2015

 
 

Een bijdrage leveren aan een gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling.

art. 4

2019

2019

 
 

Het bieden van mogelijkheden voor verzekering van betalingsrisico’s die zijn verbonden aan export en investeringen in het buitenland, in aanvulling op de markt, en het creëren en handhaven van een gelijkwaardig speelveld voor bedrijven op het terrein van Exportkredietverzekeringsfaciliteit.

art. 5

2014

2014

 
 

Het bieden van mogelijkheden voor verzekering van betalingsrisico’s die zijn verbonden aan export en investeringen in het buitenland, in aanvulling op de markt, en het creëren en handhaven van een gelijkwaardig speelveld voor bedrijven op het terrein van Exportkredietverzekeringsfaciliteit.

art. 5

2018

2018

 
 

Gemeenten, provincies en Wgr-plusregio’s hebben de mogelijkheid een evenwichtige keuze te maken tussen in- en uitbesteding. De btw speelt hierin geen rol.

art. 6

2016

2016

 
 

Een optimaal financieel resultaat bij het beheren en afstoten van materiële activa van/voor het Rijk ten behoeve van de realisatie van rijksdoelstellingen.

art. 7

2011

2013

Kamerstukken 2013/2014, 31 935, nr. 12

 

Financieel en economisch beleid van de overheid

art. 8

2016

2016

 
 

Schuldfinanciering tegen zo laag mogelijke rentekosten onder acceptabel risico voor de begroting.

art. 11

2015

2015

 
 

Schuldfinanciering tegen zo laag mogelijke rentekosten onder acceptabel risico voor de begroting.

art. 11

2019

2019

 
 

Optimaal kasbeheer van het Rijk en van de instellingen die aan de schatkist zijn gelieerd.

art. 12

2014

2014

 
 

Optimaal kasbeheer van het Rijk en van de instellingen die aan de schatkist zijn gelieerd.

art. 12

2018

2018

 
           
           

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en/of doelmatigheid

         
 

Effect uitvoering toezicht MGO/ZGO op doelstelling compliance

art. 1

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten_en_ publicaties/ rapporten/2012/06/20/ rapport_van_de_commissie_ stevens_over_ horizontaal_toezicht_ bij_de_belastingdienst.html

 

Effect uitvoering toezicht Toeslagen op doelstelling compliance.

art. 1

2011

2014

 
 

Effect uitvoering toezicht Douane op doelstelling compliance.

art. 1

2012

2013

 
 

Giftenaftrek

art. 1

2016

2016

 
 

Faciliteiten successiewet algemeen nut beogende instellingen

art. 1

2014

2014

 
 

Doorschuiving inkomen uit aanmerkelijk belang

art. 1

2014

2014

 
 

Vrijstelling oldtimers

art. 1

2019

2019

 
           

2. Overige onderzoek

         
 

Fiscale Monitor

art. 1

jaarlijks

jaarlijks

www.belastingdienst.nl

 

Evaluatie toezicht accountants

art. 2

2013

2013

 
 

Rapportage DBFMO (op verzoek van TK)

art. 3

2012

2012

www.rijksoverheid.nl

/ministeries/fin

/documenten-en-publicaties/brieven

/2012/12/18/

Voortgangsrapportage

– dbfm-o-2012.html

 

FATF-evaluatie

art. 2

2010

2011

www.imf.org/

external/np/ms/

2010/121410.htm

 

Onderzoek ARK naar DBFMO

art. 3

2012

2013

www.rekenkamer.nl

/Publicaties

/Onderzoeksrapporten

/Introducties/2013/06

/Contractmanagement

_bij_DBFMO_projecten

 

DBFMO voortgangsrapportage 2013/2014

art. 3

2013

2014

 
 

Onderzoek ARK naar Gasrotonde: nut, noodzaak en risico’s

art. 3

2010

2012

Vergaderjaar 2011–2012, Kamerstuk 33 292, nr. 1

 

Onderzoek ARK naar Tennet en Beheer landelijk electriciteitsnet

art. 3

2013

2014

 
 

Onderzoek ARK naar Visie op staatsdeelnemingen

art. 3

2013

2014

 
 

Onderzoek ARK naar Monitoring maatregelen kredietcrisis

art. 2 en 3

Doorlopend

   
 

PPS voortgangsrapportage 2009–2010

art. 3

2013

2014

 
 

jaarlijkse beoordeling Nederlands Stabiliteitsprogramma door EFC/Ecofin

art. 8

jaarlijks

jaarlijks

www.europa-nu.nl/id/vj11473teazf/

aanbeveling_van_de_

raad_over_het

 

Jaarlijkse IMF-artikel IV consultatie

art. 8

jaarlijks

jaarlijks

www.rijksoverheid.nl/

ministeries/fin

/documenten-en-publicaties

/kamerstukken/

2013/03/19

/concluding-statement- imf.html

Licence