Base description which applies to whole site

2. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).
 

Art.

Uitgaven 2016

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

14.556.514

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

Schadevergoeding Erasmus MC

2

85.000

Exploitatiekosten C2000

2

– 4.090

Wanbetalers

2

– 20.000

BIKK

3

18.400

SVB pgb-trekkingsrechten

3

47.600

Waardigheid & trots

3

17.500

Pensioenregeling UMC's

4

28.200

Innovatie en zorgvernieuwing

4

7.007

Wisselkoers Caribisch Nederland

4

6.409

Transitie jeugd

5

73.000

Jeugdhulp

5

14.000

Buurtsportcoaches

6

– 47.098

Energiebesparende maatregelen in de sport

6

– 6.246

Backpay

7

20.000

Zorgtoeslag

8

– 27.245

Apparaatskosten

10

39.582

Taakstelling

11

– 36.435

Loon- prijsbijstelling

11

38.636

Overige mutaties

 

10.328

     

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

14.821.062

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2016 (bedragen x € 1.000).
 

Art.

Ontvangsten 2016

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

174.663

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Desaldering FES-fonds

1

– 3.500

Apparaatskosten

10

19.024

     

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

190.187

Licence