Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1: VERDIEPINGSHOOFDSTUK

In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de Ontwerpbegroting 2015 en de begroting 2016. Alleen mutaties boven EUR 2 miljoen en mutaties met een structurele doorwerking worden toegelicht en de mutaties t/m de eerste suppletoire begroting 2015 zijn eerder al tijdens de Voorjaarsnota toegelicht.

Artikel 1 Duurzame handel en investeringen

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

 

514.497

573.462

724.953

425.153

425.153

 

mutatie Nota van Wijziging 2015

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2015

 

1.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

 

– 1.672

– 1.275

16.811

1.300

1.300

 

nieuwe mutaties 2015

 

5.000

10.000

15.870

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

391.412

518.825

582.187

757.634

426.453

426.453

426.453

Toelichting artikel 1 uitgaven

Een deel van de begrotingsreserve voor de FOM wordt in drie jaar verlaagd en opgenomen op de begroting ten behoeve van stimuleren lokaal ondernemersschap voor jonge Afrikaanse ondernemers (in het kader van tegengaan oorzaken migratie). Daarnaast wordt de eindejaarsmarge 2014 op het DGGF ingezet in 2017.

Artikel 1 Duurzame handel en investeringen

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

 

7.267

13.463

4.815

1.815

1.815

 

mutatie nota van Wijziging 2015

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2015

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties 2015

 

5.000

10.000

15.870

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

5.132

12.267

23.463

20.685

1.815

1.815

1.815

Toelichting artikel 1 ontvangsten

Het betreft hier de ontvangsten uit de begrotingsreserve FOM. Middels desaldering wordt hiermee ook het uitgavenplafond verhoogd.

Artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

 

564.053

632.360

665.740

680.740

685.740

 

mutatie nota van Wijziging 2015

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2015

 

– 3.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

 

814

– 40

2

2

2

 

nieuwe mutaties 2015

   

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

548.937

561.867

632.320

665.742

680.742

685.742

685.742

Artikel 3 Sociale vooruitgang

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

 

943.934

846.783

730.470

735.470

735.470

 

mutatie nota van Wijziging 2015

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2015

 

– 2.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

 

– 257

859

2.500

– 5.000

– 5.000

 

nieuwe mutaties 2015

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

1.014.820

941.677

847.642

732.970

730.470

730.470

730.470

Artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

Opbouw uitgaven (EUR 1000)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

 

394.571

394.571

394.571

404.571

414.571

 

mutatie nota van Wijziging 2015

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2015

 

4.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

 

200.000

150.000

150.000

0

0

 

nieuwe mutaties 2015

 

110.000

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

572.894

708.571

544.571

544.571

404.571

414.571

414.571

Toelichting artikel 4

Vanaf 2015 is het Budget voor Internationale Veiligheid structureel overgeheveld naar de begroting van Defensie. Het kabinet heeft besloten dat hiervan EUR 60 miljoen per jaar beschikbaar blijft voor de begrotingen van BZ en BH&OS ter financiering van activiteiten op het terrein van hervorming van de veiligheidssector, beveiliging van diplomaten en ambassades in gebieden waar dat noodzakelijk is, rechtstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw. Bij voorjaarsnota worden deze middelen overgeheveld naar de begrotingen van BZ en BH&OS. Voor 2015 worden er extra middelen vrijgemaakt voor opvang in de regio.

Artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling

Opbouw uitgaven (EUR 1000)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

 

58.110

45.345

– 11.425

40.430

30.029

 

mutatie nota van Wijziging 2015

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2015

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

 

39.618

– 670

– 8.999

3.782

– 318

 

nieuwe mutaties 2015

 

– 34.438

35.511

– 49.064

143.506

147.216

 

Stand ontwerpbegroting 2016

285.068

63.290

80.186

– 69.488

187.718

176.927

245.796

Toelichting artikel 5

De mutatie wordt met name veroorzaakt doordat het ODA-budget meerjarig is gestegen als gevolg van de toename van het BNI zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenningen.

Artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

 

79.542

164.537

76.882

74.492

72.154

 

mutatie nota van Wijziging 2015

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2015

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

 

250

200

200

200

200

 

nieuwe mutaties 2015

 

744

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2016

126.712

80.536

164.737

77.082

74.692

72.354

72.068

Licence