Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3. Niet-beleidsartikelen

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

– 1.781

3.332

1.551

3.204

3.146

3.120

3.120

                 

Uitgaven:

– 1.781

3.332

1.551

3.204

3.146

3.120

3.120

                 

10.1

Loonbijstelling

0

3.057

3.057

2.938

2.882

2.856

2.856

                 

10.2

Prijsbijstelling

0

275

275

266

264

264

264

                 

10.3

Onvoorzien

– 1.781

0

– 1.781

0

0

0

0

Toelichting

Verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2016 aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Licence