Base description which applies to whole site

6.3 Evaluatie- en onderzoeksoverzicht

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

       

Artikel 1 – Belastingen

Toeslagen

2016

2016

 
 

Toezicht, opsporing en massale processen

2017

2017

 

Artikel 2 – Financiële markten

Beleid maken voor een stabiele werking van financiële markten, met betrouwbare dienstverlening van financiële instellingen aan burgers en bedrijven.

2017

2017

 

Artikel 3 – Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Optimaal financieel resultaat bij de realisatie van publieke doelen. In het bijzonder bij investeren in en verwerven, afstoten en beheren van de financiële en materiële activa van de Staat.

2016

2016

 

Artikel 4 – Internationale Financiële Betrekkingen

Een bijdrage leveren aan een gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling.

2019

2019

 

Artikel 5 – Exportkrediet- en investeringsverzekeringen

Het bieden van mogelijkheden voor verzekering van betalingsrisico’s die zijn verbonden aan export en investeringen in het buitenland, in aanvulling op de markt, en het creëren en handhaven van een gelijkwaardig speelveld voor bedrijven op het terrein van de Exportkredietverzekeringsfaciliteit.

2018

2018

 

Artikel 6 – Btw-compensatiefonds

Gemeenten, provincies en Wgr-plusregio’s hebben de mogelijkheid een evenwichtige keuze te maken tussen in- en uitbesteding. De btw speelt hierin geen rol.

2016

2016

 

Artikel 11 – Financiering staatsschuld

Schuldfinanciering tegen zo laag mogelijke rentekosten onder acceptabel risico voor de begroting.

2019

2019

 

Artikel 12 – Kasbeheer

Optimaal kasbeheer van het Rijk en van de instellingen die aan de schatkist zijn gelieerd.

2018

2018

 

Overig

Begrotingsbeleid

2016

2016

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

2a. MKBA's

       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3. Overig (extern) onderzoek

       

Artikel 1 – Belastingen

Giftenaftrek

2016

2016

nvt

Artikel 1 – Belastingen

Vrijstelling oldtimers

2017

2017

nvt

       
       

Overig

Jaarlijkse beoordeling Nederlands Stabiliteitsprogramma door EFC/Ecofin

Jaarlijks

http://www. europa-nu.nl/id/vj11473teazf/aanbeveling_van_de_raad_over_het

Overig

Jaarlijkse IMF-artikel IV consultatie

Jaarlijks

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/ kamerstukken/2013/03/19/concluding-statement-imf.html

Licence