Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Evaluatie- en onderzoekstabel

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Doel-stelling

Start

Afronding

Vindplaats

1a

Beleidsdoorlichting

         
 

MVO

1

1

2017

2017

 

NL handels en investeringspositie

1

2

2017

2017

 

Private Sector Ontwikkeling

1

3

2012

2014

Rapport

 

Voedselzekerheid & landbouwontwikkeling

2

1

 

2016

 
 

Waterbeheer

2

2

 

2017

 
 

Hernieuwbare energie in ontwikkelingssamenwerking

2

3

2012

2014

 
 

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, Aids

3

1

2012

2013

Rapport

 

Genderbeleid

3

2

2013

2014

 
 

Maatschappelijk Middenveld

3

3

 

2016

 
 

Humanitaire Hulp

4

1

 

2015

 
 

Beleid Latijns Amerika

4

3

2012

2013

Rapport

 

Steun aan fragiele staten

4

3

2012

2013

Rapport

 

Rechtstaatontwikkeling, democratisering en corruptiebestrijding

4

3

 

2015

 
 

Synthese onderzoek UN organisaties

5

1

2016

 

1b

Effectenonderzoek

         
 

onderhandelingseffectiviteit inzake Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP)

1

1

 

2015

 
 

Netherlands Business Support (NBSO) netwerk

1

2

2013

2014

 
 

Economische diplomatie

1

2

 

2015

 
 

Faciliteit Opkomende Markten

1

2

 

2016

 
 

Evaluatie DIO instrumentarium

1

2

2016

2017

 

Investment Climate Facility for Africa

1

3

2013

2013

Rapport

 

CBI

1

3

2013

2014

 
 

Health Insurance Fund

1

3

 

2014

 
 

Initiatief Duurzame Handel

1

3

2014

2014

 
 

ORET

1

3

2013

2014

 
 

TradeMark

1

3

 

2014

 
 

DECP (Employers Cooperation Prog.)

1

3

 

2015

 
 

FMO-AEF (Access to Energy Fund); FMO-CD (Capacity Development); FMO-IDF (Infrastructure Development Fund); FMO-MASSIF (Access to Finance); FMO-OS (Emerging Market Fund)

1

3

 

2015

 
 

ORIO (publieke infrastructuur)

1

3

 

2015

 
 

PSI (Private Sector Investeringen)

1

3

 

2015

 
 

Publiek Private Partnerschappen

1

3

 

2016

 
 

CBI (Importbevordering uit OS-landen)

1

3

 

2016

 
 

PUM (uitzending managers)

1

3

 

2016

 
 

Programma Ondersteuning Producentenorganisaties (POP) inclusief Agriterra

2

1

 

2014

 
 

IDH (Duurzame handel)

2

1

2014

2014

 
 

Lange termijn effecten en duurzaamheid OS: casestudy voedselzekerheid

2

1

 

2015

 
 

Solidaridad

2

1

 

2015

 
 

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

2

1

 

2016

 
 

Geodata for Agriculture & Water

2

1

 

2017

 
 

Aqua for all programma «Building bridges connecting water»

2

2

 

2014

 
 

Fonds Duurzame Biomassa

2

3

 

2013

Rapport

 

Daey Ouwens

2

3

 

2014

 
 

Energieactiviteiten in Indonesië

2

3

 

2014

 
 

Energieactiviteiten in Rwanda

2

3

 

2014

 
 

Energising Development (EnDevII)

2

3

 

2014

 
 

Access to Energy Fund

2

3

 

2015

 
 

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (o.a. Nicaragua, Mali, Bangladesh)

3

1

 

2013

Rapport

 

Key Population Fund

3

1

 

2016

 
 

SRGR Fonds 2013–2015

3

1

 

2016

 
 

Keuzes en Kansen

3

1

 

2015

 
 

Fonds Product Development Partnerships

3

1

 

2015

 
 

Evaluatie gender-programma’s (MDG3 fonds, nationale actieplannen n.a.v. VN VR 1325; activiteiten gericht op bestrijding geweld tegen vrouwen)

3

2

2013

2014

 
 

FLOW (2011–2015)

3

2

 

2016

 
 

Women in the Frontline

3

2

 

2016

 
 

Directe financiering van lokale NGO’s

3

3

2013

2014

 
 

Evaluatie SNV

3

3

2013

2014

 
 

Lobby en advocacy activiteiten van NGO’s

3

3

 

2014

 
 

NCDO/SBOS

3

3

 

2014

 
 

MFS 2

3

3

 

2015

 
 

European Centre for Development Policy Management (ECPDM)

3

4

 

2016

 
 

Basisonderwijs Oeganda

3

4

 

2014

Rapport

 

Early Recovery Faciliteit

4

1

 

2016

 
 

BIV

4

2

 

2016

 
 

Fonds politieke partijen

4

3

 

2016

 
 

Chronische crisis

4

3

 

2017

 

Nederlandse inzet bij de Wereldbank

5

1

 

2013

Rapport

 

Radio Nederland Wereldomroep

5

2

 

2015

 

Palestijnse gebieden

5

2

2016

 

2

Overig onderzoek

 
 

Systematic review maatschappelijk verantwoord ondernemen

1

1

 

2013

Rapport

 

Publiek Private Partnerschappen

1

2

 

2013

Rapport

 

Holland Branding 1

1

3

 

2013

Rapport 1

 

FMO-A

1

3

2013

2014

 
 

Schoklandakkoorden

1

3

2013

2014

 
 

International Centre for Trade & Sustainable Development (ICTSD)

1

3

 

2015

 
 

Transitiefaciliteit

1

3

 

2015

 
 

Aid for Trade

1

3

 

2015

 
 

Fiscal Treaties

1

4

 

2014

 
 

Tussentijdse evaluatie DGGF

1

4

 

2015

 
 

Coherentie

1

4

 

2015

 
 

Systematic review hernieuwbare energie

2

3

 

2013

Rapport

 

Evaluatie Rio-verdragen

2

3

 

2018

 
 

Syntheseonderzoek sociale en productieve investeringen

3

3

 

2014

 
 

Kennisbeleid

3

4

 

2015

 
 

Kennisbeleid

3

4

 

2015

 
 

Samenwerkende hulporganisaties

4

1

 

2014

 
 

Van noodhulp naar wederopbouw

4

3

 

2013

Rapport

 

Multilateral Effectiveness Review Unicef

5

1

 

2013

Rapport

 

Multilateral Effectiveness Review UN Women

5

1

 

2014

 

Multilateral Effectiveness Review UNHCR

5

1

 

2014

 

Exit strategieën

5

2

 

2015

 
1

Rapport is vanaf maart beschikbaar i.v.m. afstemming met NL bedrijfsleven

Toelichting

In 2014 is de beleidsdoorlichting Private Sector Ontwikkeling afgerond. Effectonderzoek in veel gevallen voorbereidend werk voor een beleidsdoorlichting. Onder begrotingsartikel 1, 2, 3, en 4 vinden ook subsidie evaluaties plaats.

In 2014 zullen in MOPAN verband en in samenwerking met de Canadese evaluatiedienst nog twee reviews worden gedaan. In 2016 is een syntheserapport van de diverse Multilateral Effectiveness Reviews voorzien. Vanaf 2015 zullen er geen afzonderlijke Multilateral Effectiveness Reviews meer worden gedaan omdat de Aid Effectiveness Review van Eval.Net in MOPAN is geïntegreerd.

Overigens worden de VN bijdragen aan de thematische onderwerpen wel in de betreffende evaluaties opgenomen (zie bv SRGR).

De vindplaats van alle afgeronde onderzoeken is rijksoverheid.nl voor de Nederlandstalige rapporten en Government.nl voor de Engelstalige rapporten. De website biedt eveneens een versie van de evaluatieprogrammering met de opbouw van evaluatieonderzoeken per operationele doelstelling binnen een beleidsartikel. Het betreft een weloverwogen evaluatieprogrammering waarin recht wordt gedaan aan zaken als: kosten van het onderzoek in verhouding tot de beleidsuitgaven, fase van het beleidsproces, politieke actualiteit, etc.

Licence