Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5. EVALUATIE EN ONDERZOEK

Artikel 1 (Primair onderwijs)
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog1

2015

2015

   

Doelmatigheid en focus op onderwijs1

2015

2015

 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Pre-cool onderzoek (NRO)

2009

2020

   

Effectonderzoek OAB en excellentie (Onderwijsbewijs)

2010

2016

   

Effectief taalonderwijs (NRO)

2011

2016

   

Effectief rekenonderwijs (NRO)

2011

2016

   

Excellente scholen (NRO)

2013

2016

   

Effectieve ouderbetrokkenheid (NRO)

2014

2017

   

Evaluatie Wet centrale eindtoets en verplicht leerlingvolgsysteem

2014

2018

   

Effectstudie Pilot Tweetalig PO

2014

2019

   

Bewegingsonderwijs: relatie sport, bewegen en leerprestaties (NRO)

2015

2018

   

Evaluatieprogramma passend onderwijs (NRO)

2015

2020

   

Beheersing Nederlandse taal op basisscholen met Engels/Duits/Frans

2016

2018

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   

Monitor Techniekpact

2012

2017

   

Monitor Leerlingvervoer

2013

2018

   

Monitor Stimuleringsregeling Bewegingsonderwijs

2014

2018

   

Evaluatie Actieplan Kiezen voor Techniek

2015

2016

   

Monitor Sectorakkoorden PO en VO

2016

2016

   

Monitor buurtaalonderwijs basisonderwijs

2016

2017

   

OESO stelselreview

2015

2016

1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog zal worden uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen doelmatigheid en focus op het onderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

Artikel 3 (Voortgezet onderwijs)
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog1

2015

2015

   

Doelmatigheid en focus op onderwijs1

2015

2015

 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Monitor leerwerktrajecten en assistentopleidingen

2014

2017

   

Monitor inzet en aanbod voor toptalenten in po en vo

2013

2016

   

Evaluatie project Boris brengt je bij ‘n baan

2015

2016

   

Monitoring opting out lwoo

2016

2018

   

Evaluatie Wet gratis schoolboeken

2015

2016

   

Evaluatie van de eerste en tweede correctie examens

2016

2016

   

Evaluatie nieuwe profielen vmbo

2016

2021

   

Monitoring experiment regelluwe scholen PO en VO

2015

2021

   

Monitor Techniekpact

2015

2017

   

Evaluatie Actieplan Kiezen voor technologie po en vo

2015

2017

   

Monitor diagnostische tussentijdse toets (dtt)

2014

2016

   

Jaarlijks onderzoek groepsgrootte in het VO

2015

2017

   

Evaluatie doorbraak ict

2013

2017

   

Voortgang sectorakkoord

2015

2017

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Monitoring opting out Iwoo

2016

2018

   

Verevening Iwoo en pro

2015

2016

   

PISA 2015 (internationaal vergelijkend onderzoek naar lezen, wiskunde en science)

2013

2016

   

Digitale doorstroomatlas

Jaarlijkse

update

   

OESO-stelselreview

2015

2016

1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog zal worden uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen doelmatigheid en focus op het onderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

Artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog1

2015

2015

   

Doelmatigheid en focus op onderwijs1

Art. 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

2015

2019

2015

2019

 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Analyse effectrapportage RMC

Jaarlijks

In april

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA)

2 Jaarlijks

Dec 2016

   

Registratie en bestemming uitstroom schoolverlaters (SIS)

Jaarlijks

september

   

Monitor Sociale Veiligheid

2 jaarlijks

2017

   

Arbeidsbarometer leraren MBO

Jaarlijks

April

   

Monitor alfabetisering

Jaarlijks

voorjaar

   

JOB-Monitor

2 jaarlijks

2017

   

Evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid

2014

2017

   

Monitor kwaliteitseffecten BPV Protocol

2 jaarlijks

2017

   

NLQF-EQF

2016

2017

   

Monitor experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

2014

2020

   

Ontwikkeling/ monitoring toetsen taal en rekenen

Jaarlijks

voorjaar

   

Midtermreview tbv Beleidsevaluatie kwaliteitsafspraken met startjaar 2015 en eindjaar 2018

2016

2018

   

Deelname Kennis» OESO Skills strategy

2016

2016

1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog zal worden uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen doelmatigheid en focus op het onderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

Artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs)
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog1

2015

2015

   

Doelmatigheid en focus op onderwijs1

2015

2015

   

Art. 6 Hoger beroepsonderwijs

2019

2019

 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Studentenmonitor (jaarlijks) (artikel 6, 7, 11)

2016

2016

   

Monitor studie- en leengedrag (beleidsmaatregelenmonitor, jaarlijks) (artikel 6, 7, 11)

2015

2017

   

Evaluatie experiment prestatieafspraken (artikel 6, 7)

2015

2017

   

Medezeggenschapsmonitor (artikel 6, 7) (periodiek t/m 2017)

2015

2017

   

Lerarenagenda: effecten masteropgeleide leraren (artikel 1, 3, 4, 6, 7)

2015

2017

   

Monitor studievoorschot (periodiek) (artikel 6, 7, 11)

2015

2016

   

OESO-stelselreview

2015

2016

1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog zal worden uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen Doelmatigheid en focus op het onderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

Artikel 7 (Wetenschappelijk onderwijs)
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog1

2015

2015

   

Doelmatigheid en focus op onderwijs1

2015

2015

   

Art. 7 Wetenschappelijk onderwijs

2019

2019

 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Zie bij artikel 6, hbo

   
1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog zal worden uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen doelmatigheid en focus op het onderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

Artikel 8 (Internationaal beleid)
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

N.v.t.

   
 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

N.v.t.

   
Artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid)
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders1

2015

2015

 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Ramingen onderwijsarbeidsmarkt po, vo en mbo

2013

2016

   

Arbeidsmarktbarometer

2014

2015

   

Loopbaanmonitor

2013

2016

   

Monitoring en evaluatie opleiding leraren beroepsonderwijs

2013

2017

   

Monitoring en evaluatie regeling versterking samenwerking

2013

2017

   

Effecten van een masteropleiding op leraren (po, vo en mbo) en hun omgeving

2014

2017

   

Integrale Personeelstelling VO (IPTO)

2014

2015

   

Effect- en procesevaluatie Impuls leraren tekortvakken VO

2013

2017

   

Monitoring van Lerarenagenda en bestuurs-/ sectorakkoord po, vo

2012

2015

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Initial Teacher Education for Effective Practices (OECD)

2015

2016

   

TALIS Initial Teacher Education Practices country reviews

2015

2016

   

Vraag & aanbod masteropleidingen leraren po en vo

2015

2015

1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog zal worden uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen doelmatigheid en focus op het onderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

Artikel 11 (Studiefinanciering)
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Studievoorschot hoger onderwijs

2019

2020

 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Monitoring studievoorschot hoger onderwijs

2015

2019

Artikel 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2017

2017

 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Werking WTOS

2016

2016

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

N.v.t.

   
Artikel 13 (Lesgeld)
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

N.v.t.

   
 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

N.v.t.

   
Artikel 14 (Cultuur)
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

n.v.t.

   
 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Evaluatie regeling stimulering herbestemming monumenten (NRF)

2016

2016

   

Evaluatie Geefwet (onderdeel Geven in Nederland, Vrije Universiteit)

2013

2016

   

Beleidsdoorlichting Internationaal Cultuurbeleid (i.s.m. Ministerie BuZa)

2015

2015

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Cultuur/mediaparticipatie bevolking (SCP, Het Culturele Draagvlak)

2016

2016

   

Monitor economische ontwikkelingen culturele sector

2016

2016

   

Inventarisatie onderzoek zorg en cultuur (ZonMW)

2015

2016

   

Onderzoek werking vaste boekenprijs (kruissubsidiëring)

2015

2016

Artikel 15 (Media)
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Art. 15 media

2019

2020

 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Evaluatie stimuleringsfonds voor de journalistiek 2011–2015

2016

2017

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Inrichting van privaatrechtelijke entiteit naast de NPO

2015

2016

   

Evaluatie financiering lokale omroepen 2013–2015 (Commissariaat vd Media)

2016

2017

Artikel 16 (Onderzoek en Wetenschapsbeleid)
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

N.v.t.

   
 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

IBO

2013–2014

 

3.

Overig onderzoek

   
   

N.v.t.

   
Artikel 25 (Emancipatie)
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Het bevorderen van emancipatie

2018

2018

 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Follow up Genderscan

2014

2016

   

Educatie voor vrouwen met ambitie (laaggeletterde vrouwen)

2014

2017

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Emancipatiemonitor

2015

2016

   

Bedrijvenmonitor

2015

2016

   

Economische zelfstandigheid: Aansluiting onderwijs- en arbeidsmarkt jongeren

2015

2017

Licence