Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: BELEIDSMUTATIES

Beleidsmutaties (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2015

– 147

         

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2015

– 1

         

Accres tranche 2015 (incidenteel)

3.784

         

Accres tranche 2015 (structureel)

3.784

3.784

3.784

3.784

3.784

3.784

Accres tranche 2016

– 6.857

– 6.857

– 6.857

– 6.857

– 6.857

– 6.857

RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

57.777

         

Dubbele dijkzone Eemshaven-Delfzijl (decentralisatie-uitkering)

200

         

Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

58.444

         

Big Start Giro D'Italia (decentralisatie-uitkering)

2.500

         

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

724

         

Waddenslib (decentralisatie-uitkering)

100

         

Regionale luchthavens (decentralisatie-uitkering)

934

         

Projectstimuleringsregeling V (decentralisatie-uitkering)

285

         

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

3.099

5.162

7.842

8.009

7.937

 

Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering)

3.574

         

Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering)

5.000

         

Zoetwatermaatregelen (decentralisatie-uitkering)

6.895

         

Weidevogels (decentralisatie-uitkering)

25

25

25

25

   

Fieldlab Region of Smart Factories (decentralisatie-uitkering)

2.000

         

Plafond BTW-compensatiefonds (algemene uitkering)

– 709

         

Programma Rijke Waddenzee (decentralisatie-uitkering)

75

         

Groei op het spoor (decentralisatie-uitkering)

4.011

         

Landelijk Meldpunt Afval (algemene uitkering)

 

– 1.995

– 1.995

– 1.995

– 1.995

– 1.995

Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL (decentralisatie-uitkering)

60

60

60

60

   

Programma Impuls Omgevingsveiligheid (decentralisatie-uitkering)

 

14.286

       

Duurzaam Door (decentralisatie-uitkering)

1.500

         

DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

400.921

406.438

       

DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering)

– 400.921

– 406.438

       

Programma Rijke Waddenzee (decentralisatie-uitkering)

826

1.240

1.653

     

Aansluiting Lelystad Airport (decentralisatie-uitkering)

6.671

         

RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

60.944

         

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

269

         

Uitvoeringstafel Eindhoven Airport (decentralisatie-uitkering)

33

         

Accres tranche 2016 (algemene uitkering)

6.315

6.315

6.315

6.315

6.315

6.315

Accres tranche 2017 (algemene uitkering)

 

27.175

27.175

27.175

27.175

27.175

Plafond BTW-compensatiefonds (algemene uitkering)

28.576

         

Totaal mutaties (inclusief meerjarige doorwerking 1e suppletoire 2016)

250.691

49.195

38.002

36.516

36.359

28.422

Licence