Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties Slotwet 2017 (in € mln.)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2017

 

904,7

904,7

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

967,2

967,2

Stand 2e suppletoire begroting 2017

 

977,7

977,7

       

– mutaties Slotwet 2017

     
       

Kaderrelevante mutaties

     
       

1. Saldo 2017

diversen

– 26,8

1,4

2. Desaldering Houtribdijk

1

– 0,6

– 0,6

   

950,3

978,5

Toelichting

  • De Slotwet 2017 laat een voordelig saldo zien van ca. € 28,2 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 26,8 miljoen lagere uitgaven en € 1,4 miljoen hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

  • Op het project Houtribdijk is minder ontvangen dan voorzien. Het minder ontvangen bedrag wordt opgevangen ten laste van de risicoreservering onvoorzien van HWBP-2 2e toetsing.

Licence