Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Overzicht Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Slotwet)

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties 2016 (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2016

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2016

14.556.514

Mutaties 1e suppletoire begroting

264.548

Stand 1e suppletoire begroting 2016

14.821.062

Mutaties 2e suppletoire begroting

– 311.835

Stand 2e suppletoire begroting 2016

14.509.227

Slotwetmutaties

683.370

   

Stand Realisatie 2016

15.192.599

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Belangrijkste Slotwet uitgavenmutaties 2016 (bedragen x € 1.000)
 

Art. nr.

Uitgaven 2016

Belangrijkste Slotwetmutaties

   

In 2016 is het Zorginstituut in het kader van de afwikkeling van de voormalige Algemene Kas voortgegaan met het doorbelasten van de door hen betaalde uitgaven en het doorberekenen van de ontvangen bedragen aan het Ministerie van VWS. In 2016 heeft ZiNL de uitgaven en ontvangsten van de Voormalige Algemene Kas over het jaar 2014 verrekend met VWS. In 2014 heeft het Zorginstituut de bedragen in het kader van de voormalige Ziekenfondswet afgerekend met de voormalige ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars. Dit heeft geleid tot een bijstelling bij Slotwet van € 47,7 miljoen.

2

47.700

Verrekening met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in 2016 in totaal € 4.931,4 miljoen betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling bij Slotwet van € 0,7 miljard.

8

718.469

Overige Slotwetmutaties en onderuitputting

Diverse artikelen

– 82.799

     

Totaal Slotwetmutaties

683.370

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Overzicht suppletoire verplichtingenmutaties 2016 (bedragen x € 1.000)
 

Verplichtingen 2016

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2016

14.395.464

Mutaties 1e suppletoire begroting

– 7.361.111

Stand 1e suppletoire begroting 2016

7.034.353

Mutaties 2e suppletoire begroting

6.711.771

Stand 2e suppletoire begroting 2016

13.746.124

Slotwetmutaties

741.835

   

Stand Realisatie 2016

14.487.963

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Belangrijkste Slotwet verplichtingenmutaties 2016 (bedragen x € 1.000)
 

Art. nr.

Verplichtingen 2016

Belangrijkste Slotwetmutaties

 

Voor het aangaan in 2016 van de verplichtingen van het CAK voor 2016 is verplichtingenbudget overgeheveld van 2017 naar 2016.

4

106.245

Verrekening met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in 2016 in totaal € 4.931,4 miljoen betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling bij Slotwet van € 0,7 miljard.

8

718.469

Overige Slotwetmutaties en onderuitputting

Diverse artikelen

– 82.879

     

Totaal Slotwetmutaties

 

741.835

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Licence