Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Wettelijke basis

In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

Artikel 7

Door de overheveling van de uitvoering van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (AOR) van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB), heeft de SAIP te maken met de afvloeiing van boventallig personeel.

De wettelijk onvermijdbare kosten in verband met de financiële afwikkeling van het boventallige personeel van € 529.000,– zijn in december 2016 toegekend en betaald aan de SAIP.

Licence