Base description which applies to whole site

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle EK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

11.940

12.070

260

0

12.330

             
 

Uitgaven:

11.940

12.070

260

0

12.330

             

1.1

Apparaat Eerste Kamer

8.260

8.390

167

0

8.557

             

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.607

3.607

92

0

3.699

             

1.3

Verenigde vergadering

73

73

1

0

74

             
 

Ontvangsten:

140

140

0

0

140

Beleidsartikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

31.675

31.675

715

0

32.390

             
 

Uitgaven:

31.675

31.675

715

0

32.390

             

2.1

Schadeloosstelling

19.986

19.986

448

0

20.434

             

2.2

Pensioenen en wachtgelden

11.586

11.586

264

0

11.850

             

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl tegemoetkoming ziektekosten

103

103

3

0

106

             
 

Ontvangsten:

86

86

0

0

86

Beleidsartikel 3 Wetgeving/controle TK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

101.005

103.471

2.222

– 1.400

104.293

             
 

Uitgaven:

101.005

103.471

2.222

– 1.400

104.293

             

3.1

Apparaat Tweede Kamer

66.327

68.793

1.422

– 1.400

68.815

             

3.2

Onderzoeksbudget

2.190

2.190

44

0

2.234

             

3.3

Drukwerk

1.782

1.782

26

0

1.808

             

3.4

Fractiekosten

28.364

28.364

691

0

29.055

             

3.5

Uitzending leden

430

430

6

0

436

             

3.6

Parlementaire enquetes

0

0

0

0

0

             

3.7

Bijdrage ProDemos

1.912

1.912

33

0

1.945

             
 

Ontvangsten:

3.966

3.966

0

0

3.966

Toelichting:

Artikel 3.1 Apparaat Tweede Kamer

Projectuitvoering

Door een vertraging in de projectuitvoering van de Tweede Kamer vindt er een kasschuif plaats van € 1,4 mln. naar 2018.

Beleidsartikel 4 Wetgeving/controle EK en TK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

1.472

1.472

12

0

1.484

             
 

Uitgaven:

1.472

1.472

12

0

1.484

             

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.472

1.472

12

0

1.484

             
 

Ontvangsten:

23

23

0

0

23

Licence