Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen Koninkrijksrelaties

Niet-beleidsartikel 6 Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

18.071

19.292

3.772

– 1.181

21.883

             
 

Uitgaven:

18.071

19.292

3.772

– 1.181

21.883

             

6.1

Apparaat

18.071

19.292

3.772

– 1.181

21.883

 

Personele uitgaven

11.924

12.169

2.939

– 279

14.829

 

waarvan: Eigen personeel

11.721

11.935

2.934

– 729

14.140

 

waarvan: Externe inhuur

203

234

0

450

684

 

waarvan: Overig personeel

0

0

5

0

5

 

Materiële uitgaven

6.147

7.123

833

– 902

7.054

 

waarvan: Overig materieel

6.147

7.123

833

– 902

7.054

             
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

Bijdrage van het Ministerie van Financiën aan de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) van afnemer Belastingdienst.

Niet-beleidsartikel 7 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

1.276

5.686

– 2.099

– 1.132

2.455

             
 

Uitgaven:

1.276

5.722

– 2.135

– 1.132

2.455

             

7.1

Loonbijstelling

0

766

– 766

0

0

 

waarvan: Programma

0

494

– 494

0

0

 

waarvan: Apparaat

0

272

– 272

0

0

             

7.2

Prijsbijstelling

0

1.096

– 1.096

0

0

 

waarvan: Programma

0

960

– 960

0

0

 

waarvan: Apparaat

0

136

– 136

0

0

             

7.3

Onvoorzien

1.276

1.369

– 237

– 1.132

0

             

7.4

Wisselkoersreserve

0

2.491

– 36

0

2.455

             
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

Toelichting

Onvoorzien

Het bedrag van € 1,1 mln. wordt ingezet voor de wederopbouw van de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius als gevolg van de orkanen Irma en Maria.

Licence