Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

373.919

323.350

267.896

245.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

19.353

0

9.981

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

393.272

323.350

277.877

255.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

– 81.801

29.072

– 44.651

10.322

15.077

62.468

– 35.697

– 96.011

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

311.471

352.422

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 36.554

24.514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

274.917

376.936

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

0

– 1.718

1.718

                         

Desaldering Houtribdijk

– 601

– 601

                           

Mutaties Slotwet 2017

 

– 2.319

1.718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

272.598

378.654

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

153.751

247.809

290.807

258.054

801.693

640.861

470.854

324.054

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

20.146

– 1.941

46.400

– 4.500

– 9.600

– 8.100

– 8.100

0

0

4.437

0

– 400

91.640

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

173.897

245.868

337.207

253.554

792.093

632.761

462.754

324.054

426.733

434.575

542.732

412.629

491.790

374.070

0

Mutaties Miljoenennota 2018

– 59.018

– 76.069

– 190.199

– 97.998

– 228.121

– 112.140

– 9.746

126.532

124.534

– 33.624

– 46.233

– 59.179

46.439

51.977

385.611

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

114.879

169.799

147.008

155.556

563.972

520.621

453.008

450.586

551.267

400.951

496.499

353.450

538.229

426.047

385.611

Mutaties Najaarsnota 2017

 

69.479

– 61.023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

184.358

108.776

147.008

155.556

563.972

520.621

453.008

450.586

551.267

400.951

496.499

353.450

538.229

426.047

385.611

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

0

– 6.110

6.110

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 6.110

6.110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

178.248

114.886

147.008

155.556

563.972

520.621

453.008

450.586

551.267

400.951

496.499

353.450

538.229

426.047

385.611

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

9.008

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

3.795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

12.803

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

– 2.232

3.512

1.600

1.460

2.500

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

10.571

4.492

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 1.550

1.650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

9.021

6.142

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

0

– 1.940

1.940

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 1.940

1.940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

7.081

8.082

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid

536.678

572.139

559.623

504.981

846.107

713.095

547.351

499.136

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid

579.972

570.198

616.004

510.481

836.507

704.995

539.251

499.136

426.733

434.575

542.732

412.629

491.790

374.070

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid

436.921

526.713

382.754

424.265

625.963

657.823

496.308

531.657

553.267

402.951

498.499

355.450

540.229

428.047

387.611

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid

468.296

491.854

382.754

424.265

625.963

657.823

496.308

531.657

553.267

402.951

498.499

355.450

540.229

428.047

387.611

Realisatie Inv. in waterveiligheid

457.927

501.622

382.754

424.265

625.963

657.823

496.308

531.657

553.267

402.951

498.499

355.450

540.229

428.047

387.611

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

186.805

192.608

150.433

177.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

 

Mutaties Voorjaarsnota 2017

3.999

3.059

9.981

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

190.804

195.667

160.414

187.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

0

Mutaties Miljoenennota 2018

2.151

2.177

1.844

2.168

1.764

1.722

1.720

1.720

– 3.680

1.720

1.721

1.720

1.721

1.721

151.349

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

192.955

197.844

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 748

748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

192.207

198.592

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

0

1.521

– 1.521

                         

Desaldering Houtribdijk

– 601

– 601

                           

Mutaties Slotwet 2017

 

920

– 1.521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

193.127

197.071

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

36.928

38.561

30.672

31.992

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

5.334

0

– 500

– 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO

42.262

38.561

30.172

31.492

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

– 17.485

– 19.648

791

14.630

9.182

– 1.375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO

24.777

18.913

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 10.285

10.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

14.492

29.113

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening

0

– 5.165

5.165

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 5.165

5.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

9.327

34.278

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.045

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.655

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.655

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.355

3.250

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening

0

– 285

285

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 285

285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.070

3.535

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

38.973

41.511

33.622

35.542

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

44.917

41.511

33.122

35.042

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening

27.432

21.863

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

16.847

32.363

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Realisatie Inv. in zoetwatervoorziening

11.397

37.813

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

0

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

1

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

1

3.041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

1

3.041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening

0

– 1

1

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

0

3.042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

0

Mutaties Miljoenennota 2018

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

83

79

79

79

6.908

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.112

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

Mutaties Najaarsnota 2017

 

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.162

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.162

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

162.435

156.914

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

3.187

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

165.622

156.964

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

0

Mutaties Miljoenennota 2018

16.919

24.690

18.147

– 934

– 6.800

– 5.324

– 9.259

– 15.980

938

521

553

475

475

475

223.683

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

182.541

181.654

171.065

104.492

115.738

183.450

200.921

208.577

272.781

217.790

233.439

223.683

223.683

223.683

223.683

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 2.956

4.227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

179.585

185.881

171.065

104.492

115.738

183.450

200.921

208.577

272.781

217.790

233.439

223.683

223.683

223.683

223.683

Saldo 2017: Beheer, onderhoud en vervanging

0

– 7.291

7.291

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 7.291

7.291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

172.294

193.172

171.065

104.492

115.738

183.450

200.921

208.577

272.781

217.790

233.439

223.683

223.683

223.683

223.683

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv.

169.466

163.944

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 B&O en verv.

172.653

163.994

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv.

189.653

188.765

178.148

111.575

122.821

190.533

208.004

215.685

279.889

224.898

240.747

230.591

230.591

230.591

230.591

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 B&O en verv.

186.747

192.992

178.148

111.575

122.821

190.533

208.004

215.685

279.889

224.898

240.747

230.591

230.591

230.591

230.591

Realisatie B&O en verv.

 

179.456

200.283

178.148

111.575

122.821

190.533

208.004

215.685

279.889

224.898

240.747

230.591

230.591

230.591

230.591

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

3.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

6.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

6.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

4.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

4.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 4.900

– 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting

7.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

6.200

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Realisatie Exp. cf, art. III Deltabegroting

6.200

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

3.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

3.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

3.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

649.132

899.211

987.397

991.865

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk

662.834

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

655.019

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Realisatie Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

655.019

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

218.112

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

 

Mutaties Voorjaarsnota 2017

383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

218.495

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

0

Mutaties Miljoenennota 2018

8.178

8.546

7.613

7.587

7.881

7.730

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

220.351

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

226.673

230.529

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 359

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

226.314

230.779

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

Saldo 2017: Overige uitgaven

0

– 312

312

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 312

312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

226.002

231.091

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

63.703

63.685

63.330

63.324

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

– 1.500

– 198

– 198

– 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

62.203

63.487

63.132

63.126

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

0

Mutaties Miljoenennota 2018

708

713

709

709

684

686

687

690

692

692

410

967

666

666

60.648

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

62.911

64.200

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 341

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

62.570

64.550

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

Saldo 2017: Overige uitgaven

0

– 250

250

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 250

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

62.320

64.800

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

– 148.400

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

185.847

45.612

226.586

387.753

419.503

 

Mutaties Voorjaarsnota 2017

140

0

0

0

0

0

0

0

0

– 4.437

0

400

– 91.640

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

– 148.260

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

181.410

45.612

226.986

296.113

419.503

0

Mutaties Miljoenennota 2018

157.337

– 18.630

0

– 150.000

0

0

0

– 122.790

– 144.564

– 67.400

48.460

989

– 41.480

– 47.018

412.921

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

9.077

– 18.630

0

0

0

0

0

0

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 9.077

9.077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

0

– 9.553

0

0

0

0

0

0

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

0

– 9.553

0

0

0

0

0

0

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

0

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

133.415

285.668

281.488

428.752

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

461.637

323.140

500.250

661.417

693.167

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

132.438

285.470

281.290

428.554

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

457.200

323.140

500.650

569.777

693.167

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

298.661

276.099

289.612

286.850

281.989

273.006

273.444

387.404

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

288.884

285.776

289.612

286.850

281.989

273.006

273.444

387.404

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920

Realisatie Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

288.322

286.338

289.612

286.850

281.989

273.006

273.444

387.404

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo2017 Saldo van afgesloten rekeningen

0

4

– 4

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

4

– 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

127.036

– 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

 

Mutaties Voorjaarsnota 2017

– 68.719

– 3.298

49.002

– 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM

649.132

899.211

987.397

991.865

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

0

Mutaties Miljoenennota 2018

13.702

– 9.278

4.527

19.026

17.488

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

1.163.777

Stand ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

662.834

889.933

991.924

1.010.891

1.207.757

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 7.815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

655.019

889.933

991.924

1.010.891

1.207.757

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

655.019

889.933

991.924

1.010.891

1.207.757

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

649.132

899.211

987.397

991.865

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk

662.834

889.933

991.924

1.010.891

1.207.757

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

655.019

889.933

991.924

1.010.891

1.207.757

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Realisatie Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

655.019

889.933

991.924

1.010.891

1.207.757

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

24.850

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

9.885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

34.735

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

– 14.818

– 7.422

– 4.401

766

1.482

18.148

8.986

590

611

632

630

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

19.917

25.676

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 11.710

11.710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

8.207

37.386

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit

0

– 2.326

2.326

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 2.326

2.326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

5.881

39.712

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

279

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

– 231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

48

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

234

9

– 1.027

241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

282

777

777

21.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

282

777

777

21.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit

0

2

– 2

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

2

– 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

284

775

777

21.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

995

995

995

995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

1.435

1.850

3.300

4.200

9.600

8.100

8.100

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

2.430

2.845

4.295

5.195

9.600

8.100

8.100

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

– 150

350

350

350

350

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

2.280

3.195

4.645

5.545

9.950

8.450

8.100

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

2.220

3.195

4.645

5.545

9.950

8.450

8.100

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit

0

– 1.363

1.363

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 1.363

1.363

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

857

4.558

4.645

5.545

9.950

8.450

8.100

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit

26.124

34.861

54.175

88.549

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit

37.213

36.711

57.475

92.749

71.800

62.813

60.525

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit

22.479

29.648

52.397

94.106

73.632

81.311

69.511

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit

10.709

41.358

52.397

94.106

73.632

81.311

69.511

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

Realisatie B&O en verv.

 

7.022

45.045

52.397

94.106

73.632

81.311

69.511

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit

0

– 133

133

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 133

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

91

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2017.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project HWBP-2

       

2021

2021

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

15

14

185

185

     

HWBP-2 Waterschapsprojecten

142

138

2.420

2.420

     

Overige projectkosten (Programmabureau)

3

4

45

45

     

afrondingen

 

– 1

         

Programma

160

155

2.650

2.650

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

160

155

         
Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project RvdR

       

2019

2019

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

92

101

2.301

2.301

     

afrondingen

             

Programma

92

101

2.301

2.301

     

Begroting (DF 1.01.03)

92

101

         
Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Maaswerken

             

Projecten Zuid-Nederland

             

Grensmaas

5

5

152

152

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

15

14

398

398

2020

2020

 

afrondingen

             

Programma

20

19

550

550

     

Begroting (DF 1.01.03)

20

19

         
Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

       

2020

2020

 

HWBP Rijksprojecten

2

2

608

608

     

HWBP Waterschapsprojecten

112

113

4.642

4.642

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

6

7

80

80

     
               

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

15

14

192

192

2020

2020

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

1

1

23

23

     

Zandhonger Oosterschelde

0

1

11

11

     

Projecten Noord-Nederland

             

Primaire waterkering Vlieland

0

0

2

2

2018/2019

2018/2019

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Afsluitdijk

5

5

11

11

2022

2022

 

Projecten Oost-Nederland

             

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

1

1

19

19

2019

2019

 

IJsseldelta 2e fase

21

23

93

93

     

Monitoring Langsdammen Waal

0

0

5

5

     

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Overige onderzoeken en kleine projecten

8

10

1.168

1.168

     

Dijkversterking en herstel steenbekleding

3

3

823

823

     

afrondingen

– 1

– 1

– 4

– 4

     

Programma

173

179

7.673

7.673

     

Begroting (DF 1.02.02)

173

179

         

Overprogrammering (–)

             

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

             

Zoetwatermaatregelen

3

7

124

124

2021

2021

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

6

7

76

76

2018

2018

 

Ecologische maatregelen Markermeer

0

1

17

17

2021/2022

2021/2022

 

Afrondingen

 

– 1

         

Programma

9

14

217

217

     

Begroting (DF 2.02.02)

9

14

         
Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

12

12

     

Projecten Zuid-Nederland

         

Roode Vaart

10

10

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

22

22

     

Begroting DF 2.02.01

22

22

     

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

KRW 1e tranche

1

1

40

40

     

KRW 2e en 3e tranche

5

7

576

576

2027

2027

 

afrondingen

             

Totaal programma

6

8

616

616

     

Begroting DF 7.01.01

6

8

         
Mutaties Slotwet 2017 (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

Verruiming vaargeul Westerschelde

   

25

25

     

Projecten Noordwest-Nederland

             

Natuurlijker Markermeer

   

8

8

     

afrondingen

             

Totaal programma

   

33

33

     

Begroting DF 7.02.01

             
Licence