Base description which applies to whole site

2.2 Niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

– 1.912

1.297

– 3.209

0

– 1.912

             
 

Uitgaven:

– 1.912

1.297

– 3.209

0

– 1.912

             

10.1

Loonbijstelling

0

2.556

– 2.556

0

0

             

10.2

Prijsbijstelling

0

653

– 653

0

0

             

10.3

Onvoorzien

– 1.912

– 1.912

0

0

– 1.912

             
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

Licence