Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2016 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2016

 

1.211,5

1.211,5

Stand vastgestelde begroting 2016

 

1.211,5

1.211,5

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

1.259,9

1.259,9

Stand 2e suppletoire begroting 2016

 

1.144,3

1.274,4

         

– mutaties Slotwet 2016

       
         

Kaderrelevante mutaties

       

1.

Saldo 2016

div.

3,1

 

Realisatie2016

 

1.147,4

1.274,4

Toelichting

  • 1. De Slotwet 2016 laat een nadelig saldo zien van ca. € 3,1 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 3,1 miljoen hogere uitgaven. Opgeteld met het reeds in de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 805 J, nr. 2) opgenomen voordelig saldo van ca. € 130 miljoen, bedraagt het voordelig saldo over 2016 ca. € 127 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

Licence