Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2017 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2016 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2017. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Licence