Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.6 Lijst met afkortingen

A

 

ADR

Auditdienst Rijk

ADSB

Atradius Dutch State Business

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AR

Aflopende regelingen

Awb

Algemene Wet Bestuursrecht

Awir

Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen

Awr

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

   

B

 

BBP

Bruto Binnenlands Product

BCF

btw-compensatiefonds

BERB

Bedrijfseconomische Resultaatsbepaling

BGFO

Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen

BIS

Bank for International Settlements

BTW

Belasting over de toegevoegde waarde

   

C

 

CAOP

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel

CDFD

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

CP

Commercial Paper

CFATF

Caribbean Financial Action Task Force

CR

Crisisregelingen

CRR

Commissie Risicoregelingen

   

D

 

DBFMO

Design, Build, Finance, Maintain, Operate

DNB

De Nederlandsche Bank

DRZ

Domeinen Roerende Zaken

DSL

Dutch State Loan

DTC

Dutch Treasury Certificate

   

E

 

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

ECOFIN

Economic and Financial Affairs Council

EDF

European Development Fund

EFSF

European Financial Stability Facility

EFSM

European Financial Stabilisation Mechanism

EIB

European Investment Bank

EKG

Exportkredietgarantiefaciliteit

EKV

Exportkredietverzekering

EMU

Europese Monetaire Unie

Eonia

European Overnight Index Average

ERM-II

Exchange Rate Mechanism

ESM

Europese stabiliteitsmechanisme

EU

Europese Unie

   

F

 

FATF

Financial Action Task Force on money laundering

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FJR

Financieel Jaarverslag van het Rijk

   

G

 

G20

De G20 (Groep van 20) is een groep bestaande uit 19 landen en de Europese Unie.

H

 

HT

Horizontaal Toezicht

   

I

 

IABF

Illiquid Assets Back-up Facility

IASB

International Accounting Standards Board

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

IDA

International Development Association

IFI

Internationale Financiële Instelling

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IR

Internationale regelingen

IV

Informatievoorziening

   

K

 

KFD

Kernfysische Dienst

   

M

 

MCN

Mandatory Convertible Note

MGO

Middelgrote ondernemingen

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency

MJN

Miljoenennota

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MTO

Middellangetermijndoelstelling

   

N

 

NHT

Nationale Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden

NLFI

NL Financial Investments

   

O

 

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

   

P

 

PPC

Publiek Private Comparator

PPI

Publiek-Private Investering

PPS

Publiek-private samenwerking

   

R

 

RGD

Rijksgebouwendienst

RIV

Regeling Investeringen

RR

Reguliere regelingen

RSP

RegioSpecifiekPakket

RVOB

Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf

RVR

Raad voor Vastgoed Rijksoverheid

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

   

S

 

SAMO

Stichting Afwikkeling Maror-gelden

SBP

Strategisch Behandelplan

SBR

Standard Business Reporting

SDR

Special Drawing Rights

SENO-GOM

Stichting Economische Samenwerking Nederland Oost- Europa en Garantiefaciliteit voor Opkomende Markten

SG

Secretaris-generaal

SRM

Single Resolution Mechanism

SSO

Shared Service Organisaties

STAK

Wet Stichting Administratiekantoor financiële instellingen

   

T

 

TK

Tweede Kamer

   

V

 

VGEM

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu

VIA

Vooringevulde Aangifte

   

W

 

WAKO

Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen

Wft

Wet op het financieel toezicht

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme

   

Z

 

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZGO

Zeer Grote Ondernemingen

ZZP

Zelfstandigen Zonder Personeel

Licence