Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 8 Centraal Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid Bedragen x € 1.000
 

Ontwerp begroting (1)

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting (3)

Mutaties 1ste suppletoire begroting (4)

Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4)

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Mutaties 2021

Verplichtingen

229.148

0

229.148

9.772

238.920

9.772

4.752

4.041

3.927

                   

Uitgaven

229.148

0

229.148

9.772

238.920

4.752

4.041

3.927

3.927

                   

Personeel Kerndepartement

156.910

0

156.910

1.556

158.466

3.720

3.354

3.240

3.240

Eigen personeel

148.076

0

148.076

1.574

149.650

3.606

3.240

3.240

3.240

Inhuur externen

8.080

0

8.080

– 18

8.062

114

114

0

0

Overig personeel

754

0

754

0

754

0

0

0

0

                   

Materieel Kerndepartement

72.238

0

72.238

8.216

80.454

1.032

687

687

687

waarvan ICT

6.518

0

6.518

5.820

12.338

2.690

2.440

2.440

2.440

waarvan bijdrage aan SSO's

36.479

0

36.479

1.308

37.787

1.018

1.018

1.018

1.018

waarvan overig materieel

29.241

0

29.241

1.088

30.329

– 2.676

– 2.771

– 2.771

– 2.771

                   

Ontvangsten

52.552

0

52.552

1.430

53.982

1.000

1.000

886

886

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personeel kerndepartement (+ € 1,6 mln.)

De verhoging van het personeelsbudget wordt voornamelijk verklaard door extra uitgaven voor de invulling van arbeidsplaatsen uit de Participatiewet en een desaldering voor IF’ers.

Materieel kerndepartement (+ € 8,2 mln.)

De verhoging van het budget wordt voornamelijk verklaard door een verhoging van het ICT budget (€ 5,8 mln). Dat komt door het doorschuiven naar 2017 van investeringen in het Beslagportaal van Domeinen Roerende Zaken en in een systeem van het Agentschap. Daarnaast zullen investeringen in een nieuwe infrastructuur plaatsvinden en heeft de nieuwe kostprijsberekening van het SSO-ICT nadelig uitgepakt voor Financiën.

Ontvangsten

Apparaatontvangsten (+ € 1,4 mln.)

De verhoging wordt voornamelijk verklaard door desalderingen voor IF’ers en het omslagstelsel zodat budget en realisatie naar verwachting meer in overeenstemming zijn met elkaar.

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid Bedragen x € 1.000
 

Ontwerp begroting (1)

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestel de begroting (3)

Mutaties 1ste suppletoire begroting (4)

Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4)

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Mutaties 2021

Verplichtingen

90.558

0

90.558

37.743

128.301

12.628

– 13.689

– 19.836

943

                   

Uitgaven

90.558

0

90.558

– 16.966

73.592

71.942

67.166

108.921

985

Onvoorzien

90.558

0

90.558

– 88.001

2.557

3.276

– 419

42.381

– 65.119

Loonbijstelling

0

0

0

57.524

57.524

55.739

54.768

53.786

53.432

Prijsbijstelling

0

0

0

13.511

13.511

12.927

12.817

12.754

12.672

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Onvoorzien (– € 88,0 mln.)

Er zijn middelen die gereserveerd stonden voor Switch overgeheveld naar artikel 1 voor het bekostigen van de vertrekregeling van de Belastingdienst. Daarnaast zijn er middelen overgeheveld naar de Belastingdienst voor het programma rationalisatie.

Loon- en prijsbijstelling (+ € 71,0 mln.)

Het departement Financiën heeft loonbijstelling van € 57,5 mln. en prijsbijstelling van € 13,5 mln. ontvangen.

Ontvangsten

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Licence