Base description which applies to whole site

6.2 Subsidieoverzicht

Tabel subsidies (bedragen x € 1.000)

Artikel

Subsidie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen 2016

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (Jaartal)

Einddatum subsidie(regeling) (jaartal)

Artikel 2

CDFD (www.cdfd.nl)

1.383

434

435

436

436

436

436

1

2014

2019

Jaarlijkse vaststelling

Artikel 4

Technische assistentie kiesgroeplanden (CEF)

68

408

350

       

1

Niet van toepassing

2016

2016

Totaal subsidieregelingen

1.451

434

435

436

436

436

436

       

Overzicht subsidies

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van het Ministerie van Financiën. Binnen deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht gebruikt. De Algemene wet bestuursrecht definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Licence