Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

a. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2017. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2017 opgebouwd.

Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 21 april 2017.

Licence