Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Subsidieoverzicht

Subsidieoverzicht Begroting 2015 Hoofdstuk 17 Buitenlandse Handel en OS

Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Uitgangspunt voor het overzicht zijn alle lopende subsidies per 1 juli 2014 en de daarbij behorende kasramingen volgens het managementinformatiesysteem van BZ.

Lopende subsidies peildatum 1 juli 2014 (bedragen x 1.000 euro)

Begrotings- artikel

Naam subsidie (-regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal verleningen in 2013

Jaar laatste evaluatie (met hyperlink naar vindplaats)

Jaar volgende evaluatie

Einddatum subsidie (-regeling)

17U0101

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Sudsidieregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt.

2.540

2.761

2.534

2.388

635

0

0

2

2007

2017

2020

17U0102

Regeling Starters International Business (SIB)

0

2.940

0

0

0

0

0

480

n.v.t.

2016

2018

17U0102

Partners for International Business (PIB)

0

5.870

0

0

0

0

0

18

n.v.t.

2016

2020

17U0102

Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK)

0

7.367

0

0

0

0

0

100

n.v.t.

2016/2017

2020

17U0102

Transitiefaciliteit

0

2.170

0

0

0

0

0

25

n.v.t.

2015

2017

17U0102

2g@there

6.922

3.831

1.275

63

0

0

0

0

n.v.t.

2016

2012

17U0102

Finance International Business (FIB)

2.025

11.345

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

2016

2020

17U0102

Package4Growth

3.272

1.684

261

65

0

0

0

0

n.v.t.

2016

2012

17U0102

PSOM, presidentsprogramma

10.669

4.364

590

1.018

0

0

0

0

2010

2013

2013

17U0103

Transitiefaciliteit

0

1.806

8.000

3.366

0

0

0

24

n.v.t.

2015

2017

17U0103

2g@thereOS

1.227

1.523

1.500

1.000

540

0

0

4

n.v.t.

2016

2012

17U0103

Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

4.165

7.569

10.462

10.462

14.917

2.811

250

27

n.v.t.

2014

2013

17U0103

Private Sector Investeringsprogramma (PSI)

24.061

16.419

38.916

58.930

27.287

14.245

4.702

250

n.v.t.

2015

2014

17U0103

Schoklandfonds

27

32

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

2014

2012

17U0103

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subsidieregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt.

123.259

82.605

86.914

51.741

32.967

20.776

0

76

n.v.t.

2014/2015

2020

17U0201

Geodata for Agriculture and Water Facility 2013–2014

1.250

3.683

13.037

12.255

9.075

4.165

1.735

0

n.v.t.

2017

2015

17U0201

Schoklandfonds

1.493

854

103

0

0

0

0

0

n.v.t.

2014

2012

17U0201

NFP/NICHE

15.000

10.210

10.210

0

0

0

0

327

2012

2019

2020

17U0201

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subsidieregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt.

65.241

65.687

43.093

35.121

10.393

100

0

19

n.v.t.

2015

2020

17U0202

Fonds Duurzaam Water (FDW)

1.575

8.505

6.792

6.196

5.000

6.750

382

10

n.v.t.

2016

2013

17U0202

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subsidieregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt.

24.398

30.163

18.742

10.865

4.200

2.170

366

9

2012

2018

2020

17U0203

KHED/Daey Ouwens Fonds

1.290

1.500

3.160

0

0

0

0

11

n.v.t.

2018

2020

17U0203

Duurzame Biomassa Mondiaal (DBM)

1.349

1.086

0

0

0

0

0

35

2013

Regeling is vervallen per 1/1/2010.

2010

17U0203

Schoklandfonds

0

1.070

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

2014

2012

17U0203

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subsidieregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt.

23.336

24.658

30.460

27.252

22.537

21.658

1.566

10

n.v.t.

2014/2015

2020

17U0301

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subdsideregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt.

25.871

35.343

21.508

4.699

1.824

548

0

6

n.v.t.

2013

2020

17U0301

Coordinatie en afstemming NGO's

350

140

10

0

0

0

0

0

n.v.t.

Kader wordt meegenomen in bredere evaluatie.

2018/2019

2016

17U0301

Key Population Fonds

3.900

13.100

3.450

250

0

0

0

0

n.v.t.

2016

2016

17U0301

Fonds Keuze en Kansen

8.850

9.150

2.000

0

0

0

0

0

n.v.t.

2015

2015

17U0301

Fonds Product Development Partnerships 2011–2014

19.676

16.478

3.953

295

0

0

0

0

n.v.t.

2015

2015

17U0301

Opstap Fonds

1.000

4.000

1.700

300

0

0

0

0

n.v.t.

Opstapfonds bestaat uit slechts één activiteit. Er is vooralsnog geen aparte evaluatie van de subsidie voorzien. Mogelijk wordt het meegenomen in een volgende beleidsdoorlichting van SRGR en Aids (laatste doorlichting was in 2013). Een datum voor de volgende beleidsdoorlichting waarin deze subsidie kan worden meegenomen is nog niet bekend.

2016

17U0301

SRGR Fonds 2013–2015

30.598

39.044

30.123

6.393

0

0

0

0

n.v.t.

2016

2016

17U0302

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subsidieregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt.

7.610

7.180

5.080

1.442

171

54

0

15

n.v.t.

2014

2020

17U0302

Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW)

26.260

23.300

12.388

3.500

0

0

0

35

n.v.t.

2016

2016

17U0303

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subsidieregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt.

60.014

55.000

55.867

6.761

0

0

0

0

n.v.t.

2014

2020

17U0303

Personele Samenwerking Ontwikkelingssamenwerking

0

0

0

0

0

0

0

0

2011

In 2011 heeft een effectonderzoek plaatsgevonden m.b.t. capaciteitsversterking. Daarin is PSO meegenomen in de case studies. Een volgende evalauatie van PSO is niet voorzien. Er is wel een beleidsdoorlichting gepland oor steun aan het maatschappelijk middenveld in 2016.

2013

17U0303

Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2013–2016

12.719

14.830

12.252

3.678

2.451

0

0

0

n.v.t.

2018

2017

17U0303

Medefinancieringsstelsel II

379.199

392.239

326.925

19.178

0

0

0

0

n.v.t.

2015

2016

17U0304

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subsidieregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt.

6.798

5.710

1.881

700

0

0

0

1

n.v.t.

2018

2020

17U0304

Programma Onderzoek en Innovatie

4.793

1.423

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

De subsidieregeling «Programma Onderzoek en Innovatie» is afgesloten, met de introductie van het standaard subsidiekader «ontwikkelingssamenwerking». De activiteiten worden uitgefaseerd en het centrale onderzoeksprogramma wordt omgevormd in lijn met de kennisbrief (kst-32605–61 van 14 november 2011). De subsidieregeling «Onderzoek en Innovatie» bestaat uit een groot aantal diverse activiteiten van verschillende instellingen. Wordt meegenomen in bredere evaluatie.

2018

2013

17U0304

NFP/NICHE

48.767

52.024

47.585

17.585

17.585

0

0

500

2012

2018

2020

17U0401

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subsidieregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt.

22.614

14.259

7.855

350

258

0

0

15

n.v.t.

2015

2020

17U0401

Wederopbouw 2012–2015

0

2.398

126

0

0

0

0

0

n.v.t.

2013

2016

17U0403

Fonds Politieke Partijen II 2012–2015

4.235

8.000

6.400

1.600

0

0

0

0

n.v.t.

2015

2016

17U0403

Wederopbouw 2012–2015

27.974

25.521

22.832

7.737

830

0

0

3

n.v.t.

2013

2016

17U0403

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subsidieregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt.

17.959

25.085

16.401

8.074

1.984

0

0

7

n.v.t.

2013

2020

17U0501

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subsidieregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt.

2.846

1.899

1.277

0

0

0

0

6

n.v.t.

2018

2020

17U0501

Programma Onderzoek en Innovatie

828

92

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

2018

2020

17U0502

Subsidies zonder gepuliceerde beleidsregels en/of plafonds die rechtstreeks onder Subsidieregeling Ministerie van de Buitenlandse Zaken 2006 zijn verstrekt.

6.126

6.040

3.806

3.207

0

0

0

5

n.v.t.

2015

2020

17U0502

Kennis voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking

10.145

8.720

385

0

0

0

0

0

2013

2017/2018

2015

17U0502

Subsidiebesluit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)

3.000

4.227

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

2015

2014

17U0503

Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2011

73

109

0

0

0

0

0

0

2012

2018

2012

17U0503

Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2012

724

538

182

28

0

0

0

0

2012

2018

2013

17U0503

Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2013

750

1.108

645

209

98

0

0

4

n.v.t.

2018

2014

17U0503

Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2014

0

68

106

106

70

0

0

0

n.v.t.

2018

2015

TOTALEN

1.046.779

1.066.730

860.783

306.813

152.822

73.276

9.001

2024

     
Licence