Base description which applies to whole site

2.1 Wettelijke grondslag

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

  • Ter behoud van een landelijk dekkend netwerk van maatschappelijk werk ten behoeve van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers heeft Stichting de Basis te Doorn het maatschappelijk werk voor de oorlogs- en geweldsgetroffenen WOII overgenomen. Om het verschil in de kosten tussen het overgenomen maatschappelijk werk en de benodigde personele formatie om dit werk te kunnen uitvoeren, op te kunnen vangen, heeft Stichting de Basis in 2016 een subsidie van € 527.292 ontvangen.

  • Aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt een instellingssubsidie van circa € 4,5 miljoen verleend. Daarnaast verstrekt het Nationaal Comité in mandaat van de Minister van VWS projectsubsidies (€ 0,49 miljoen) aan derden op het terrein van reünies en lotgenotencontacten en educatie en voorlichting over de gebeurtenissen uit WO II.

Licence