Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 3: SUBSIDIEOVERZICHT

Overzicht subsidies Hoofdstuk 17 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bedragen x 1.000 euro

Bedragen zijn gebaseerd op de kasramingen per individuele verplichting geregistreerd in het managementinformatiesysteem per 1 juni 2015. De toerekening van de geregistreerde subsidieverplichtingen aan de relevante subsidieregelingen is handmatig tot stand gekomen. Het managementinformatiesysteem registreert geen subsidieregelingen waardoor de koppeling van individuele susbsidies aan de van toepassing zijnde subsidieregeling vanuit het managementinformatiesysteem niet mogelijk is. Er wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in onderstaand subsidieoverzicht.

Voor een aantal subsidieregelingen waarvan de uitvoering is uitbesteed was op moment van opstellen van het subsidieoverzicht nog niet bekend hoeveel verstrekking in 2014 hadden plaatsgevonden omdat deze informatie nog niet beschikbaar was.

Begrotingsartikel

Naam subsidieregeling + hyperlink naar vindplaats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen in 2014

Jaar laatste evaluatie + hyperlink naar vindplaats

Jaar volgende evaluatie

Einddatum subsidieregeling (jaartal)

17U0101

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

4.006

5.080

3.297

714

4

2007

2017

2019

17U0102

Transitiefaciliteit

2.558

3.533

31

n.v.t.

n.n.b.

2013

17U0102

2g@there non-ODA

2.764

2.342

63

2.585

23

n.vt.

n.n.b.

2015

17U0102

Finance International Business (FIB)

250

11.095

2

n.v.t.

2017

evaluatie DIO instrumen-tarium

2015

17U0102

Internationaal excelleren – Kennisverwerving, haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten

9.718

649

143

n.v.t.

2017

evaluatie DIO instrumentarium

2015

17U0102

Package4Growth

254

 

2.323

947

498

0

n.v.t.

2017

evaluatie DIO instrumentarium

2015

17U0102

Partners for International Business (PIB)

8.952

6.160

2.469

697

17

n.v.t.

2015

2019

17U0102

Programma strategische beurzen

59

1.941

0

n.v.t.

2017

evaluatie DIO instrumentarium

2015

17U0102

PSO

467

215

29

2014

n.n.b.

2015

17U0102

Starters International Business (SIB) – Internationaal ondernemen

5.667

642

1.646

1.000

n.v.t.

2017

evaluatie DIO instrumentarium

2017

17U0102

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

2.305

2.784

1.018

2

n.v.t.

2017

beleidsdoorlichting Nederlandse handels- en investeringspositie

2019

17U0103

PSD Apps

9.493

6.041

16.955

10.674

6.846

1.320

n.b

n.v.t.

n.v.t.

2015

17U0103

G-20 SME

350

1.128

423

3

n.v.t.

n.n.b.

2019

17U0103

IDF Infrastructuurfonds voor de MOL's

20.000

25.000

25.000

20.000

4

2009

2017

2019

17U0103

MASSIF

2.393

2.000

8.346

14.500

11.981

10.146

36

n.v.t.

n.n.b.

2019

17U0103

2g@there ODA

1.198

1.826

1.000

540

4

n.v.t.

2016

2019

17U0103

Duurzaam Ondernemen en voedselzekerheid

11.905

1.368

10.462

10.581

7.505

5.537

n.b.

2013

geen link

2018

2015

17U0103

Private sector investeringsprogramma (PSI) 2012–2015

32.305

26.675

22.029

11.835

3.810

4.702

2.283

n.b.

n.v.t.

2016

2014

17U0103

PSI Arabische regio 2012–2014

3.604

4.459

5.344

4.794

3.565

2.809

1.294

n.b.

n.v.t.

2016

2019

17U0103

PSOM 2007–2013

13.215

20.989

n.b.

2014

n.n.b.

2013

17U0103

Programma uitzending managers 2012–2015

9.882

5.168

4.858

n.b.

n.v.t.

n.n.b.

2015

17U0103

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

44.622

58.655

41.349

28.345

21.115

20.000

20.000

15

2014

n.n.b.

2019

17U0103

Transitiefaciliteit ODA

8.899

4.000

3.000

2.500

1.383

n.b.

n.v.t.

2015

2013

17U0104

Dutch Good growth Fund

45.809

46.000

40.000

30.000

13.191

0

n.v.t.

2015

tussentijdse evaluatie

2017

17U0201

Duurzaam Ondernemen en voedselzekerheid

1.472

10.838

0

2013

geen link

2016

2015

17U0201

Schoklandfonds

220

100

0

n.v.t.

2014

2012

17U0201

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

61.739

57.846

44.575

17.762

5.455

313

336

7

n.v.t.

2016

beleidsdoorlichting Voedselzekerheid en landbouwontwikkeling

2019

17U0202

Fonds Duurzaam Water (FDW)

7.992

20.339

9.175

7.750

12.544

4.941

4.868

n.b.

n.v.t.

2018

2014

17U0202

Ghana WASH Window

1.750

7.200

8.800

7.000

1.831

n.b.

n.v.t.

2018

2015

17U0202

Schoklandfonds

55

35

0

n.v.t.

2014

2012

17U0202

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

30.275

30.365

20.518

11.926

6.082

1.057

537

9

n.v.t.

2017

Beleidsdoorlichting Waterbeheer

2019

17U0203

Fonds Duurzame Biobrandstoffen Mondiaal

389

697

0

2013

geen link

n.v.t.

2010

17U0203

Daey Ouwens Fonds

4.660

0

2014

geen link

n.v.t.

2011

17U0203

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

16.384

25.043

38.111

34.636

29.550

1.566

1

n.v.t.

2015

beleidsdoorlichting « Hernieuwbare energie in ontwikkelingssamenwerking

2019

17U0301

Coordinatie en afstemming NGO inbreng

140

10

0

n.v.t.

n.v.t.

2012

17U0301

Fonds Keuzes en kansen

8.000

10.650

2.500

0

n.v.t.

2015

2014

17U0301

Fonds Product Developmentship 2011–2014

15.966

4.210

550

0

n.v.t.

2015

2011

17U0301

Key populations fonds

7.800

8.650

350

0

n.v.t.

2016

2011

17U0301

Kindhuwelijken fonfds

5.700

300

4

n.v.t.

n.n.b.

2014

17U0301

Opstap fonds

4.303

1.397

300

0

n.v.t.

2015

2012

17U0301

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR)

35.581

33.317

6.026

322

0

n.v.t.

2016

2012

17U0301

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

27.991

35.611

13.238

4.409

2.974

818

10

2013

beleidsdoorlichting SRGR

2020

2019

17U0302

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

7.425

6.116

2.943

281

54

14

n.v.t.

2015

Beleidsdoorlichting genderbeleid

2019

17U0303

Medefinancieringsstelsel II

286.474

332.689

19.178

0

n.v.t.

2015

2011

17U0303

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

50.000

55.000

12.628

0

n.v.t.

2016

Beleidsdoorlichting maatschappelijk middenveld

2019

17U0303

Twinning Faciciliteit Nederland-Suriname

1.464

3.766

1.282

n.b.

2011

n.n.b.

2013

17U0303

Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2013–2016

12.252

12.960

3.678

2.451

0

2008

n.n.b.

2012

17U0303

Programma Onderzoek en Innovatie

793

435

0

n.v.t.

n.v.t.

2010

17U0304

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

4.966

4.272

1.400

100

0

2011

n.v.t.

2019

17U0401

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

17.940

5.290

50

8

2013

studie verbinding noodhulp en ontwikkeling

2015

2019

17U0403

Fonds economische opbouw Uruzgan

836

0

   

2013

17U0403

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

26.880

16.607

11.697

5.190

1.925

15

   

2019

17U0403

Programma Politieke Partijen

11.765

2.635

1.600

0

n.v.t.

2016

2011

17U0403

Wederopbouw 2011

1.922

834

0

n.v.t.

2016

2011

17U0403

Wederopbouw 2012–2015

31.595

28.417

12.399

830

0

n.v.t.

2016

2012

17U0405

Strategische partners chronische crisis

12.250

5.696

1.304

7

n.v.t.

2017

2014

17U0405

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

20.400

69.153

20.213

17.663

1.800

10

n.v.t.

n.n.b.

2019

17U0501

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

1.883

1.283

2

n.v.t.

2016

synthese onderzoek UN organisaties

2019

17U0501

Kennis voor burgerschap en ontwikkelingssamenwerking

8.720

1.340

0

2014

n.n.b.

2011

17U0502

Programma Indonesie Faciliteit 2007–2015

497

0

n.v.t.

n.n.b.

2011

17U0502

Subsidiefaciliteit voor burgerschap en ontwikkeling (SBOS)

5.200

2.544

0

2014

n.n.b.

2011

17U0502

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

3.960

8.330

7.000

2.400

600

5

n.v.t.

n.n.b.

2019

17U0503

Migratie en ontwikkelingsprogramma 2013

1.374

1.223

343

169

0

n.v.t.

2018

beleidsdoorlichting migratie en ontwikkeling

2013

17U0503

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

354

346

168

4

n.v.t.

2018

beleidsdoorlichting migratie en ontwikkeling

2019

 

TOTAAL SUBSIDIE REGELINGEN

929.081

1.044.378

454.128

257.456

152.211

53.209

29.318

1.409

     
Licence