Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

b. Het beleid

a. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2017

Vastgestelde begroting 2017

 

32.650

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1) Wisselkoersreserve

1

8.223

2) Overige mutaties

 

661

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

41.534

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2017

Vastgestelde begroting 2017

 

32.650

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1) Wisselkoersreserve

1

8.223

2) Overige mutaties

 

661

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

41.534

Toelichting uitgaven/ontvangsten

Wisselkoersreserve

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door een lagere stand van de dollar zijn er tegenvallers. Deze worden gedekt door een overboeking vanuit de wisselkoersreserve.

b. Het beleidsartikel

Beleidsartikel 1 BES-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Art.nr.

Verplichtingen:

32.650

0

32.650

8.884

41.534

8.645

331

331

41

                     
 

Uitgaven:

32.650

0

32.650

8.884

41.534

8.645

331

331

41

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

100%

 

100%

       
                     

1.1

BES-fonds

32.650

0

32.650

8.884

41.534

8.645

331

331

41

 

Opdrachten

100

0

100

0

100

0

0

0

0

 

Onderzoek

100

0

100

0

100

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

32.550

0

32.550

8.884

41.434

8.645

331

331

41

 

Overige uitkering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Vrije uitkering

32.550

0

32.550

8.884

41.434

8.645

331

331

41

                     
 

Ontvangsten:

32.650

0

32.650

8.884

41.534

8.645

331

331

41

Toelichting

Bijdragen aan medeoverheden

Vrije uitkering

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro wordt voor 2017 € 8,2 en voor 2018 € 8,1 mln. toegevoegd aan de vrije uitkering. Dit wordt gecompenseerd vanuit de wisselkoersreserve.

Licence