Base description which applies to whole site

5. Toelichting per beleidsartikel

Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

2017

2017

2017

2017

2017

(1)

(2)

   

(4)=(2+3)

Verplichtingen

148.225

95.680

0

– 1.979

93.701

               

Uitgaven:

         
               

Programma-uitgaven totaal

110.249

114.680

0

– 953

113.727

   

waarvan juridisch verplicht

 

95%

   

100%

               

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

55.635

60.066

0

– 1.639

58.427

               
 

Subsidies

         
   

Internationaal recht

6.135

10.135

0

1.250

11.385

               
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Verenigde Naties

39.525

39.525

0

– 2.964

36.561

   

OESO

6.175

6.206

0

0

6.206

   

Campagne VN veiligheidsraad

500

900

 

– 400

500

   

VNVR projectkosten

     

400

400

   

Internationaal Strafhof

3.300

3.300

0

75

3.375

               

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

54.614

54.614

0

686

55.300

               
 

Subsidies

         
   

Bevordering van het vrije woord

2.800

2.800

0

0

2.800

   

Landenprogramma's mensenrechten

24.615

24.615

0

410

25.025

               
 

bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

Landenprogramma's mensenrechten

19.705

19.705

0

0

19.705

   

Centrale mensenrechtenprogramma's

7.494

7.494

0

276

7.770

Verplichtingen

Geen mutaties.

Uitgaven

Geen mutaties.

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

2017

2017

2017

2017

2017

(1)

(2)

   

(4)=(2+3)

Verplichtingen

236.321

261.167

0

– 1.917

259.250

               

Uitgaven:

         
               

Programma-uitgaven totaal

250.598

275.740

0

– 3.455

272.285

   

waarvan juridisch verplicht

 

91%

   

100%

               

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

14.979

18.329

– 1 000

– 627

16.702

               
 

Subsidies

         
   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

2.250

3.250

– 500

– 77

2.673

   

Atlantische Commissie

500

500

0

0

500

               
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

NAVO

8.664

10.014

0

– 600

9.414

   

Veiligheidsfonds

2.000

3.000

0

0

3.000

   

WEU

565

565

0

50

615

   

Overige

 

1.000

– 500

 

500

               

2.2

Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit

7.765

7.835

1 000

3.335

12.170

 

Subsidies

         
   

Anti-terrorisme instituut

765

765

0

0

765

               
 

Opdrachten

         
   

Global Forum on Cyber Expertise

400

400

0

– 65

335

   

Cyber security

0

0

500

500

1.000

   

Overige

0

0

500

500

1.000

               
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

Contra-terrorisme

6.600

6.670

0

2.400

9.070

               

2.3

Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid

10.794

11.493

0

0

11.493

               
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

IAEA

7.317

7.960

0

0

7.960

   

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

1.557

1.613

0

0

1.613

   

CTBTO

1.920

1.920

0

0

1.920

               

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

195.032

211.455

0

– 5.127

206.328

               
 

Subsidies

         
   

Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)

26.500

31.000

0

0

31.000

   

Nederland Helsinki Comité

28

28

0

0

28

               
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

         
   

OVSE

7.195

7.195

0

– 1.384

5.811

   

VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

99.800

99.849

0

– 3.743

96.106

   

waarvan landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)

55.400

67.646

0

0

67.646

   

Training buitenlandse diplomaten

2.300

2.500

0

0

2.500

   

Overige

 

3.237

0

 

3.237

               

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

22.028

26.628

0

– 1.036

25.592

               
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies

         
   

Nederlands Fonds voor Rgeionale Partnerschappen (NFRP); «MATRA'

10.322

12.222

0

0

12.222

   

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»

11.706

14.406

0

– 1.036

13.370

               

Ontvangsten

1.212

1.212

0

0

1.212

               

2.10

Doorberekening Defensie diversen

212

212

0

0

212

2.40

Restituties programma's

1.000

1.000

0

0

1.000

Verplichtingen

Geen mutaties.

Uitgaven

Geen mutaties.

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

2017

2017

2017

2017

2017

(1)

(2)

   

(4)=(2+3)

Verplichtingen

7.556.518

7.477.812

– 375.938

– 74.154

7.027.720

               

Uitgaven:

         
               

Programma-uitgaven totaal

7.756.749

7.669.647

– 385.672

– 64.820

7.219.155

   

waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

               

3.1

Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt

7.541.047

7.462.221

– 385.672

– 64.543

7.012.006

               
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

BNI-afdracht

3.816.502

3.738.142

– 258.932

– 41.902

3.437.308

   

BTW-afdracht

520.278

519.829

26.414

– 22.641

523.602

   

Invoerrechten

3.204.267

3.204.250

– 153.154

0

3.051.096

               

3.2

Een effectief, efficient en coherent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden

201.275

192.479

0

0

192.479

               
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Europees Ontwikkelingsfonds

201.275

192.479

0

0

192.479

               

3.3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

10.100

9.720

0

104

9.824

               
 

Bijdragen (internationale organisaties

         
   

Raad van Europa

10.100

9.720

0

104

9.824

               

3.4

Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28

4.327

5.227

0

– 381

4.846

               
 

Subsidies/Opdrachten

         
   

EU-voorzitterschap

0

400

0

– 292

108

   

programmatische ondersteuning

0

500

0

0

500

 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Benelux bijdrage

3.979

3.979

0

– 89

3.890

   

EIPA

348

348

0

0

348

               

Ontvangsten

641.003

3.795.044

– 30.631

90

3.764.503

               

3.10

Diverse ontvangsten EU

640.853

3.794.794

– 30.631

0

3.764.163

   

Invoerrechten

640.853

640.850

– 30.631

0

610.219

   

Overige ontvangsten EU

0

3.153.944

0

0

3.153.944

               

3.30

Restitutie Raad van Europa

150

250

0

90

340

Verplichtingen

De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven is toegelicht.

Uitgaven

Artikel 3.1

De Voorjaarsraming (Spring Forecast) 2017 van de Europese Commissie is bij miljoenennota verwerkt in de Nederlandse afdrachten. Bij de Voorjaarsraming worden geen nieuwe EU-uitgaven geautoriseerd, maar worden de grondslagen voor BNI-ramingen, de BTW-ramingen en de invoerrechten geactualiseerd.

Daarnaast is in de miljoenennota de jaarlijkse technische aanpassing van het huidige Meerjarig Financieel Kader (MFK) verwerkt in de Nederlandse afdrachten. Met de technische aanpassing wordt er in totaal EUR 14 miljard (lopende prijzen) aan marge onder het betalingenplafond van 2016 in gelijke tranches doorgeschoven naar 2018, 2019 en 2020, via de Global Margin for Payments. Daarbij is ook het surplus over 2016 meegenomen. Het doorschuiven van de marges naar latere jaren is vooral het gevolg van vertragingen in de uitvoering van het Europese cohesiebeleid. Dit leidde tot een verlaging van het budget met EUR 385,7 miljoen.

De aanvullende begroting (Draft Amending Budget 6, kortweg DAB 6) waarmee de effecten van de Spring Forecast in de Europese begroting worden verwerkt is pas laat in het jaar door de Europese Commissie gepresenteerd, waardoor het niet meer mogelijk is dat de effecten van de Spring Forecast op de BNI- en BTW-afdracht nog in 2017 in de afdrachten van 2017 worden verwerkt. Daarom wordt bij Najaarsnota het effect van de Spring Forecast op de Nederlandse BNI- en BTW-afdracht tegengeboekt, wat leidt tot een EUR 64,5 miljoen lagere afdracht in 2017.

Ontvangsten

Artikel 3.10

De ontvangsten onder dit beleidsartikel betreffen de zogenaamde perceptiekostenvergoeding die Nederland ontvangt voor de kosten die gemaakt worden bij de inning van douanerechten. Deze vergoeding valt lager uit dan in de ontwerpbegroting was geraamd.

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

2017

2017

2017

2017

2017

(1)

(2)

   

(4)=(2+3)

Verplichtingen

41.267

45.190

40

12.387

57.617

               

Uitgaven:

         
               

Programma-uitgaven totaal

51.041

51.191

40

837

52.068

   

waarvan juridisch verplicht

 

80%

   

100%

               

4.1

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

15.645

13.645

0

440

14.085

               
 

Subsidies

         
   

Gedetineerdenbegeleiding

1.800

1.900

0

0

1.900

               
 

Opdrachten

         
   

Consulaire bijstand

259

259

0

0

259

   

Gedetineerdenbegeleiding

200

200

0

0

200

   

Reisdocumenten en verkiezingen

5.345

4.320

0

0

4.320

   

Consulaire opleidingen

400

400

0

40

440

   

Consulaire informatiesystemen

6.261

6.566

0

0

6.566

   

Overige

     

400

400

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

6.304

6.304

0

– 611

5.693

               
 

Opdrachten

         
   

Visumverlening

1.100

1.100

0

600

1.700

   

Ambtsberichtenonderzoek

150

150

0

– 120

30

   

Legalisatie en verificatie

80

80

0

0

80

   

Consulaire informatiesystemen

3.011

4.111

0

– 1 091

3.020

               
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Asiel en migratie

863

863

0

0

863

               

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

8.944

7.836

40

567

8.443

               
 

Subsidies

         
   

Internationaal Cultuurbeleid

8.944

7.836

0

567

8.403

   

Erfgoed

0

0

40

0

40

               

4.4

Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen

16.178

19.401

0

1.041

20.442

               
 

Subsidies

         
   

Instituut Clingendael

800

800

0

0

800

   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

3.000

4.658

0

280

4.938

   

overige subsidies

0

40

0

0

40

               
 

Opdrachten

         
   

Onderzoeksprogramma's

1.620

1.620

0

756

2.376

   

Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties

3.000

3.000

0

0

3.000

   

waarvan in- en uitgaande Staatsbezoeken

2.000

2.000

0

0

2.000

   

Adviesraad Internationale vraagstukken

525

525

0

0

525

   

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

50

180

0

0

180

               
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

8.028

8.028

0

25

8.053

   

Europese bewustwording

520

550

0

– 20

530

               

4.5

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland

3.970

4.005

0

– 600

3.405

               
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
   

Speciaal Tribunaal Libanon

1.900

1.900

0

0

1.900

   

Internationaal Strafhof

1.400

1.135

0

– 100

1.035

   

Nederland Gastland

670

970

0

– 500

470

               

Ontvangsten

42.090

42.090

0

0

42.090

               

4.10

Consulaire dienstverlening aan Nederlanders

19.300

18.300

0

0

18.300

               

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

22.000

23.000

0

0

23.000

               

4.40

Doorberekening Defensie diversen

790

790

0

0

790

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget wordt grotendeels veroorzaakt doordat nieuwe meerjarige verplichtingen zijn aangegaan in verband met informatiesystemen ter ondersteuning van de modernisering van de consulaire diplomatie, die de consulaire dienstverlening beter, efficiënter en effectiever moet maken (ca. EUR 4,1 miljoen) als ook vanwege de inzet van het postennet voor publieksdiplomatie (ca. EUR 4,5 miljoen). Daarnaast zijn voor de implementatie van het internationale cultuurbeleid een aantal meerjarige verplichtingen aangegaan (ca. EUR 3,1 miljoen).

Uitgaven

Geen mutaties.

Beleidsartikel 5

Niet-beleidsartikel 5 Geheim

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

2017

2017

2017

2017

2017

(1)

(2)

   

(4)=(2+3)

Verplichtingen

0

0

0

0

0

           

Uitgaven

0

0

0

0

0

Verplichting en uitgaven

Geen mutaties

Niet-beleidsartikel 6

Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

2017

2017

2017

2017

2017

(1)

(2)

   

(4)=(2+3)

Verplichtingen

34.158

53

– 1.110

1.057

0

             

Uitgaven:

         
             

Uitgaven totaal

34.158

53

– 1.110

1.057

0

             

6.1

Nominaal en onvoorzien

34.158

53

– 1.110

1.057

0

Verplichting en uitgaven

Geen mutaties

Niet-Beleidsartikel 7

Niet-beleidsartikel 7 Apparaat

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

2017

2017

2017

2017

2017

(1)

(2)

   

(4)=(2+3)

Verplichtingen

692.790

715.305

– 521

32.195

746.979

             

Uitgaven

679.241

715.740

– 521

15.842

731.061

             

7.1.1

Personeel

451.232

469.571

– 611

3.010

471.970

 

Eigen personeel

443.232

461.571

– 611

3.010

463.970

 

Inhuur extern

8.000

8.000

0

0

8.000

 

overige personeel

0

0

0

0

0

             

7.1.2

Materieel

228.009

246.169

90

12.832

259.091

 

waarvan ICT

35.000

35.000

0

5.422

40.422

 

waarvan bijdragen aan SSO's

55.000

55.000

90

18.811

73.901

 

waarvan overige materieel

138.009

156.169

0

– 11.401

144.768

             

7.2

Koersverschillen

pm

pm

0

0

0

             
             

Ontvangsten

21.450

21.450

0

15.000

36.450

             

7.10

Diverse ontvangsten

21.450

21.450

0

10.000

31.450

             

7.11

Koersverschillen

pm

pm

0

5.000

5.000

Verplichtingen

De verplichtingen zijn verhoogd en verder in lijn gebracht met het uitgavenniveau. Daarnaast zijn enkele verplichtingen aangegaan die een meerjarig uitgavenkarakter kennen zoals ICT en onderhoudsuitgaven.

Uitgaven

Artikel 7.1.1; Personeelskosten:

De kosten voor personeel nemen toe met EUR 2,4 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een deel van de uitgaven voor lokaal personeel en overige aan personeel gerelateerde uitgaven op de posten gekoppeld is aan de USD. Vanwege de koersontwikkeling zijn de uitgaven daardoor toegenomen.

Artikel 7.1.2; Materiele kosten:

De materiële uitgaven nemen per saldo toe met EUR 12,9 miljoen. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2017 is verhuisd van de Bezuidenhoutseweg naar de Rijnstraat in Den Haag. Omdat de verhuisdatum later valt dan oorspronkelijk gepland, dient voor een langere periode dubbele huurlasten te worden betaald aan het Rijksvastgoedbedrijf. Dit is gebaseerd op in het verleden gemaakte afspraken binnen het Rijksbrede huisvestingsstelsel. De ICT kosten stijgen hoofdzakelijk door extra kosten voor digitale verbindingen met vertegenwoordigingen in het buitenland, hogere kosten voor samenwerkingsapplicaties, de verhuizing van het datacenter naar de Rijnstraat en aanvullende uitgaven voor de projecten die verband houden met het nieuwe BZ-administratiesysteem. Hier staat een daling tegenover van de uitgaven voor investeringen in panden in het buitenland.

Ontvangsten

Artikel 7.10 en 7.11

De ontvangsten stijgen onder meer als gevolg van de ontwikkeling van de wisselkoers van de USD. Het ministerie werkt met een vooraf vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de zgn. corporate rate). Deze koers wordt samen met de presentatie van de begroting vastgesteld en voor het hele jaar gehanteerd. Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende het jaar een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat een saldo. Voor 2017 wordt rekening gehouden met EUR 5 miljoen. Daarnaast stijgen de ontvangsten vanwege verkoop van roerende goederen op buitenlandse vertegenwoordigingen en als gevolg van meer doorbelasting van gemaakte kosten voor andere departementen.

Licence