Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de Ontwerpbegroting 2014 en de begroting 2015. Alleen mutaties boven EUR 2 miljoen en mutaties met een structurele doorwerking worden toegelicht en de mutaties t/m de eerste suppletoire begroting 2014 zijn eerder al tijdens de Voorjaarsnota toegelicht.

Artikel 1 Duurzame handel en investeringen

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

 

463.256

491.830

678.020

773.984

473.055

 

mutatie nota van wijziging 2014

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2014

 

– 45.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

 

44.627

52.417

– 74.558

– 19.031

2.098

 

nieuwe mutaties 2014

 

– 19.750

– 29.750

– 30.000

– 30.000

– 50.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015

373.529

443.133

514.497

573.462

724.953

425.153

425.153

Toelichting artikel 1:

Vanwege kortingen op het ODA-budget, als gevolg van een dalend BNP het afgelopen jaar, wordt het budget voor Duurzame handel en investeringen op het terrein van versterkt privaat ondernemerschap meerjarig verlaagd.

Artikel 1 Duurzame handel en investeringen

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

 

9.315

5.167

8.463

4.815

1.815

 

mutatie nota van wijziging 2014

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2014

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

 

0

2.100

5.000

0

0

 

nieuwe mutaties 2014

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2015

1.833

9.315

7.267

13.463

4.815

1.815

1.815

Artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

 

581.953

616.602

686.532

751.532

751.532

 

mutatie nota van wijziging 2014

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2014

 

5.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

 

– 10.673

– 22.549

– 4.172

– 45.792

– 45.792

 

nieuwe mutaties 2014

 

– 30.000

– 30.000

– 50.000

– 40.000

– 25.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015

666.235

546.280

564.053

632.360

665.740

680.740

685.740

Toelichting artikel 2:

Vanwege kortingen op het ODA-budget, als gevolg van een dalend BNP het afgelopen jaar, wordt het budget voor Duuzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water op het terrein van marktontwikkeling, duurzame voedselproductie en het versterken van het ruraal ondernemingsklimaat meerjarig verlaagd.

Daarnaast worden de Landenprogramma’s voor integraal waterbeheer en drinkwater en sanitatie bijgesteld.

Artikel 3 Sociale vooruitgang

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

 

985.987

945.091

842.823

737.823

737.823

 

mutatie nota van wijziging 2014

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2014

 

33.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

 

– 379

1.321

6.438

– 4.875

125

 

nieuwe mutaties 2014

 

– 2.478

– 2.478

– 2.478

– 2.478

– 2.478

 

Stand ontwerpbegroting 2015

1.115.501

1.016.130

943.934

846.783

730.470

735.470

735.470

Artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

 

685.469

689.571

689.571

689.571

689.571

 

mutatie nota van wijziging 2014

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2014

 

7.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

 

– 197.802

43.350

0

0

0

 

nieuwe mutaties 2014

 

555.000

– 338.350

– 295.000

– 295.000

– 285.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015

527.379

1.049.667

394.571

394.571

394.571

404.571

414.571

Toelichting artikel 4

Door herprioritering wordt EUR 5 miljoen in 2014 overgeheveld naar de begroting van Buitenlandse Zaken (V). Vanaf 2015 wordt het budget voor Internationale veiligheid structureel overgeheveld naar de begroting van Defensie. Onderdeel van deze overheveling is dat EUR 60 miljoen beschikbaar blijft voor de begrotingen van BZ en BH&OS ter financiering van veiligheidssectorhervormingen, vredes- en capaciteitsopbouw en beveiliging van hoog-risico posten. Dit wordt jaarlijks bij Voorjaarsnota verwerkt.

Voor 2014 is het noodhulpfonds ingesteld. Dit fonds is flexibel inzetbaar in de periode 2014–2017. Dit betekent dat het beschikbare bedrag in 2014 niet volledig zal worden uitgegeven, maar zal worden verdeeld over de komende jaren. (naar verwachting EUR 100 mln in 2014, EUR 170 mln in 2015 en EUR 150 mln in 2016 en 2017)

Artikel 4 Vrede en weilgheid voor ontwikkeling

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

     

0

0

   

mutatie nota van wijziging 2014

     

0

0

   

mutatie amendement 2014

     

0

0

   

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

     

25.500

25.500

   

nieuwe mutaties 2014

     

– 25.500

– 25.500

   

Stand ontwerpbegroting 2015

     

0

0

   

Toelichting artikel 4:

Als gevolg van de overheveling van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) naar het Ministerie van Defensie worden ook de ontvangsten overgeheveld.

Artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

 

79.011

– 7.516

79.487

– 152.231

84.906

 

mutatie nota van wijziging 2014

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2014

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

 

41.496

– 78.571

– 178.648

– 21.931

– 128.290

 

nieuwe mutaties 2014

 

76.180

144.197

144.506

162.737

83.814

 

Stand ontwerpbegroting 2015

334.920

196.687

58.110

45.345

– 11.425

40.430

30.029

Op dit artikel zijn de correcties verwerkt als gevolg van de daling van het BNP en het hieraan gekoppelde ODA-budget.

Artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

 

86.715

80.117

75.675

77.337

74.947

 

mutatie nota van wijziging 2014

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2014

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties 2014

 

20.000

– 575

88.862

– 455

– 455

 

Stand ontwerpbegroting 2015

78.619

106.715

79.542

164.537

76.882

74.492

72.154

De stijging van de ontvangsten wordt veroorzaakt door restituties van de Wereldbank, het Global Trade Liquidity Program (GTIP).

Licence