Base description which applies to whole site

Toelichting

Mutaties 2 suppeltoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2017 met € 284.340.000 te muteren en te brengen op € 2.569.565.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in paragraaf 1.

Tabel B3: Opbouw verplichtingenbedragen 2017 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2017

 

2.199.585

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

 

85.640

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

2.285.225

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2018 als Voorlopige Uitkomsten 2017:

 

124.873

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

Actualiseren Motorrijtuigenbelasting 2016 (algemene-uitkering)

23.630

 

Actualiseren Motorrijtuigenbelasting 2016 (decentralisatie-uitkering)

– 23.630

 

Vismigratie Ambitie Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering)

3.900

 

Programma Smartwayz.nl (decentralisatie-uitkering)

364

 

Zoetwatermaatregelen (decentralisatie-uitkering)

70

 

Na-ijlende effecten mijnbouw (decentralisatie-uitkering)

3.553

 

Agri meets Design (decentralisatie-uitkering)

83

 

Maak verschil (decentralisatie-uitkering)

41

 

Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

8.055

 

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (decentralisatie-uitkering)

5.204

 

Jaarconferentie Techniekpact (decentralisatie-uitkering)

40

 

Smart Mobility challenge (decentralisatie-uitkering)

75

 

Limburg Makers 2.0 (decentralisatie-uitkering)

375

 

Programma Eems-Dollard (decentralisatie-uitkering)

83

 

Hydrologische Maatregelen (decentralisatie-uitkering)

4.285

 

Amendement cofinanciering opruiming drugsafval (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

Asbest II problematiek (decentralisatie-uitkering)

5.500

 

Herontwikkeling EMK-terrein Krimpen aan de Ijssel (decentralisatie-uitkering)

350

 

Pilot altijd actuele vergunning (decentralisatie-uitkering)

128

 

Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling (decentralisatie-uitkering)

13.510

 

Green Deal Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur (decentralisatie-uitkering)

300

 

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (decentralisatie-uitkering)

12.600

 

Eems estuarium (decentralisatie-uitkering)

83

 

MIRT onderzoek Lob van Gennep (decentralisatie-uitkering)

182

 

MIRT Trade Port Noord, Venlo (decentralisatie-uitkering)

21.150

 

Richtlijn EED (algemene-uitkering)

62

 

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) (decentralisatie-uitkering)

5.000

 

Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) (decentralisatie-uitkering)

41

 

Restbudget randstadspoor (decentralisatie-uitkering)

4.215

 

RegioSpecifiekPakket ZuiderZeeLijn (decentralisatie-uitkering)

44.991

 

Programma Jong Leren Eten EZ (decentralisatie-uitkering)

450

 

Groei op het spoor (decentralisatie-uitkering)

215

 

Programma DuurzaamDoor EZ (decentralisatie-uitkering)

100

 

Onderzoeksbudget provinciefonds (onderzoeksartikel)

– 100

 

Onderzoeksbudget provinciefonds (algemene-uitkering)

100

 

Plafond BTW Compensatiefonds (algemene uitkering)

23.462

 

Subtotaal

 

159.467

Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2017

 

284.340

Stand 2e suppletoire begroting 2017

 

2.569.565

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

0

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering

 

2.051.405

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

0

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

518.160

Uitgaven

In de onderstaande tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2017 tot en met de tweede suppletoire begroting 2017 hebben voorgedaan in de uitgaven. De toelichting bij deze mutaties die onderdeel vormt van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in paragraaf 1.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2017 met € 284.340.000 te muteren en te brengen op € 2.569.564.000.

Tabel B4: Opbouw uitgavenbedragen 2017 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2017

 

2.199.585

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

 

85.639

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

2.285.224

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2018 als Voorlopige Uitkomsten 2017:

 

124.873

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

Actualiseren Motorrijtuigenbelasting 2016 (algemene-uitkering)

23.630

 

Actualiseren Motorrijtuigenbelasting 2016 (decentralisatie-uitkering)

– 23.630

 

Vismigratie Ambitie Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering)

3.900

 

Programma Smartwayz.nl (decentralisatie-uitkering)

364

 

Zoetwatermaatregelen (decentralisatie-uitkering)

70

 

Na-ijlende effecten mijnbouw (decentralisatie-uitkering)

3.553

 

Agri meets Design (decentralisatie-uitkering)

83

 

Maak verschil (decentralisatie-uitkering)

41

 

Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

8.055

 

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (decentralisatie-uitkering)

5.204

 

Jaarconferentie Techniekpact (decentralisatie-uitkering)

40

 

Smart Mobility challenge (decentralisatie-uitkering)

75

 

Limburg Makers 2.0 (decentralisatie-uitkering)

375

 

Programma Eems-Dollard (decentralisatie-uitkering)

83

 

Hydrologische Maatregelen (decentralisatie-uitkering)

4.285

 

Amendement cofinanciering opruiming drugsafval (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

Asbest II problematiek (decentralisatie-uitkering)

5.500

 

Herontwikkeling EMK-terrein Krimpen aan de Ijssel (decentralisatie-uitkering)

350

 

Pilot altijd actuele vergunning (decentralisatie-uitkering)

128

 

Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling (decentralisatie-uitkering)

13.510

 

Green Deal Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur (decentralisatie-uitkering)

300

 

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (decentralisatie-uitkering)

12.600

 

Eems estuarium (decentralisatie-uitkering)

83

 

MIRT onderzoek Lob van Gennep (decentralisatie-uitkering)

182

 

MIRT Trade Port Noord, Venlo (decentralisatie-uitkering)

21.150

 

Richtlijn EED (decentralisatie-uitkering)

62

 

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG)

5.000

 

Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

41

 

Restbudget randstadspoor (decentralisatie-uitkering)

4.215

 

RegioSpecifiekPakket ZuiderZeeLijn (decentralisatie-uitkering)

44.991

 

Jong Leren Eten EZ (decentralisatie-uitkering)

450

 

Programma DuurzaamDoor EZ (decentralisatie-uitkering)

100

 

Groei op het spoor (decentralisatie-uitkering)

215

 

Onderzoeksbudget provinciefonds (onderzoeksartikel)

– 100

 

Onderzoeksbudget provinciefonds (algemene-uitkering)

100

 

Plafond BTW Compensatiefonds (algemene uitkering)

23.462

 

Subtotaal

 

159.467

Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2017

 

284.340

Stand 2e suppletoire begroting 2015

 

2.569.564

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

0

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering

 

2.051.405

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

0

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

518.159

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2017 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 284.340.000 gemuteerd en gebracht op € 2.569.564.

Licence