Base description which applies to whole site

Artikel 2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners (VERVALLEN)

Dit artikel is niet meer van toepassing. Bij de wijziging van de begrotingsstructuur in 2016 is dit artikel vervangen door artikel 4 (Bevorderen sociaaleconomische structuur), artikel 5 (Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen) en artikel 6 (Apparaat).

D1 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Art.nr.

Verplichtingen:

179.435

0

0

0

0

0

0

                 
 

Uitgaven:

344.415

0

0

0

0

0

0

                 

2.1

Apparaat

12.879

0

0

0

0

0

0

 

Personele uitgaven

9.914

0

0

0

0

0

0

 

Eigen personeel

9.422

0

0

0

0

0

0

 

Externe inhuur

129

0

0

0

0

0

0

 

Overig personeel

363

0

0

0

0

0

0

 

Materiële uitgaven

2.965

0

0

0

0

0

0

 

Overig materieel

2.965

0

0

0

0

0

0

                 

2.2

Duurzame economische ontwikkeling

14.841

0

0

0

0

0

0

 

Subsidies

986

0

0

0

0

0

0

 

IUCN

938

0

0

0

0

0

0

 

Subsidies Caribisch Nederland

48

0

0

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

3.123

0

0

0

0

0

0

 

Pensioenen

3.123

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

2.850

0

0

0

0

0

0

 

Sociaaleconomische initiatieven BES

2.850

0

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

7.882

0

0

0

0

0

0

 

Samenwerkingsprogramma`s

7.882

0

0

0

0

0

0

 

waarvan: Caribisch Nederland

4.008

0

0

0

0

0

0

                 

2.4

Schuldsanering

316.695

0

0

0

0

0

0

 

Leningen

316.695

0

0

0

0

0

0

 

Lopende inschrijving

316.695

0

0

0

0

0

0

                 
 

Ontvangsten:

50.589

0

0

0

0

0

0

Licence