Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 2: MOTIES EN TOEZEGGINGEN IN HET VERGADERJAAR 2014/2015

MOTIES vergaderjaar 2014–2015

Datum

Omschrijving

Herkomst

Stand van Zaken

04-07-2014

Motie Jan Vos c.s. 26 485 nr. 180: over inzicht in de herkomst van door de energiebedrijven gebruikte steenkolen

VAO IMVO d.d. 3 juli 2014

Aan voldaan in brief IMH-667002/2015, verzonden op 17 november 2014

28-11-2014

Motie Voordewind 34 000-XVII nr. 29: over de norm van 0,7% bni

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

In behandeling

28-11-2014

Motie Sjoerdsma 33 625 nr. 136: over een evaluatie van het optreden van de WHO

VAO Ebola d.d. 25 november 2014

Aan voldaan in brief DAF-35062, verzonden op 6 februari 2015

28-11-2014

Motie Sjoerdsma, 33 625 nr. 137: over het opzetten van een medische flitseenheid

VAO Ebola d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief DAF-35062, verzonden op 6 februari 2015

28-11-2014

Motie Sjoerdsma 33 625 nr. 138: over faciliteren van de werving van vrijwilligers

VAO Ebola d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief DAF-35062, verzonden op 6 februari 2015

28-11-2014

Motie Smaling 33 625 nr. 139: over verbeteren van de voedselhulp in ebolagebieden

VAO Ebola d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief DAF-35062, verzonden op 6 februari 2015

28-11-2014

Motie Agnes Mulder en Smaling 33 625 nr. 141: over de relatie tussen donoren en lokale aanspreekpunten

VAO Ebola d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief DAF-35062, verzonden op 6 februari 2015

28-11-2014

Motie Van Laar en Sjoerdsma 33 625 nr. 142: over de best mogelijke zorg voor besmette hulpverleners

VAO Ebola d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief DAF-35062, verzonden op 6 februari 2015

28-11-2014

Motie Van Laar en Van Ojik 34 000-XVII nr. 20 over het stimuleren van het ondernemerschap van jongeren in fragiele staten

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

In behandeling

28-11-2014

Motie De Caluwé 34 000-XVII nr. 18: over vrijwillige bijdrage aan multilaterale ontwikkelingsorganisaties

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief DMM-279327/15, verzonden op 19 juni 2015

28-11-2014

Motie Sjoerdsma en Van Ojik 34 000-XVII nr. 28: over de post 2015-agenda

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief DMM-182870/2015, verzonden op 17 juni 2015

28-11-2014

Motie Van Laar 34 000-XVII nr. 22: over aandacht voor de strijd tegen kinderprostitutie

begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief DSO/GA-83/15, verzonden op 27 maart 2015

28-11-2014

Motie Van Laar 34 000-XVII nr. 24: over een bijdrage voor GAVI van ten minste 250 miljoen euro

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief DAF-155019/2015 verzonden op 3 april 2015

28-11-2014

Motie Agnes Mulder en Van der Staaij 34 000-XVII nr. 19: over verbetering van de kwaliteit van het agrarisch onderwijs in partnerlanden

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

In behandeling

28-11-2014

Motie Van Laar en Smaling 34 000-XVII nr. 23: over de aanpak van chronische ondervoeding bij jonge kinderen

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

In behandeling

28-11-2014

Motie Verhoeven en Sjoerdsma 21 501–02 nr. 1437: over openbaarmaking van het CETA-mandaat

VAO TTIP d.d. 19 november 2014

In behandeling

28-11-2014

Motie Van Laar en Sjoerdsma 34 000-XVII nr. 21: over een plan van aanpak tegen kinderarbeid in de kledingsector

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

In behandeling

28-11-2014

Motie Voordewind 34 000-XVII nr. 30: over een convenant voor de kledingsector

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief IMH-156869, verzonden op 18 juni 2015

18-12-2014

Motie van het lid Jasper Van Dijk 22 054 nr. 257: over maandoverzichten van exportvergunningen

VAO Wapenexportbeleid d.d. 18 december 2014

In behandeling

31-03-2015

Motie Segers c.s. 21 501-20 nr. 964: over geen geschillenbeslechting in TTIP die afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem

Debat naar aanleiding van de Europese Top d.d. 19 en 20 maart 2015 d.d. 31 maart 2015

Ondersteuning beleid. Aan voldaan in brief IMH-88790, verzonden op 6 maart 2015 en in brief IMH-171284, verzonden op 9 april 2015.

01-04-2015

Motie Ganzevoort c.s. 33 694 D: over de intensivering van de 3D-benadering (EK)

Plenair debat over de Internationale Veiligheidsstrategie d.d. 24 maart 2015 (EK)

In behandeling

15-04-2015

Motie Voordewind 26 485 nr. 206: over een onderzoek naar machtsconcentratie in de cacaoketen

VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) d.d. 14 april 2015

In behandeling

15-04-2015

Motie Van Ojik 26 485 nr. 204 over concrete doelstellingen voor imvo-convenanten

VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) d.d. 14 april 2015

In behandeling

15-04-2015

Motie Van Laar en Jan Vos 26 485 nr. 207: over onderzoek naar mededingingsregels en ACM-afspraken die niet in lijn zijn met mvo-regels

VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) d.d. 14 april 2015

In behandeling

15-04-2015

Motie Jasper van Dijk 21 501-02 nr. 1476: over niet akkoord gaan met een regulatory cooperation body

VAO (Informele) RBZ Handelsraad d.d. 14 april 2015

Aan voldaan in brief IMH-210914/2015, verzonden op 24 april 2015

15-04-2015

Motie Van Laar en Jan Vos 21 501-02 nr. 1479: over agenderen van de regulatory cooperation body voor de eerstvolgende RBZ Handelsraad

VAO (Informele) RBZ Handelsraad d.d. 14 april 2015

Aan voldaan in brief IMH-210914/2015, verzonden op 16 juni 2015

30-04-2015

Motie Sjoerdsma 32 605 nr. 159: over strafbaar stellen van belemmeren van humanitaire hulp

VAO Noodhulp d.d. 30 april 2015

In behandeling

30-04-2015

Motie Sjoerdsma 32 605 nr. 158: over de Nederlandse rol bij het evaluatierapport van de Wereldgezondheidsorganisatie

VAO Noodhulp d.d. 30 april 2015

In behandeling

30-04-2015

Motie Smaling 32 605 nr. 162: over heroverwegen van de sluiting van het Dadaab vluchtelingenkamp

VAO Noodhulp d.d. 30 april 2015

Aan voldaan in brief DSH-285039, verzonden op 4 juni 2015

30-04-2015

Motie Van Laar 32 605 nr. 164: over psychosociale zorg binnen noodhulp

VAO Noodhulp d.d. 30 april 2015

Aan voldaan in brief DSH-285039, verzonden op 4 juni 2015

30-04-2015

Gewijzigde motie Smaling c.s. (t.v.v. 33 625 nr. 161): over een actieve rol voor Afrikaanse diaspora binnen de strategische partnerschappen

VAO Maatschappelijke organisaties d.d. 29 april 2015

Aan voldaan in brief DSO/MO-244/2015, verzonden op 1 juli 2015

30-04-2015

Motie Voordewind en Van Laar 33 625 nr. 157: over omzetten van het innovatiefonds in een inclusiefonds

VAO Maatschappelijke organisaties d.d. 29 april 2015

Aan voldaan in brief DSO/MO-244/2015, verzonden op 1 juli 2015

30-04-2015

Motie Van Ojik 32 852 nr. 23: over een omslag naar een circulaire economie

VAO Nederlandse inzet m.b.t. Natuurlijke Hulpbronnen en Conflictgrondstoffen d.d. 30 april 2015

In behandeling

30-04-2015

Motie Van Laar 32 852 nr. 25: over grondstoffen uit Congo en zijn buurlanden

VAO Nederlandse inzet m.b.t. Natuurlijke Hulpbronnen en Conflictgrondstoffen d.d. 30 april 2015

In behandeling

30-04-2015

Motie Smaling en Voordewind 32 852 nr. 24: over aanvullende maatregelen binnen risicosectoren

VAO Nederlandse inzet m.b.t. Natuurlijke Hulpbronnen en Conflictgrondstoffen d.d. 30 april 2015

In behandeling

30-04-2015

Motie Sjoerdsma en Agnes Mulder 32 852 nr. 22: over steun voor het mkb dat passende zorgvuldigheid hanteert

VAO Nederlandse inzet m.b.t. Natuurlijke Hulpbronnen en Conflictgrondstoffen d.d. 30 april 2015

In behandeling

30-04-2015

Motie Sjoerdsma en Thieme 32 852 nr. 21: over opnemen van additionele conflictmineralen in de Europese verordening

VAO Nederlandse inzet m.b.t. Natuurlijke Hulpbronnen en Conflictgrondstoffen d.d. 30 april 2015

In behandeling

30-04-2015

Motie van het lid Jasper van Dijk 21 501-02 nr. 1490: over toegankelijk maken van alle relevante TTIP-documenten

VAO RBZ-Handelsraad d.d. 30 april 2015

In behandeling

27-05-2015

Motie Voordewind 23 432 nr. 405: over het opvoeren van de druk op de PLO

Plenair debat Israël en Gaza d.d. 20 mei 2015

In behandeling

27-05-2015

Motie Van Klaveren 23 342 nr. 409: over het stopzetten van subsidies aan organisaties die antisemitische uitingen doen.

Plenair debat Israël en Gaza d.d. 20 mei 2015

In behandeling

TOEZEGGING- EN VERGADERJAAR 2014–2015

Datum

Omschrijving

Herkomst

Stand van Zaken

12-09-2014

Na afloop van pilot betaalde dienstverlening per brief de Kamer informeren

AO Economische missies en Exportbevordering d.d. 9 september 2014

Zie toezegging Minister BHOS tijdens Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

12-09-2014

Voor de begrotingsbehandeling brief over exportkredietfinanciering

AO Economische missies en Exportbevordering d.d. 9 september 2014

Aan voldaan in brief DIO-68285, verzonden op 19 november 2014.

12-09-2014

In rapportage Economische missies meer specifieke informatie inzake mensenrechten en IMVO en de resultaten van missies

AO Economische missies en Exportbevordering d.d. 9 september 2014

Aan voldaan in brief DIO-12261/2014, verzonden op 19 december 2014

12-09-2014

Na gesprek bij de Wereldbank de Kamer informeren over wat zij doet om bedrijven strategisch te positioneren op het gebied van strategische infrastructurele projeceten

AO Economische missies en Exportbevordering d.d. 9 september 2014

In behandeling

03-10-2014

De Minister voor BuHa-OS zal in de inzetbrief voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank een appreciatie geven van de BRICS-bank

AO wereldbank d.d. 2 oktober 2014

Aan voldaan in brief DMM-174559/2015, verzonden op 8 april 2015

03-10-2014

In het verslag van de Najaarsvergadering van de Wereldbank zal de Minister voor BuHa-OS ingaan op de wijze waarop maatschappelijke organisaties bij de herziening van de safeguards kunnen worden betrokken

AO wereldbank d.d. 2 oktober 2014

Aan voldaan in brief DMM-716179/2015, verzonden op 5 januari 2015

03-10-2014

De Minister voor BuHa-OS stuurt vóór de begrotingsbehandeling BuHa-OS een appreciatie van de verdragstekst van CETA naar de Kamer, inclusief een duiding van de goedkeurings- en ratificatieprocedure

AO RBZ/Handelsraad d.d. 1 oktober 2014

Aan voldaan in brief IMH-661008/2014, verzonden op 17 november 2014

03-10-2014

De Minister voor BuHa-OS zal de Kamer in het verslag van de RBZ Handelsraad nader informeren over de positie van Duitsland inzake ISDS in CETA

AO RBZ Handelsraad d.d. 1 oktober 2014

Aan voldaan in brief IMH-654280/2014, verzonden op 7 november 2014

09-10-2014

De Kamer ontvangt in het voorjaar van 2015 een brief over inzet en mogelijkheden om inclusiviteit te bevorderen

AO Speerpunten OS d.d. 7 oktober 2014

In behandeling

09-10-2014

Schriftelijke terugkoppeling van de resultaten van de inzet van de Minister voor BuHa-OS in de richting van OCHA en UNHCR om de coördinatie en mobilisatie van hulp na de assessment fase te verbeteren

AO Noodhulpd.d. 7 oktober 2014

In behandeling

09-10-2014

De Minister voor BuHa-OS informeert de Kamer (na afronding van nog lopende onderzoeken) over de Nederlandse inzet met betrekking tot verbetering van het noodhulpsysteem

AO Noodhulp d.d. 7 oktober 2014

In behandeling

09-10-2014

De Minister voor BuHa-OS zal de Kamer per brief informeren over de rol die Nederland kan spelen op het gebied van rampenpreventie en wat Nederland te bieden heeft

AO Noodhulp d.d. 7 oktober 2014

Aan voldaan in brief DSH-285039, verzonden op 4 juni 2015.

09-10-2014

De Minister voor BuHa-OS zal de Kamer vóór de begrotingsbehandeling per brief informeren over concrete mogelijkheden waarop Nederland kan bijdragen aan innovatie van noodhulp

AO Noodhulp d.d. 7 oktober 2014

Aan voldaan in brief DSH-666481/2014, verzonden op 18 november 2014

09-10-2014

De Minister voor BuHa-OS stuurt het rapport van het The Hague Institute for the Internationalization of Law over de justitiesector van Mali naar de Kamer, zodra dit rapport is afgerond

AO Speerpunten OS d.d. 7 oktober 2014

Aan voldaan in brief DSH-639912/2014, verzonden op 4 november 2014

09-10-2014

De Kamer ontvangt op zo kort mogelijke termijn een brief van de Minister voor BuHa-OS en de Minister van VWS over de maatregelen die in de hele keten worden genomen om ebola-besmettingen in Nederland te voorkomen

AO Ebola d.d. 8 oktober 2014

Aan voldaan door Min VWS op 21 oktober 2014 met kenmerk: 680897–128468-PG

09-10-2014

Nederlandse bijdrage (op het gebied van personeel, goederen, transportcapaciteit) om getroffen landen te helpen ebola te bestrijden

AO Ebola d.d. 8 oktober 2014

Aan voldaan in brief DSH-637835/2014, verzonden op 24 oktober 2014

09-10-2014

De Minister voor BuHa-OS informeert de Kamer vóór de begrotingsbehandeling per brief over het percentage kleine boeren dat door middel van ondersteuning van de Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) wordt bereikt

AO Speerpunten OS d.d. 7 oktober 2014

In behandeling

10-10-2014

Vóór de begrotingsbehandeling informeert de Minister voor BuHa-OS de Kamer over inzet/plannen voor het humanitaire spoor in Irak en Syrië

AO Nederlandse bijdrage aan coalitie tegen ISIS d.d. 2 oktober 2014

Aan voldaan in brief DVB/CV-231/2014, verzonden op 15 december 2014

10-10-2014

Vragen over aanvullende humanitaire hulp in Syrië

AO situatie Kobani d.d. 9 oktober 2014

Aan voldaan in brief DSH-693168/14, 3 december 2014

10-10-2014

De Kamer ontvangt een brief over de Nederlandse inzet voor de conferentie van 28 oktober a.s. in Duitsland over de opvang van vluchtelingen uit Syrië

AO situatie Kobani d.d. 9 oktober 2014

Aan voldaan in brief DSH-612074/2014, verzonden op 14 oktober 2014

17-10-2014

In EU pleiten voor opleggen aanvullende sancties en wapenembargo. Via EU kanaal trachten een VN wapenembargo te realiseren

AO UNMISS/Zuid-Sudan d.d. 15 oktober 2014

Aan voldaan in brief DAF-149612/2015, verzonden op 8 mei 2015

17-10-2014

Vóór de begrotingsbehandeling een schriftelijke toelichting op de financiële inzet/begroting van NL in Zuid-Sudan in 2015

AO UNMISS/Zuid-Sudan d.d. 15 oktober 2014

Aan voldaan in brief DSH-667323/2014, verzonden op 28 november 2014

17-10-2014

De Kamer regelmatig (iedere 4–6 maanden) een schriftelijke toelichting sturen over de NL inzet in Zuid-Sudan

AO UNMISS/Zuid-Sudan d.d. 15 oktober 2014

Aan voldaan in brief DAF-149612/2015, verzonden op 8 mei 2015

14-11-2014

De Minister voor BHOS zal de Tweede Kamer per brief informeren over verlenging van het rechtsstaatprogramma Kunduz.

AO Missie Resolute Support Afghanistan d.d. 14 november 2014

Aan voldaan in brief DSH-46913/2015, verzonden op 8 april 2015

14-11-2014

De Minister voor BHOS zal de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van de Afghanistan-conferentie in Londen die plaatsvindt op 4 december 2014.

AO Missie Resolute Support Afghanistan d.d. 14 november 2014

Aan voldaan in brief DSH-13543/2015, verzonden op 26 januari 2015

19-11-2014

R stuurt de Kamer in het voorjaar van 2015 een brief over het bevorderen van een eerlijker, effectiever en coherenter belastingbeleid

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief DDE-232574/2015, verzonden op 18 juni 2015

19-11-2014

Kamer uiterlijk in eerste helft 2015 informeren over mogelijkheden om het huidige instrumentarium op het gebied van exportfinanciering uit te breiden met faciliteiten als een directe exportfinanciering of een flexibele vorm van investeringsfinanciering

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

In behandeling

19-11-2014

De Minister voor BuHa-OS stuurt begin 2016 een eerste evaluatie van de pilot betaalde economische dienstverlening naar de Kamer

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

In behandeling

19-11-2014

De Minister voor BuHa-OS zal in de volgende brief over de post-2015 agenda ook een appreciatie geven van de geleerde lessen met betrekking tot de Millennium Development Goals (MDG’s).

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief DMM-182870/2015, verzonden op 17 juni 2015

19-11-2014

De Minister voor BuHa-OS stuurt in voorjaar 2015 brief over invulling van het Accountability Fonds en de Innovatiefaciliteit en zal daarbij ook ingaan op de wijze waarop de gereserveerde financiële middelen voor de versterking van het maatschappelijk middenveld worden besteed

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief DSO/MO-244/2015 verzonden op 1 juli 2015

19-11-2014

De Kamer ontvangt uiterlijk in maart 2015 een brief over de bijdrage van de private sector aan klimaatfinanciering

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief IGG-153301/2015, verzonden op 13 april 2015

19-11-2014

De Minister voor BuHa-OS doet de Kamer per brief verslag van het gesprek dat zij begin volgend jaar zal hebben met de Speciale VN-Rapporteur voor het recht op voedsel, mevrouw Elver.

Begroting BuHOs d.d. 19 november 2014

Aan voldaan in brief IGG-279930/2015, verzonden op 4 juni 2015

05-12-2014

De Minister voor BuHa-OS informeert de Kamer in het eerste kwartaal van 2015 over de herschikking van OS-middelen voor Zuid-Sudan en mogelijkheden om binnen het bestaande budget OS-programma’s te intensiveren en daarbij specifiek te kijken naar jongeren

AO Nederlandse OS-inzet in Zuid-Sudan d.d. 4 december 2014

Aan voldaan in brief DAF-149612/2015, verzonden op 8 mei 2015

11-12-2014

De Minister voor BuHa-OS zal in de reguliere rapportages over ebola of op een ander moment de Kamer informeren over inzet en middelen voor de middellange en lange termijn ten behoeve van capaciteitsopbouw in de door ebola getroffen landen in West-Afrika

AO RBZ OS, d.d. 11 december 2014

Aan voldaan in brief DAF-155019/2015, verzonden op 3 april 2015

11-12-2014

Kamer ontvangt rapportage van Europese Commissie over de stand van zaken m.b.t. Europese begrotingssteun met daarin een cijfermatige uitsplitsing naar de verschillende modaliteiten (algemene begrotingssteun, sectorale begrotingssteun, stabiliteitssteun)

AO RBZ OS, d.d. 11 december 2014

Aan voldaan in brief DIE-41883/2015, verzonden op 9 februari 2015

11-12-2014

De Minister voor BuHa-OS zal de Kamer in het verslag van de bijeenkomst van de Australië Groep in februari 2015 informeren over de stand van zaken mb.t. het achterhalen van informatie over de inzet van door Nederland geleverde goederen in het Syrische wapenprogramma

AO Wapenexportbeleid d.d. 11 december 2014

In behandeling

11-12-2014

Kamer ontvangt een analyse van de geleerde lessen uit het onderhandelingsproces over de EPA’s, waarbij ook ingegaan zal worden op de inzet om Unie tot Unie (of regio tot regio) samenwerking te bevorderen

AO RBZ OS, d.d. 11 december 2014

In behandeling

25-02-2015

De Minister voor BuHa-OS stuurt vóór het zomerreces een brief naar Kamer met overzicht van uitgaande en inkomende economische missies. Tevens informeert zij de Kamer in deze brief over afwegingskader dat gehanteerd wordt voor prioriteitstelling van te bezoeken landen

AO Economische missies d.d. 25 februari 2015

In behandeling

25-02-2015

De Minister voor BuHa-OS informeert de Kamer samen met haar collega van EZ in de eerste rapportage over de StartupDelta over de wijze waarop het postennetwerk wordt ingezet om start-up's naar Nederland te halen

AO Economische missies d.d. 25 februari 2015

In behandeling

25-02-2015

De Minister voor BuHa-OS stuurt de Kamer z.s.m. een brief over de Nederlandse missie naar de IDEX wapenbeurs in Abu Dhabi (VAE)

AO Economische missies d.d. 25 februari 2015

Aan voldaan in Rapportage Economische Missies.

25-02-2015

De Minister voor BuHa-OS zal monitoren in hoeverre bedrijven zich daadwerkelijk aan de convenanten houden en eraan willen meewerken en zal de Kamer op ongeveer driekwart van het traject (over anderhalf jaar) per brief een impressie geven van de stavaza

AO IMVO d.d. 25 februari 2015

In behandeling

25-02-2015

De Kamer ontvangt vóór het zomerreces een eerste voortgangsrapportage Van de Sector Risico Analyse

AO IMVO d.d. 25 februari 2015

In behandeling

25-02-2015

De Minister voor BuHa-OS zal indien mogelijk op korte termijn het Actieplan verbetering steenkoolketen naar de Kamer sturen

AO IMVO d.d. 25 februari 2015

Aan voldaan in brief IMH-310297, verzonden op 25 juni 2015

25-02-2015

De Minister voor BuHa-OS informeert de Kamer per brief over de hoogte van de financiële bijdrage ter ondersteuning van het proces om tot een convenant te komen gericht op verbetering van de productieomstandigheden in de textielsector

AO IMVO d.d. 25 februari 2015

Aan voldaan in brief IMH-156869, verzonden op 18 juni 2015

25-02-2015

De Minister voor BuHa-OS stuurt, zodra mogelijk, maar in ieder geval vóór het zomerreces een voortgangsverslag naar de Kamer inzake de uitvoering van maatregelen gericht op genoegdoening voor slachtoffers van misstanden in de mijnbouwsector in Colombia

AO economische missies d.d. 25 februari 2015

Aan voldaan in brief IMH-310297, verzonden op 25 juni 2015

26-02-2015

De Kamer ontvangt bij aanvang van de training begin februari een brief over de opzet en de organisatie van de training in Irak en over de beoogde aantallen te trainen militairen. Zo mogelijk ontvangt de Kamer eveneens informatie over de inzet van MEDEVAC

AO Nederlandse inzet in strijd tegen ISIS d.d. 14 januari 2015

Aan voldaan in brief DBV/CV-014/2015, verzonden op 5 februari 2015

26-02-2015

De Kamer ontvangt in de eerstvolgende voortgangsrapportage nadere informatie over de trainingslocaties

AO Nederlandse inzet in strijd tegen ISIS d.d. 14 januari 2015

Aan voldaan in brief DVB-052/2015, verzonden op 7 april 2015

03-03-2015

De Minister voor BuHa-OS stuurt de Kamer eind deze maand een brief over de prioriteiten en effectiviteit van Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Sudan

AO UNMISS d.d. 26 februari 2015

Aan voldaan in brief DAF-149612/2015, verzonden op 8 mei 2015

09-03-2015

R informeert de Kamer in een volgende IMVO-brief over de effectiviteit van het beleid inzake leefbaar loon

notaoverleg Initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid d.d. 9 februari 2015

In behandeling

09-03-2015

De Kamer ontvangt in het najaar een kabinetsreactie op de resultaten van het onderzoek inzake de verankering van de zorgplicht van bedrijven t.a.v. MVO en mensenrechten (inclusief kinderarbeid) in de Nederlandse wetgeving

notaoverleg Initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid d.d. 9 februari 2015

Aan voldaan in brief DMM-182870/2015, verzonden op 17 juni 2015

09-03-2015

De Kamer ontvangt omstreeks 12 juni a.s. een brief inzake de voortgang van de initiatieven die de Minister gaat nemen om de bestrijding van kinderarbeid in EU-verband te versterken

notaoverleg Initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid d.d. 9 februari 2015

Aan voldaan in brief DMM-2015.304325, verzonden op 1 juli 2015

09-03-2015

De Minister voor BuHa-OS zal in het Verslag van de RBZ/Handelsraad van 25 maart a.s. rapporteren over de uitkomst van haar gesprek met Eurocommissaris Malmström

notaoverleg Initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid d.d. 9 februari 2015

Aan voldaan in brief IMH-174108/2015, verzonden op 9 april 2015

11-03-2015

De Minister voor BuHa-OS zal een brief sturen aan de Europese Commissie met het verzoek om de prijsafspraken voor zonnepanelen met Chinese producenten opnieuw tegen het licht te houden

AO Informele RBZ Handel d.d. 11 maart 2015

Aan voldaan in brief MINBUZA-173526/2015, verzonden op 20 april 2015

12-03-2015

De Minister voor BuHa-OS zal in het verslag van de RBZ/Handel (25 maart) ook rapporteren over genoemde onderwerpen

AO Informele RBZ Handel d.d. 11 maart 2015

Aan voldaan in brief IMH-174108/2015, verzonden op 9 april 2015

02-04-2015

De Minister voor BuHa-OS informeert de Kamer in het verslag van de RBZ/OS over de stand van zaken m.b.t. de hervatting van de EU ontwikkelingshulp aan Zimbabwe, waarbij specifiek wordt ingegaan op de voorwaarden die worden gesteld aan het overmaken van

AO EU-Raad Ontwikkelingssamenwerking d.d. 11 maart 2015

Aan voldaan in brief DIE-137612/2015, verzonden op 23 maart 2015

02-04-2015

De Kamer ontvangt binnenkort een brief inzake de Nederlandse inzet m.b.t. ebola en post-ebola hulpverlening.

AO EU-Raad Ontwikkelingssamenwerking d.d. 11 maart 2015

In behandeling

02-04-2015

De Kamer ontvangt eind april een brief inzake de Nederlandse inzet m.b.t. de (inhoudelijke invulling van) de post-2015 ontwikkelingsdoelstellingen, waarbij ook ingegaan zal worden op de wijze waarop Nederlands zich inzet om beleidscoherentie te bevorderen.

AO EU-Raad Ontwikkelingssamenwerking d.d. 11 maart 2015

Aan voldaan in brief DMM-182870/2015, verzonden op 17 juni 2015

09-04-2015

De Kamer ontvangt (vóór het in juni geplande AO) een brief over de Nederlandse inzet bij de World Humanitarian Summit, waarin ook ingegaan zal worden op preventie, de positie van vrouwen en kinderen in humanitaire crisissituaties en de laatste ontwikke

AO Noodhulp d.d. 8 april 2015

Aan voldaan in brief DSH-285039/2015, verzonden op 4 juni 2015

09-04-2015

De Minister voor BuHa-OS zal de Kamer rapporteren over de uitkomst van de evaluatie van het optreden van de WHO in de ebola-crisis en de lessen die Nederland trekt uit de conclusies van deze evaluatie. Tevens zal de Minister de mogelijkheden nagaan om een IOB-evalu

AO Noodhulp d.d. 8 april 2015

Aan voldaan in brief DAF-155019/2015, verzonden op 3 april 2015

23-04-2015

De Minister voor BuHa-OS informeert de Kamer (per brief of anderszins) over de wijze waarop de belemmeringen die maatschappelijke organisaties ervaren bij het verkrijgen van toegang tot de beschikbare financiële instrumenten worden weggenomen

AO Maatschappelijke Organisaties en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 22 april 2015

Aan voldaan in brief DSO/MO-244/2015 verzonden op 1 juli 2015

23-04-2015

In de kabinetsbrief «Groene Groei» zal ook het onderwerp recycling (in relatie tot conflictgrondstoffen) worden meegenomen

AO Nederlandse inzet m.b.t. Natuurlijke Hulpbronnen en Conflictgrondstoffen d.d. 22 april 2015

Aan voldaan in Kabinetsbrief Tussenbalans Groene Groei, verzonden door het Ministerie van Economische Zaken op 18 juni 2015

23-04-2015

De Minister voor BuHa-OS informeert de Kamer per brief over mogelijkheden om bedrijven die EITI conform opereren voorrang te verlenen bij overheidsaanbestedingen.

AO Nederlandse inzet m.b.t. Natuurlijke Hulpbronnen en Conflictgrondstoffen d.d. 22 april 2015

In behandeling

23-04-2015

De Minister voor BuHa-OS informeert de Kamer per brief over de mogelijkheden om de reikwijdte van de EU-Verordening inzake Conflictgrondstoffen uit te breiden met halffabricaten

AO Nederlandse inzet m.b.t. Natuurlijke Hulpbronnen en Conflictgrondstoffen d.d. 22 april 2015

In behandeling

23-04-2015

In een volgende voortgangsbrief in het kader van de Sector Risico Analyse zal de Minister ook ingaan op ketens waarin sprake is van succesvolle zelfcertificering

AO Nederlandse inzet m.b.t. Natuurlijke Hulpbronnen en Conflictgrondstoffen d.d. 22 april 2015

In behandeling

01-05-2015

Verschillende opties besluitvormingsproces over TTIP + standpunt rol nationale parlementen en voorwaarden voorlopige toepassing vrijhandelsakkoord

AO RBZ/Handelsraad d.d. 30 april 2015

Aan voldaan in brief IMH-238263/2015, verzonden op 8 mei 2015

21-05-2015

Kabinetsappreciatie Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) over terugkeerbeleid wordt meegenomen in brief over intersivering middelen terugkeerbeleid

AO RBZ/OS d.d. 21 mei 2015

In behandeling

21-05-2015

Nederlandse inzet t.a.v. leefbaar loon en vraag of beleidsnota «Wat de Wereld Verdient» moet worden aangepast n.a.v. post-2015 agenda in de VN

AO RBZ/OS d.d. 21 mei 2015

Aan voldaan in brief DMM-182870/2015, verzonden op 17 juni 2015

26-06-2015

Kamer ontvangt uiterlijk woensdag 1 juli om 12.00 uur een brief over de situatie in Burundi en de consequenties voor nog lopende hulpprogramma’s

AO Burundi d.d. 25 juni 2015

Aan voldaan in brief DAF-334123, verzonden op 1 juli 2015

02-07-2015

Toezegging Rapporten over mogelijke financiering van spookscholen

AO Resolute Support Afghanistan

In behandeling

02-07-2015

Informeren over resultaten OS-inspanningen in Afghanistan

AO Resolute Support Afghanistan

In behandeling

03-07-2015

Kamer ontvangt bij de begrotingsbehandeling 2016 een overzicht van de verplichte en vrijwillige bijdragen aan multilaterale organisaties zoals voor de komende jaren geraamd, inclusief aanstaande pledge momenten

AO Multilaterale organisaties d.d. 1 juli 2015

In behandeling

03-07-2015

De Kamer ontvangt een appreciatie van de IOB-evaluatie multilaterale organisaties («beleidsdoorlichting/synthese-onderzoek multilaterale organisaties», eind 2016). R beziet of IOM kan worden meegenomen en of EOF kan worden betrokken.

AO Multilaterale Organisaties d.d. 1 juli 2015

In behandeling

03-07-2015

De Kamer ontvangt een brief waarin de Minister nader aangeeft met welke organisaties zij de samenwerking wil intensiveren of juist verminderen.

AO Multilaterale organisaties d.d. 1 juli 2015

In behandeling

Licence