Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

LEESWIJZER

7

     

2.

HET BELEID

10

     

2.1.

De beleidsagenda 2015

10

 

Financiële gevolgen

18

 

Inzetbaarheidsdoelstellingen Defensie

19

 

Overzicht beleidsdoorlichtingen

21

 

Garanties en achterborgstellingen

23

     

2.2.

De beleidsartikelen

26

     

2.2.1.

Beleidsartikel 1: Inzet

26

 

Algemene doelstelling

26

 

Rol en verantwoordelijkheid Minister

26

 

Beleidswijzigingen

26

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

27

 

Toelichting op de financiële instrumenten

27

     

2.2.2.

Beleidsartikel 2: Taakuitvoering zeestrijdkrachten

34

 

Algemene doelstelling

34

 

Rol en verantwoordelijkheid Minister

34

 

Indicatoren algemene doelstelling

34

 

Beleidswijzigingen

34

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

35

 

Toelichting op de financiële instrumenten

36

     

2.2.3.

Beleidsartikel 3: Taakuitvoering landstrijdkrachten

38

 

Algemene doelstelling

38

 

Rol en verantwoordelijkheid Minister

38

 

Indicatoren algemene doelstelling

38

 

Beleidswijzigingen

40

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

41

 

Toelichting op de financiële instrumenten

41

     

2.2.4.

Beleidsartikel 4: Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

43

 

Algemene doelstelling

43

 

Rol en verantwoordelijkheid Minister

43

 

Indicatoren algemene doelstelling

43

 

Beleidswijzigingen

44

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

45

 

Toelichting op de financiële instrumenten

45

     

2.2.5.

Beleidsartikel 5: Taakuitvoering marechaussee

47

 

Algemene doelstelling

47

 

Rol en verantwoordelijkheid Minister

47

 

Indicatoren algemene doelstelling

47

 

Beleidswijzigingen

49

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

50

 

Toelichting op de financiële instrumenten

50

     

2.2.6.

Beleidsartikel 6: Investeringen krijgsmacht

52

 

Algemene doelstelling

52

 

Rol en verantwoordelijkheid Minister

52

 

Beleidswijzigingen

52

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

54

 

Toelichting op de financiële instrumenten

55

     

2.2.7.

Beleidsartikel 7: Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

67

 

Algemene doelstelling

67

 

Rol en verantwoordelijkheid Minister

67

 

Beleidswijzigingen

67

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

67

 

Toelichting op de financiële instrumenten

68

     

2.2.8.

Beleidsartikel 8: Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

69

 

Algemene doelstelling

69

 

Rol en verantwoordelijkheid Minister

69

 

Beleidswijzigingen

69

 

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

69

 

Toelichting op de financiële instrumenten

70

     

2.3.

De niet-beleidsartikelen

72

     

2.3.1.

Niet-beleidsartikel 9: Algemeen

72

 

Algemene doelstelling

72

 

Budgettaire gevolgen

72

 

Toelichting op de financiële instrumenten

72

     

2.3.2.

Niet-beleidsartikel 10: Centraal Apparaat

73

 

Algemene doelstelling

73

 

Budgettaire gevolgen

73

 

Toelichting op de financiële instrumenten

73

     

2.3.3.

Niet-beleidsartikel 11: Geheime uitgaven

79

     

2.3.4.

Niet-beleidsartikel 12: Nominaal en onvoorzien

80

     

3.

BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN

81

     

3.1.

Defensie Telematica Organisatie (DTO)

81

3.2.

Dienst Vastgoed Defensie (DVD)

85

3.3.

Paresto

90

     

4.

BIJLAGEN

94

     

4.1.

Verdiepingshoofdstuk

94

4.2.

Financieel overzicht wapensystemen

106

4.3.

Overzicht Budget Internationale Veiligheid

111

4.4.

Overzichtsconstructie uitgaven veteranen en uitgaven zorg en nazorg

112

4.5.

Overzicht Cyber

116

4.6.

Overzicht Subsidies

118

4.7.

Overzicht Evaluaties

120

4.8.

Toezichtrelaties en ZBO/RWT’s

121

4.9.

Moties en toezeggingen

122

4.10.

Lijst van afkortingen

136

Licence