Base description which applies to whole site

6.6 Subsidiebijlage

Tabel Subsidies (Bedragen x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal verleningen jaar 2013

Laatste evaluatie (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling) (jaartal)

Openbaar bestuur en democratie

                     

1.1

Oorlogsgravenstichting

6.176

3.223

3.223

3.223

3.217

3.200

3.200

1

Nvt

2015

2017

1.1

Kenniscentrum Europa decentraal

499

0

332

332

330

330

330

1

Jaarverslag 2013

2016

2017

1.1

Actieprogramma lokaal bestuur 1

100

           

1

Nvt

zie toelichting1

2014

ALB-subsidie is in 2014 afgelopen.

1.1

Bijdrage European Urban Knowledge Network1

6

           

1

Nvt

zie toelichting1

2014

incidentele subsidieverstrekking

1.1

Thorbecke Leerstoel

13

28

28

28

28

28

28

1

Nvt

Nnb. In afwachting van wettelijk voorschrift

Regeling wordt opgesteld en dan ook voorzien van een einddatum.

1.2

Subsidiering Politieke partijen 2

15.749

17.021

17.534

17.034

17.034

17.034

17.034

11

Nvt

zie toelichting2

2017

Dienstverlenende en innovatieve overheid

                     

6.4

Nationaal Comite 4 en 5 mei

109

107

106

106

106

106

106

1

Nvt

2016

2017

6.4

Pro Demos

5.019

4.792

4.180

4.180

4.180

4.180

4.180

1

Nvt

2016

2017

6.4

Programma Burgerschap 3

405

233

         

1

Nvt

zie toelichting3

2014

6.5

Beleid GBA en reisdocumenten3

40

10

         

1

Nvt

zie toelichting3

2014

Arbeidszaken overheid

                     

7.1

Stichting Verbond Sectorwerkgevers (VSO)

 

205

205

205

205

205

205

1

Nvt

2018

2017

7.1

Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO)

1.475

1.455

1.440

1.440

1.440

1.440

1.440

1

Nvt

Nnb. In afwachting van wettelijk voorschrift

Regeling wordt opgesteld en dan ook voorzien van een einddatum.

7.1

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

4.066

 

1.650

1.050

1.050

1.050

1.050

1

Nvt

2014

2015

7.1

Veilige Publieke Taak (VPT)

1.175

1.065

860

80

     

18

Nvt

2016

2014

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Professionaliseringsfonds burgemeesters

889

889

889

889

889

889

889

1

Nvt

2016

2015

7.1

NGB-orientatieprogramma3

120

100

100

100

100

100

100

1

Nvt

zie toelichting1

2014

7.1

Subsidie vereniging Raadsleden3

156

250

250

250

250

250

250

2

Nvt

zie toelichting1

2014

7.1

Vereniging Wethouders – professionalisering3

395

250

250

250

250

250

250

1

Nvt

zie toelichting1

2014

7.1

Wethoudersvereniging – decentralisatie3

29

25

25

         

Nvt

zie toelichting1

2014

7.1

Subsidie Vereniging Gemeentesecretarissen1

200

           

1

Nvt

zie toelichting1

2013

incidentele subsidieverstrekking

7.1

ACOM1

10

           

1

Nvt

zie toelichting1

2013

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Stichting Beroepseer3

45

30

0

       

1

Nvt

zie toelichting1

2014

7.1

Subsidie Arbeidsmarkt ouderen1

25

           

1

Nvt

zie toelichting1

2013

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Stichting Arbeidsmobiliteitscentrum1

77

           

2

Nvt

zie toelichting1

2013

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Stichting Jonge Ambtenaren1

5

5

         

1

Nvt

zie toelichting1

2014

incidentele subsidieverstrekking

7.1

NL Kennisland1

145

 

78

       

1

Nvt

zie toelichting1

2014

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Subsidie arbeidsmarkt3

273

530

82

150

150

150

150

11

Nvt

zie toelichting1

2014

7.1

Vereniging voor overheidsmanagement3

100

100

         

1

Nvt

zie toelichting1

2014

7.1

Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) 1

   

1.150

1.110

1.110

1.110

1.110

1

Nvt

zie toelichting1

2015

7.1

Expertgroep klokkenluiders1

125

0

0

       

1

Nvt

zie toelichting1

2015

7.1

Stichting Transfercentrum1

 

775

           

Nvt

zie toelichting1

2014

7.1

Stichting M (Meld misdaad anoniem) 3

40

30

30

30

30

30

30

1

Nvt

zie toelichting1

2013

7.1

European Institute for Public Administration1

184

185

183

183

183

183

183

1

Nvt

Nnb. In afwachting van wettelijk voorschrift

Regeling wordt opgesteld en dan ook voorzien van een einddatum.

                         

Algemeen

                     

12.1

Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam

179

177

173

173

173

173

173

1

Nvt

2015

2017

12.1

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur3

155

150

         

1

Nvt

2014

2014

12.1

Subsidie CZW3

 

100

200

200

200

200

200

 

Nvt

zie toelichting1

2014

                         
   

37.984

31.735

32.968

31.013

30.925

30.908

30.908

       
1

Omdat het hier gaat om incidentele subsidies die vallen onder het kaderbesluit BZK subsidies, zijn er geen afzonderlijke evaluatiemomenten voorzien.

Beleidsevaluatie van het Kaderbesluit BZK subsidies wordt gepland voor 2018, waarbij de subsidies gebundeld geëvalueerd worden. Het Kaderbesluit BZK subsidies heeft geen einddatum.

Hierbij de link naar het kaderbesluit BZK subsidies.

2

Doorlopend, op basis van de huidige Wet financiering politieke partijen. Er moet nog een besluit worden genomen over de evaluatiedatum.

3

Het subsidieverzoek wordt jaarlijks ingediend, beoordeeld en vastgesteld. Jaarlijks wordt op basis van de verantwoording geevalueerd.

Licence