Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

Een verdere toelichting en de cijfermatige onderbouwing van deze begrotingswijzigingen zijn terug te vinden in de paragrafen 2.3 Overzicht uitgavenmutaties en 2.4 Overzicht ontvangstenmutaties. Daarnaast zijn de budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties bij de afzonderlijke artikelen in paragraaf 2.5 zichtbaar gemaakt.

Licence