Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.4 Verdiepingshoofdstukken

Artikel 1 Belastingen
Opbouw uitgaven artikel 1 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

3.297.439

3.208.780

3.131.846

3.033.965

2.997.469

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

74.200

28.391

28.946

26.096

25.916

 
             

Nieuwe mutaties

           

Loonbijstelling

 

3.901

3.816

3.757

3.724

 

Overboeking P-Direkt

 

– 18.120

– 17.805

– 17.499

– 17.106

 

Overig

2.639

– 821

– 1.033

– 1.026

– 1.240

 

Extrapolatie

         

3.010.021

             

Stand ontwerpbegroting 2015

3.374.278

3.222.131

3.145.770

3.045.293

3.008.763

3.010.021

Opbouw ontvangsten artikel 1 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

115.246.411

121.794.539

128.361.154

135.584.598

140.684.097

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 6.895.121

31.000

129.000

174.000

208.000

 
             

Nieuwe mutaties

           

Belastingontvangsten

7.915.202

– 6.278.409

– 13.077.826

– 14.265.969

– 16.043.787

 

Extrapolatie

         

128.111.934

             

Stand ontwerpbegroting 2015

116.266.492

115.547.130

115.412.328

121.492.629

124.848.310

128.111.934

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Loonbijstelling

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2015.

Overboeking P-Direkt

Per 1 januari 2015 wordt voor het shared service center P-Direkt gewerkt met centrale bekostiging, waardoor het totale budget identificeerbaar op de begroting van het Ministerie van BZK komt te staan. De structurele budgettaire reeks van het Ministerie van Financiën wordt daartoe overgeheveld naar BZK.

Ontvangsten

Belastingontvangsten

Zie de Miljoenennota voor een toelichting op de belastingontvangsten.

Artikel 2 Financiële markten
Opbouw uitgaven artikel 2 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

57.004

18.199

18.832

16.609

16.609

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

7.994

3.613

2.696

2.178

2.178

 
             

Nieuwe mutaties

           

Overig

– 6

– 312

– 923

71

68

 

Extrapolatie

         

18.858

             

Stand ontwerpbegroting 2015

64.992

21.500

20.605

18.858

18.855

18.858

Opbouw ontvangsten artikel 2 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

162.931

7.597

7.377

7.288

7.108

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 48.384

3.918

3.001

2.483

2.483

 
             

Nieuwe mutaties

           

Verkoop vordering Landsbanki/IceSave

623.000

         

Overig

497

1.000

300

300

300

 

Extrapolatie

         

8.691

             

Stand ontwerpbegroting 2015

738.044

12.515

10.678

10.071

9.891

8.691

Verkoop vordering Landsbanki/IceSave

In 2008/2009 heeft De Nederlandsche Bank na het faillissement van Landsbanki een bedrag uitgekeerd van € 1,6 mld. aan de depositohouders. Hiervan namen de Nederlandse banken € 208 mln. voor hun rekening en de Nederlandse Staat € 1,4 mln. Door boedeluitkeringen is tot op heden € 811 mln. geïncasseerd. Aan hoofdsom staat derhalve, voor zover het de Nederlandse staat betreft, nog € 617 mln. open. De resterende vordering is verkocht en voorziet in een opbrengst voor de Nederlandse Staat van circa € 623 mln.

Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector
Opbouw uitgaven artikel 3 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

1.652.866

1.589.366

1.356.367

1.167.367

943.367

 

Mutatie NvW 2014

3.748.000

– 1.575.000

– 1.342.000

– 1.153.000

– 929.000

 

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 2.592.707

4.948

4.948

4.948

4.948

 
             

Nieuwe mutaties

           

Overig

– 50

         

Extrapolatie

         

19.315

             

Stand ontwerpbegroting 2015

2.808.109

19.314

19.315

19.315

19.315

19.315

Opbouw ontvangsten artikel 3 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

4.864.748

4.050.438

2.496.397

2.192.397

1.884.397

 

Mutatie NvW 2014

3.747.000

– 1.576.000

– 1.342.000

– 1.152.000

– 928.000

 

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 942.650

– 29.949

124.651

149.651

174.651

 
             

Nieuwe mutaties

           

Superdividend Urenco

 

20.000

95.000

65.000

55.000

 

Dividend Staatsdeelnemingen

110.000

         

Afdrachten Holland Casino

 

– 10.000

– 10.000

     

Afdrachten Staatsloterij

– 6.000

         

Dividend Financiële Instellingen

 

400.000

       

Winstafdracht DNB

 

75.000

– 134.000

– 145.000

– 153.000

 

Overig

73

2

2

2

2

 

Extrapolatie

         

949.050

             

Stand ontwerpbegroting 2015

7.753.171

2.929.491

1.230.050

1.110.050

1.033.050

949.050

Toelichting belangrijkste mutaties

Ontvangsten

Superdividend Urenco

De verwachte dividendontvangsten zijn aangepast aan het businessplan van Urenco. Het is de verwachting dat Urenco tijdelijk meer dan 100% van de winst als dividend zal uitkeren. Het deel dat boven de 100% komt, wordt aangemerkt als superdividend. Superdividend telt niet mee in het EMU-saldo en is daarom niet relevant voor het uitgavenkader.

Dividend Staatsdeelnemingen

Op portefeuilleniveau wordt rekening gehouden met de risico’s bij de verschillende staatsdeelnemingen. De dividendontvangsten hebben zich in 2014 ontwikkeld zoals verwacht, hierdoor kan de raming worden bijgesteld.

Afdrachten Holland Casino

Holland Casino voert een herstructurering door om zo een financieel solide basis te creëren om zelfstandig in een gemoderniseerde kansspelmarkt te opereren. Waarschijnlijk wordt er tot en met 2017 geen winst afgedragen.

Afdrachten Staatsloterij

De afdrachten van SENS blijven onder druk staan als gevolg van de dalende vraag naar de producten die de Staatsloterij aanbiedt. De financiële gevolgen van een mogelijke fusie met de Lotto zijn niet verwerkt.

Dividend Financiële Instellingen

De stelpost op artikel 10 in verband met de moeilijk te ramen dividenden van financiële instellingen is voor 2015 overgeboekt naar artikel 3.

Winstafdracht DNB

Dit betreft een bijstelling van de raming van de winstafdracht DNB door de lagere rente en de versnelde afname van de ECB-crisismaatregelen.

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen
Opbouw uitgaven artikel 4 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

1.119.514

447.187

399.010

270.229

254.438

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

1.089

549

1.500

 

59.253

 
             

Nieuwe mutaties

           

IDA Betaalschema

– 26.340

– 63.659

45.000

46.778

   

Extrapolatie

         

304.692

             

Stand ontwerpbegroting 2015

1.094.263

384.077

445.510

317.007

313.691

304.692

Opbouw ontvangsten artikel 4 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

29.970

56.336

72.133

87.848

87.848

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 4.896

         
             

Nieuwe mutaties

           

Rentebijstelling Griekenland

– 7.961

– 31.757

       

Extrapolatie

         

87.848

             

Stand ontwerpbegroting 2015

17.113

24.579

72.133

87.848

87.848

87.848

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

IDA Betaalschema

Het IDA betaalschema is aangepast ten behoeve van het HGIS tekort. Door zo te schuiven met IDA betalingen kan er in de kalenderjaren 2014 en 2015 € 90 mln. worden vrijgespeeld. Dit bedrag zal in de twee daarop volgende jaren als extra betaling worden verricht. Dit betekent wel dat Nederland in 2017 nog een extra betaling van € 1,8 mln. moet doen om de zogeheten netto contante waarde van de overeengekomen bijdrage aan IDA-16 in stand te houden, alsmede verwatering van het Nederlandse aandeel te voorkomen. Dit bedrag zal ten laste komen aan de HGIS-begroting.

Ontvangsten

Rente bijstelling Griekenland

Dit betreft een bijstelling van de raming van de rente op de lening aan Griekenland naar aanleiding van een nieuwe rekenrente van het CPB.

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen,-garanties en investeringsverzekeringen
Opbouw uitgaven artikel 5 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

110.006

118.006

118.006

118.006

118.006

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

           
             

Nieuwe mutaties

           

Schade-uitgaven EKV

– 11.900

– 30.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

 

Overig

60

52

50

52

49

 

Extrapolatie

         

88.057

             

Stand ontwerpbegroting 2015

98.166

88.058

88.056

88.058

88.055

88.057

Opbouw ontvangsten artikel 5 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

99.500

83.750

82.250

82.250

69.750

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

41.441

         
             

Nieuwe mutaties

           

Premieontvangsten EKV

25.858

10.000

10.000

10.000

10.000

 

Schaderestituties EKV

22.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

Overig

 

– 500

– 500

– 500

– 500

 

Extrapolaties

         

77.717

             

Stand ontwerpbegroting 2015

188.799

103.250

101.750

101.750

89.250

77.717

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Schade-uitgaven EKV

De schaderaming is aangepast aan de nieuwe systematiek van de vanaf 2015 op te richten begrotingsreserve. De schade-uitgaven laten een volatiel verloop zien, daarom is een begrotingsreserve geschikt bij deze garantieregeling. Daarnaast hebben zich in 2014 tot op heden minder schades voorgedaan dan geraamd, waardoor de raming naar beneden is bijgesteld.

Ontvangsten

Premieontvangsten EKV

Door een aantal grote transacties zijn er dit jaar meer premieontvangsten dan geraamd. Er zijn in 2014 tot op heden drie relatief grote verzekeringspolissen uitgereikt, waarbij de maximale schadevergoeding € 200 mln. of hoger bedroeg, op debiteuren in Indonesië, Nederland en Brazilië. Het gaat om exporttransacties in de scheepsbouwsector. Meer specifieke informatie over de afgegeven polissen in 2014, kan worden teruggevonden op de website van Atradius DSB 33.

Schaderestituties EKV

De schaderestituties zijn boven verwachting, daarnaast zijn er meer schaderestituties ontvangen op regelingen buiten de Club van Parijs en is er sprake van een koersrisicopolis met een positief resultaat. De eerste terugbetaling van Argentinië naar aanleiding van het schuldenakkoord met de Club van Parijs is hierin nog niet verwerkt, deze zal worden verwerkt in de tweede suppletoire begroting en de Najaarsnota van 2014.

Artikel 6 BTW-Compensatiefonds
Opbouw uitgaven Artikel 6 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

2.816.420

2.816.664

2.816.486

2.816.367

2.816.367

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

971

         
             

Nieuwe mutaties

           

RSP Zuiderzeelijn

2.846

         

Bijstelling Btw-Compensatiefonds

80.885

84.458

84.636

84.755

84.755

 

Overig

           

Extrapolatie

         

2.901.122

             

Stand ontwerpbegroting 2015

2.901.122

2.901.122

2.901.122

2.901.122

2.901.122

2.901.122

Opbouw ontvangsten artikel 6 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

2.816.420

2.816.664

2.816.486

2.816.367

2.816.367

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

971

         
             

Nieuwe mutaties

           

RSP Zuiderzeelijn

2.846

         

Bijstelling Btw-Compensatiefonds

80.885

84.458

84.636

84.755

84.755

 

Overig

           

Extrapolatie

         

2.901.122

             

Stand ontwerpbegroting 2015

2.901.122

2.901.122

2.901.122

2.901.122

2.901.122

2.901.122

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

Bijstelling btw-compensatiefonds

De raming van het fonds is aangepast op basis van de jaarbeschikking over 2013, (geraamde) voorschotten en voorgenomen beleidsmutaties.

RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

In 2014 wordt aan het gemeentefonds € 56,9 mln. toegevoegd ten gunste van de gemeente Assen voor het project FlorijnAs in verband met RegioSpecifiekPakket (RSP) Zuiderzeelijn. Het aandeel compensabele btw in dit bedrag wordt – ter voorkoming van dubbele compensatie – overgeheveld naar het btw-compensatiefonds (BCF).

Artikel 7 Beheer materiële activa
Opbouw uitgaven Artikel 7 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

306

306

306

306

306

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

           
             

Nieuwe mutaties

           

Overig

– 168

         

Extrapolatie

         

306

             

Stand ontwerpbegroting 2015

138

306

306

306

306

306

Opbouw ontvangsten artikel 7 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

           
             

Nieuwe mutaties

           

Overig

500

         

Extrapolatie

         

1.800

             

Stand ontwerpbegroting 2015

2.300

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Artikel 8 Centraal Apparaat
Opbouw uitgaven Artikel 8 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

204.688

201.012

197.004

191.858

190.181

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

4.118

6.915

6.847

6.850

6.850

 
             

Nieuwe mutaties

           

DRZ Kasverplichtingenstelsel

 

28.462

24.454

26.553

24.553

 

Desaldering externe inhuur ADR

4.000

         

Overig

2.108

– 227

– 202

– 197

– 215

 

Extrapolatie

         

221.380

             

Stand ontwerpbegroting 2015

214.914

236.162

228.103

225.064

221.369

221.380

Opbouw ontvangsten Artikel 8 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

30.385

31.511

31.161

31.165

31.015

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

395

– 4.070

– 4.070

– 4.070

– 4.070

 
             

Nieuwe mutaties

           

DRZ Kasverplichtingenstelsel

 

28.462

24.454

26.553

24.553

 

Desaldering externe inhuur ADR

4.000

         

Overig

3.656

         

Extrapolatie

         

51.498

             

Stand ontwerpbegroting 2015

38.436

55.903

51.545

53.648

51.498

51.498

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

DRZ Kasverplichtingenstelsel

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) verliest per 1 januari 2015 zijn status als agentschap en gaat over van het baten-lastenstelsel naar het kas-verplichtingenstelsel van het moederdepartement. De mutaties, aan zowel uitgaven- als ontvangstenkant, vormen de omzetting van baten/lasten naar kas/verplichtingen. De mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt.

Desaldering externe inhuur ADR

Bij de ADR zijn de verwachte uitgaven € 4 mln. hoger dan begroot. Hier staan ook € 4 mln. extra ontvangsten tegenover. Dit heeft te maken met controle van Europese middelen. Er wordt extra capaciteit ingehuurd bij externe bureaus waarvan de extra uitgaven een op een doorbelast worden aan de verantwoordelijke ministeries.

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
Opbouw uitgaven Artikel 10 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

3.425

2.948

3.368

1.972

1.792

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

2.617

2.134

2.658

2.724

2.633

 
             

Nieuwe mutaties

           

Reservering ICT problematiek BD

 

50.000

50.000

50.000

50.000

 

Verdelen loonbijstelling

– 4.337

– 4.157

– 4.067

– 3.995

– 3.959

 

Overig

2.234

– 882

– 537

– 421

– 186

 

Extrapolatie

         

51.977

             

Stand ontwerpbegroting 2015

3.939

50.043

51.422

50.280

50.280

51.977

Opbouw ontvangsten Artikel 10 (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

 

400.000

400.000

400.000

400.000

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

           
             

Nieuwe mutaties

           

Overboeking dividend financiële instellingen

 

– 400.000

       

Extrapolatie

         

400.000

             

Stand ontwerpbegroting 2015

   

400.000

400.000

400.000

400.000

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Stelpost begroting IX

Er is een stelpost opgenomen voor problematiek binnen de Financiën begroting. Deze middelen zijn o.a. voor de ICT-capaciteit bij de belastingdienst.

Ontvangsten

Overboeking dividend financiële instellingen

De stelpost op artikel 10 in verband met de moeilijk te ramen dividenden van financiële instellingen is voor 2015 overgeboekt naar artikel 3.

Loonbijstelling

De jaarlijkse loonbijstelling is verdeeld binnen de begroting.

Artikel 11 Financiering staatsschuld
Opbouw uitgaven Artikel 11 (x € 1 mln.)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

41.563

59.093

35.631

46.185

44.423

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting

5.017

– 4.042

– 907

4.978

– 706

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rente Vaste Schuld

– 117

– 508

– 786

– 794

– 752

 

Rente Vlottende Schuld

– 53

– 77

69

75

80

 

Uitgaven voortijdige beeindiging

47

         

Aflossing vaste schuld

2.688

– 3.993

6.408

6.626

   

Mutatie vlottende schuld

– 1.147

         

Extrapolatie

         

42.508

             

Stand ontwerpbegroting 2015

47.997

50.474

40.415

57.070

43.046

42.508

Opbouw ontvangsten Artikel 11 (x €1 mln.)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

48.529

64.525

41.213

50.472

46.607

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting

1.835

– 2.845

165

6.059

296

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rentebaten vaste schuld

50

152

184

224

231

 

Rentebaten vlottende schuld

1

0

1

1

2

 

Uitgifte vaste schuld

 

– 6.469

4.162

5.024

– 3.439

 

Mutatie vlottende schuld

2.950

         

Extrapolatie

         

45.103

             

Stand ontwerpbegroting 2015

53.364

55.364

45.725

61.780

43.696

45.103

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Uitgaven en ontvangsten

Door een nieuw kastekort en realisaties zijn de ramingen voor rente en uitgifte schuld bijgesteld.

Artikel 12 Kasbeheer
Opbouw uitgaven Artikel 12 (x €1 mln.)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

7.179

6.572

9.974

12.817

14.024

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting

– 1.573

– 4.122

– 4.842

– 5.285

– 5.367

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rentelasten

13

– 15

14

19

18

 

Verstrekte leningen

– 123

– 250

– 250

– 250

– 250

 

Mutatie in rekening-courant en deposito

2.423

2.174

– 25

– 1.364

– 4.156

 

Extrapolatie

         

5.958

             

Stand ontwerpbegroting 2015

7.918

4.359

4.870

5.937

4.269

5.958

Opbouw ontvangsten Artikel 12 (x € 1 mln.)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

3.120

1.833

2.245

2.527

2.866

 

Mutatie NvW 2014

           

Mutatie amendement 2014

           

Mutatie 1e suppletoire begroting

129

– 164

245

– 338

– 322

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rentebaten

– 7

– 21

– 15

– 73

– 199

 

Aflossingen op leningen

– 10

– 16

1

– 35

– 241

 

Mutatie in rekening-courant en deposito

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

 

Extrapolatie

         

3.261

             

Stand ontwerpbegroting 2015

4.332

2.732

3.576

3.181

3.204

3.261

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Verstrekte leningen

Met name door RWT's worden minder leenaanvragen gedaan dan in het verleden. De raming voor de verstrekte leningen is daarom naar beneden bijgesteld.

Mutatie in rekening-courant en deposito

De mutatie van de verwachte afname van rekening-courantsaldi wordt veroorzaakt door ontwikkelingen bij sociale fondsen.

Ontvangsten

Rentebaten

De raming van de te ontvangen rente is naar beneden bijgesteld omdat er naar verwachting minder leningen worden verstrekt en omdat het geraamde rentepercentage op de te verstrekken leningen is gedaald.

Mutatie in rekening-courant en deposito

De mutatie van de verwachte toename van rekening-courantsaldi wordt veroorzaakt door de deelname van decentrale overheden aan schatkistbankieren. Het geleidelijk afbouwen van bestaande beleggingen zorgt de komende jaren voor een instroom van middelen in de schatkist.

Licence