Base description which applies to whole site

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2016 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de eerste suppletoire begroting met een bedrag van € 134,7 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2016 wordt voorgesteld dit met € 82,3 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 8.426,5 miljoen en een ontvangstenbudget van € 342,6 miljoen. Het bedrag voor de in 2016 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 455,8 miljoen tot € 9.113,5 miljoen.

De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2016 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2016

€ 8.291.765

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2016

€ 134.725

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2016

€ 8.426.490

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2016

€ 260.282

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2016

€ 82.292

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2016

€ 342.574

Licence