Base description which applies to whole site

Artikel 1 Raad van State

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

59.034

56.763

55.777

55.664

55.664

0

1.3

Raad van State

59.034

56.763

55.777

55.664

55.664

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

496

– 140

– 133

– 125

– 118

0

1.3

Raad van State

496

– 140

– 133

– 125

– 118

0

               

Nieuwe mutaties

– 1.254

– 2.592

– 3.132

– 3.140

– 3.156

52.508

1.1

Advisering

0

6.819

6.919

6.905

6.903

6.903

 

waarvan:

           
 

a. Splitsing van artikel 1.3

 

6.819

6.919

6.905

6.903

 

1.2

Bestuursrechtspraak

0

47.212

45.593

45.494

45.487

45.605

 

waarvan:

           
 

a. Splitsing van artikel 1.3

 

50.045

48.961

48.858

48.877

 
 

b. Uitgavenraming HBV

 

– 2.833

– 3.368

– 3.364

– 3.390

 

1.3

Raad van State

– 1.254

– 56.623

– 55.644

– 55.539

– 55.546

0

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

251

241

236

224

234

 
 

b. splitsing naar artikel 1.1 en 1.2

 

– 56.864

– 55.880

– 55.763

– 55.780

 

Stand ontwerpbegroting 2016

58.276

54.031

52.512

52.399

52.390

52.508

1.1

Advisering

0

6.819

6.919

6.905

6.903

6.903

1.2

Bestuursrechtspraak

0

47.212

45.593

45.494

45.487

45.605

1.3

Raad van State

58.276

0

0

0

0

0

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

46

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

1.950

Stand ontwerpbegroting 2016

1.996

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

Toelichting

Artikel 1.2 Bestuursrechtspraak

  • b. Uitgavenraming Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV)

De verwachte instroomraming in het Hoger Beroep Vreemdelingen (asiel en regulier) is conform afspraken in de meerjarenproductieprognose (MPP) naar beneden bijgesteld. Dit leidt automatisch tot een verlaging van uitgavenraming van de Raad van State voor 2016 en verdere jaren.

Licence