Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Tabel belangrijkste mutaties

De relevante mutaties worden toegelicht bij het desbetreffende artikel.

Licence