Base description which applies to whole site

1. Voorstel van wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2017 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 438,8 miljoen te verlagen en de ontvangsten te verlagen met EUR 15,5 miljoen.

Licence