Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 4: EVALUATIE- EN ONDERZOEKSTABEL

Bijlage evaluatie en overig onderzoek1 2 3

1

Duurzame handel en investeringen

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

       
   

1.1

Versterkt internationaal handels-en investeringssysteem, incl. MVO

2017

2017

   

1.2

NL handels en investeringspositie

2017

2017

   

1.3

Op zoek naar focus en effectieviteit -Beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet voor private sector ontwikkeling 2005–2012

 

2014

   

1.4

DGGF

 

2019

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
   

1.1

Effecten van integratie van hulp, handel en investeringen in 2 partnerlanden (bv. Ethiopië en Oeganda)

 

2016

   

1.1

NCP Oeso richtlijnen multinationals

 

2015

   

1.2

Netherlands Business Support (NBSO) netwerk

2013

2014

   

1.2

Handel & Hulp

 

2014

   

1.2

Evaluatie PIB

 

2015

   

1.2

Economische diplomatie (incl. uitkomsten evaluaties DIO instrumentarium)

 

2016

   

1.2

Evaluatie DIO instrumentarium: SIB, DHK, Faciliteit voor NL Handel, FIB en FOM

2016

2017

   

1.3

Investment Climate Facility for Africa

2013

2013

   

1.3

Health Insurance Fund

 

2015

   

1.3

ORET

2013

2015

   

1.3

FMO-MASSIF (Access to Finance)

2015

2015

   

1.3

CBI (Importbevordering uit OS-landen)

2014

2015

   

1.3

PSI (Private Sector Investeringen)

 

2016

   

1.3

DECP (Employers Cooperation Prog.)

 

2017

   

1.3

FMO-IDF (Infrastructure Development Fund)

 

2017

   

1.3

Faciliteit Duurzaam ondernemen (FDOV) (en voedselzekerlheid)

 

2018

   

1.3

TradeMark East Africa

 

2018

   

1.3

ORIO (publieke infrastructuur)

 

2018

3

Overig onderzoek

       
   

1.1

Systematic review MVO

 

2013

   

1.1

Bilaterale belastingverdragen

 

2014

   

1.1

Coherentie (pilot)

 

2014

   

1.1

Sectorrisico analyse voor MVO-risico’s

 

2014

   

1.1

Effecten TTIP op lage inkomenslanden

 

2014

   

1.1

Directe investeringen: UNCTAD- studie rol Nederlandse IBO’s

 

2014

   

1.1

Directe investeringen: modernisering IBO-beleid

 

2014

   

1.1

Effecten EPA's

 

2014

   

1.1

Onderzoek naar MVO sectorconvenanten

 

2014

   

1.2

Holland Branding

 

2013

   

1.2

Bijdrage aan evaluatie Topsectorenbeleid

 

2016

   

1.3

Publiek Private Partnerschappen

 

2013

   

1.3

FMO-A

2013

2014

   

1.3

Schoklandakkoorden

2013

2014

   

1.3

International Centre for Trade & Sustainable Development (ICTSD)

 

2015

   

1.3

Aid for Trade

 

2015

   

1.3

Review evaluatieprotocol CBI + PUM

 

2016

   

1.4

Tussentijdse evaluatie DGGF

 

2015

1

De begroting van BZ is in 2013 opgesplitst in de begroting van BZ (Hfst. 5) en BHOS (Hfst. 7). Er zijn toen nieuwe beleidsartikelen en beleidsdoelstellingen geformuleerd. Beleidsdoorlichtingen van voor dat jaar zijn in deze tabel met terugwerkende kracht over de nieuwe beleidsdoelstellingen verdeeld.

2

Bij BZ en BHOS is het wel de wens om beleidsdoorlichtingen van één beleidsartikel uit te voeren maar inhoudelijk is dat nog niet mogelijk gebleken. Beleidsdoorlichtingen vinden plaats op één niveau lager namelijk van de beleidsdoelstellingen. Waar mogelijk worden combinaties gemaakt.

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1a

Beleidsdoorlichtingen

       
   

2.1

Voedselzekerheid & landbouwontwikkeling

 

2016

   

2.2

Waterbeheer

2014

2017

   

2.3

Hernieuwbare energie in ontwikkelingssamenwerking

2012

2015

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
   

2.1

Initiatief Duurzame Handel

2014

2014

   

2.1

Programma Ondersteuning Producentenorganisaties (POP) inclusief Agriterra

 

2015

   

2.1

Solidaridad

 

2015

   

2.1

Voedselzekerheid & landbouwontwikkeling

 

2016

   

2.1

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

 

2016

   

2.1

Geodata for Agriculture & Water

 

2017

   

2.1

Faciliteit (Duurzaam Ondernemen en) Voedselzekerheid (FDOV)

 

2018

   

2.2

Aqua for all progr. «Building bridges connecting water»

 

2013

   

2.2

Effectenonderzoek landbouw irrigatieprograma (Bangladesh, Indonesie)

 

2016

   

2.2

Fonds Duurzaam Water (FDW)(+ Ghana Wash window)

 

2018

   

2.3

Fonds Duurzame Biomassa Mondial

 

2013

   

2.3

Daey Ouwens Fonds

 

2014

   

2.3

Energieactiviteiten in Indonesië

 

2014

   

2.3

Energieactiviteiten in Rwanda

 

2014

   

2.3

Energising Development (EnDevII)

 

2014

   

2.3

FMO-AEF (Access to Energy Fund)

 

2015

3

Overig onderzoek

       
   

2.3

Systematic review hernieuwbare energie

 

2013

   

2.3

Studie evalueerbaarheid klimaatbeleid

 

2016

3

Sociale vooruitgang

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

       
   

3.1

Balancing Ideals with Practice – Policy Evaluation of Dutch Involvement in Sexual and Reproductive Health and Rights (2007–2012)

2012

2013

   

3.2

Genderbeleid

2013

2015

   

3.3

Maatschappelijk Middenveld

 

2016

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
   

3.1

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (o.a. Nicaragua, Mali, Bangladesh)

 

2013

   

3.1

Fonds Product Development Partnerships

 

2015

   

3.1

Keuzes en Kansen

 

2015

   

3.1

Key Population Fund

 

2016

   

3.1

SRGR Fonds 2013–2015

 

2016

   

3.2

Evaluatie gender-programma’s (MDG3 fonds, nationale actieplannen n.a.v. VN VR 1325; activiteiten gericht op bestrijding geweld tegen vrouwen)

 

2015

   

3.2

FLOW (2011–2015)

 

2016

   

3.2

Women in the Frontline

 

2016

   

3.3

Useful Patchwork, Direct financing of local NGO's

 

2014

   

3.3

Between ambitions and ambivalence (SNV)

 

2014

   

3.3

Investeren in wereldburgerschap (NCDO)

 

2014

   

3.3

Policy Influencing, Lobbying & Advocacy (PILA)

 

2015

   

3.3

MFS 2

 

2015

   

3.3

Subsidie burgerschap en OS

 

2016

   

3.4

European Centre for Development Policy Management

 

2016

3

Overig onderzoek

       

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

       
   

4.1

Humanitaire Hulp

2013

2015

   

4.3

Op zoek naar nieuwe verhoudingen – Evaluatie van het Nederlandse buitenlandbeleid in Latijns-Amerika

2012

2013

   

4.3

Investeren in stabiliteit. Het Nederlandse fragiele statenbeleid doorgelicht

2012

2013

   

4.3

Rechtstaatontwikkeling, democratisering en corruptiebestrijding

2013

2016

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
   

4.1

Early Recovery Faciliteit

 

2016

   

4.1

Relief Fund

 

2018

   

4.2

BIV (overgedragen aan MinDef)

 

2016

   

4.3

Fonds politieke partijen

 

2016

   

4.3

Wederopbouwfonds

 

2016

   

4.3

Chronische crisis

 

2017

3

Overig onderzoek

       
   

4.1

Van noodhulp naar wederopbouw

 

2013

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

       
   

5.1

Synthese onderzoek UN organisaties

 

2016

   

5.2

Begrotingssteun: Resultaten onder voorwaarden

 

2013

   

5.3

Migratie en Ontwikkeling

 

2018

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
   

5.1

Nederlandse inzet bij de Wereldbank

 

2013

   

5.2

Radio Nederland Wereldomroep

 

2015

   

5.2

Exit strategieën

 

2015

   

5.2

Palestijnse gebieden

 

2016

3

Overig onderzoek

       
   

5.1

Multilateral Effectiveness Review Unicef

 

2013

   

5.1

Multilateral Effectiveness Review UN Women

 

2015

   

5.1

Multilateral Effectiveness Review UNHCR

 

2015

   

5.2

Systematic review Migratie en ontwikkeling

 

2016

Licence