Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Verdiepingsbijlage

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op

artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

373.919

323.350

267.896

245.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid

9.290

9.290

                         

Dijkversterking Spui-West

1.535

1.535

                         

Grensmaas; terugbetaling onteigeningskosten

80

80

                         

Houtribdijk

3.480

3.480

                         

Monitoring Langsdammen Waal

– 500

– 500

                         

Ontv. Ijsseldelta (Ruimte voor de Rivier)

25.449

5.468

 

9.981

10.000

                   

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

19.353

0

9.981

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

393.272

323.350

277.877

255.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

153.751

247.809

290.807

258.054

801.693

640.861

470.854

324.054

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid

87.466

87.466

                         

BZK-Bijdrage Vismigratie

– 2.893

– 2.893

                         

BCF-Bijdrage Vismigratie

– 607

– 607

                         

Bijdrage aan Provinciefonds: Ijsseldelta fase 2

– 7.725

– 6.145

– 1.580

                       

Deltafaciliteit Deltares: meevaller

– 432

– 432

                         

Overboeking Ijsseldelta Kampen

50.000

10.000

12.500

15.000

12.500

                   

Desaldering Dijkversterking en herstel steenbekleding

52

52

                         

Monitoring Langsdammen Waal

500

500

                         

Mee- en tegenvallers

– 301

– 301

                         

Ontvangsten Roggeplaat

3.922

863

3.059

                       

Kasschuiven

0

– 68.357

– 15.920

31.400

– 17.000

– 9.600

– 8.100

– 8.100

0

0

4.437

0

– 400

91.640

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

20.146

– 1.941

46.400

– 4.500

– 9.600

– 8.100

– 8.100

0

0

4.437

0

– 400

91.640

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

 

173.897

245.868

337.207

253.554

792.093

632.761

462.754

324.054

426.733

434.575

542.732

412.629

491.790

374.070

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

9.008

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid

3.416

3.416

                         

Bijdrage derden: project overstromingsrisico

275

275

                         

BOA protocol 2017

104

104

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

3.795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

12.803

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

373.919

323.350

267.896

245.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid

9.290

9.290

                           

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid

 

536.678

572.139

559.623

504.981

846.107

713.095

547.351

499.136

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid

 

579.972

570.198

616.004

510.481

836.507

704.995

539.251

499.136

426.733

434.575

542.732

412.629

491.790

374.070

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

186.805

192.608

150.433

177.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

 

Saldo 2016: Investeren in waterveiligheid

– 7.282

– 7.282

                           

Bijdrage derden: project overstromingsrisico

104

104

                           

Desaldering Dijkversterking en herstel steenbekleding

52

52

                           

Dijkversterking Spui-West

1.535

1.535

                           

Grensmaas; terugbetaling onteigeningskosten

80

80

                           

Houtribdijk

3.480

3.480

                           

Mee- en tegenvallers

– 301

– 301

                           

Ontv. Ijsseldelta (Ruimte voor de Rivier)

25.449

5.468

 

9.981

10.000

                     

Ontvangsten Roggeplaat

3.922

863

3.059

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

3.999

3.059

9.981

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

 

190.804

195.667

160.414

187.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

0

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

 

36.928

38.561

30.672

31.992

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening

5.334

5.334

                           

Programma Lumbricus

– 1.000

   

– 500

– 500

                     

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

5.334

0

– 500

– 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO

 

42.262

38.561

30.172

31.492

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.045

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening

610

610

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.655

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

 

38.973

41.511

33.622

35.542

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

 

44.917

41.511

33.122

35.042

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

 

0

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in zoetwatervoorziening

1

1

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

 

1

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

162.435

156.914

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

Saldo 2016: Beheer, onderhoud en vervanging

3.074

3.074

                         

Bijdrage omgevingsvisie

35

35

                         

Bijdrage minEZ: Flora en Faunawet

53

53

                         

Toekomstbestendig Ecologisch Systeem

75

25

50

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

3.187

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

 

165.622

156.964

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv.

 

169.466

163.944

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 B&O en verv.

 

172.653

163.994

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

218.112

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

Saldo 2016: Overige uitgaven

383

383

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

218.495

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

63.703

63.685

63.330

63.324

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

Saldo 2016: Overige uitgaven

463

463

                         

Bijdrage RWS – PDOK

– 792

– 198

– 198

– 198

– 198

                   

Bijdrage verdienmodel KNMI

– 950

– 950

                         

BOA protocol 2017

– 415

– 415

                         

Programma Staf Deltacommissaris

– 400

– 400

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

– 1.500

– 198

– 198

– 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

62.203

63.487

63.132

63.126

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

– 148.400

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

185.847

45.612

226.586

387.753

419.503

BOA protocol 2017

140

140

                         

Delta-aanpak Waterkwaliteit

– 37.500

                       

– 37.500

 

Deltafaciliteit Deltares: meevaller

432

                 

432

       

Ijsseldelta Kampen

– 50.000

                       

– 50.000

 

Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO

– 9.009

                 

– 4.869

   

– 4.140

 

Programma Staf Deltacommissaris

400

                     

400

   

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

140

0

0

0

0

0

0

0

0

– 4.437

0

400

– 91.640

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

– 148.260

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

181.410

45.612

226.986

296.113

419.503

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

133.415

285.668

281.488

428.752

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

461.637

323.140

500.250

661.417

693.167

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

132.438

285.470

281.290

428.554

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

457.200

323.140

500.650

569.777

693.167

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016

127.032

127.032

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

BCF-Bijdrage Vismigratie

– 607

– 607

                         

Bijdrage aan Provinciefonds: Ijsseldelta fase 2

– 7.725

– 6.145

– 1.580

                       

Bijdrage minEZ: Flora en Faunawet

53

53

                         

Bijdrage omgevingsvisie

35

35

                         

Bijdrage RWS – PDOK

– 792

– 198

– 198

– 198

– 198

                   

Bijdrage verdienmodel KNMI

– 950

– 950

                         

BZK-Bijdrage Vismigratie

– 2.893

– 2.893

                         

Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO

– 9.009

– 9.009

                         

Kasschuiven

0

1.270

– 1.270

                       

Kasschuif Deltafonds

0

– 50.000

 

50.000

                     

Programma Lumbricus

     

– 500

– 500

                   

Subsidie IGRAC

– 1.200

– 300

– 300

– 300

– 300

                   

Toekomstbestendig Ecologisch Systeem

75

25

50

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

– 68.719

– 3.298

49.002

– 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM

 

649.132

899.211

987.397

991.865

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

                               

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

 

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

 

649.132

899.211

987.397

991.865

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

24.850

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit

9.885

9.885

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

9.885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

34.735

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

279

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit

– 231

– 231

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

– 231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

48

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

995

995

995

995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit

 

285

                         

Delta-aanpak Waterkwaliteit

 

1.450

2.150

3.600

4.500

9.600

8.100

8.100

             

Subsidie IGRAC

 

– 300

– 300

– 300

– 300

                   

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

1.435

1.850

3.300

4.200

9.600

8.100

8.100

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

2.430

2.845

4.295

5.195

9.600

8.100

8.100

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit

 

26.124

34.861

54.175

88.549

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit

 

37.213

36.711

57.475

92.749

71.800

62.813

60.525

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit

224

224

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2017

 

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

 

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2016.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project HWBP-2

       

2021

2021

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

13

11

183

199

   

1

HWBP-2 Waterschapsprojecten

213

226

2.492

2.470

   

2

Overige projectkosten (Programmabureau)

4

3

45

45

     

afrondingen

   

1

1

     

Programma

230

240

2.721

2.715

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

230

240

         

Ad 1) Op het programma HWBP-2 Rijksprojecten is sprake van een tweetal mutaties. Een verhoging van 3,5 miljoen in verband met een bijdrage van de provincie Flevoland ten behoeve van het project Houtribdijk en daarnaast een verlaging van € 20 miljoen van de post onvoorzien welke wordt toegevoegd aan de reservering voor HWBP-2 waterschapsprojecten.

Ad 2) De verhoging van het projectbudget heeft betrekking op de verhoging van de reservering als gevolg van het verlagen van de post onvoorzien bij HWBP-2 Rijksprojecten en een desaldering van € 2 miljoen met betrekking tot het project dijkversterking Spui-West.

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project RvdR

       

2019

2019

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

134

111

2.387

2.362

   

1

afrondingen

             

Programma

134

111

2.387

2.362

     

Begroting (DF 1.01.03)

134

111

         

Ad 1) Reden voor de hogere projectkosten van € 25 miljoen is tweeledig.

  • De Provincie heeft in het verleden een bijdrage Rijk Nota Ruimte van € 22 miljoen ontvangen. Deze gelden worden vanuit de Provincie teruggestort en ingezet voor het Project Ijsseldelta, onderdeel ven Ruimte voor de Rivier

  • Daarnaast worden hogere ontvangsten verkregen (€ 3,5 miljoen) doordat in verleden grondposities zijn aangekocht, welke nu worden verkocht. De opbrengst wordt aangewend ten gunste van het project Ruimte voor de Rivier.

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Maaswerken

             

Projecten Zuid-Nederland

             

Grensmaas

3

3

151

151

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

26

20

397

397

2017/2020

2017/2020

 

afrondingen

             

Programma

29

23

548

548

     

Begroting (DF 1.01.03)

29

23

         
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Waterveiligheid

             

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

       

2020

2020

 

HWBP Rijksprojecten

10

7

601

601

     

HWBP Waterschapsprojecten

111

112

4.170

4.171

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

10

5

79

78

     
               

Deltafaciliteit Deltares

0

 

25

26

2013

2013

 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

16

13

191

191

2018

2018

 

Overige onderzoeken en kleine projecten

6

6

1.169

1.166

     

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

3

3

25

25

     

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Dijkversterking en Herstel steenbekleding Oosterschelde en Westerschelde

1

2

815

815

2018

2018

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Afsluitdijk

13

5

875

869

2022

2022

 

Projecten Oost-Nederland

             

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

8

5

18

18

2019

2019

 

Monitoring Langsdammen Waal

1

 

1

       

afrondingen

– 2

4

         

Programma

177

162

7.969

7.960

     

Begroting (DF 1.02.02)

129

113

         

Overprogrammering (–)

– 48

– 49

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

9

6

     

Ambitie Afsluitdijk

5

14

     

Gebonden

         

Projecten Zuid-Nederland

         

Ooijen-Wanssum

111

111

     

Projecten Oost-Nederland

         

Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen)

159

121

 

na 2020

1

Projecten Noord-Nederland

         

Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling

3

3

 

2017

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)

7

7

 

2018

 

Bestemd

14

14

     

Projecten in voorbereiding:

         

Projecten Nationaal

         

Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

         

Steenbestortingen

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer

         

– Zandhonger Oosterschelde

         

– Tidal Test Centre Grevelingen

         

– Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's:

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

308

276

     

Begroting DF 1.02.01

308

276

     

Ad 1) Binnen de programmaruimte is een reservering van € 50 miljoen opgenomen omdat in de voorbereiding naar de planfase voor IJsseldelta fase II is gebleken dat er voor het bouwdeel een tekort van ca. € 50 miljoen werd geraamd. Dit bedrag wordt nu overgeheveld naar de reservering voor de uitvoering van het project IJsseldelta Kampen. Daarnaast wordt het projectbudget verlaagd met € 8 miljoen in verband met een bijdrage aan de provincie Overijssel ten behoeve van het project IJsseldelta fase 2. Voor de planuitwerking en voorbereiding van dit project wordt € 4,5 miljoen overgeboekt naar het EPK-planuitwerking waterveiligheid.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Zoetwatervoorziening

             

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

8

7

76

76

 

2018

 

Overige projecten

             

Ecologische maatregelen Markermeer

2

1

17

17

 

2020

 

(voorheen Luwtemaatregelen Hoornse Hop)

             

Zoetwatermaatregelen

23

20

138

137

 

2021

 

Afrondingen

 

– 1

         

Programma

33

27

231

230

     

Begroting (DF 2.02.02)

33

27

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

         

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

15

15

     

Projecten Zuid-Nederland

         

Roode Vaart

10

10

     

Bestemd

         

         

afrondingsverschillen

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

25

25

     

Begroting DF 2.02.01

25

25

     

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

KRW 1e tranche

8

5

42

41

2015

2015

 

KRW 2e en 3e tranche

27

20

571

569

2027

2027

 

afrondingen

             

Totaal programma

35

25

613

610

     

Begroting DF 7.01.01

35

25

         
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

Verruiming vaargeul Westerschelde

   

25

25

2010

2010

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Natuurlijker Markermeer

   

8

8

2015

2015

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Natuurcompensatie Perkpolder

   

3

2

2015

2015

 

afrondingen

             

Totaal programma

   

36

35

     

Begroting DF 7.02.01

             
Licence