Base description which applies to whole site

3.1 Het beleidsartikel BES-fonds

Beleidsartikel 1 BES-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

32.650

41.534

18

0

41.552

             
 

Uitgaven:

32.650

41.534

18

0

41.552

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

100%

             

1.1

BES-fonds

32.650

41.534

18

0

41.552

 

Opdrachten

100

100

0

0

100

 

Onderzoek

100

100

0

0

100

 

Bijdragen aan medeoverheden

32.550

41.434

18

0

41.452

 

Vrije uitkering

32.550

41.434

18

0

41.452

             
 

Ontvangsten:

32.650

41.534

18

0

41.552

Licence