Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Evaluatie- en onderzoekstabel

Bijlage evaluatie en overig onderzoek3, 4, 5

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

       
   

1.1

Bevordering Internationale Rechtsorde1

2013

2016

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       

3

Overig onderzoek

       
   

1.1

Responsibility to protect

 

2019

1

Dit is een gecombineerde beleidsdoorlichting van beleidsdoelstelling 1.1 en 2.4.

2

Veiligheid en stabiliteit

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

       
   

2.1

NL inzet via EU en NAVO

 

2019

   

2.2

Bestrijding International Terrorisme

 

2019

   

2.3

Ontwapening, wapenbeheersing en wapenexportbeleid

 

2017

   

2.4

Bevordering Internationale Rechtsorde1

2013

2016

   

2.5

Gecombineerd met 3.2

 

2017

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
   

2.1

GVDB/EVDB

 

2018

   

2.2

Subsidie: International Centre for Counter-Terrorism

 

2017

   

2.4

Stabiliteitsfonds

 

2017

   

2.5

Shiraka (opvolger Matra Zuid)

 

2020

3

Overig onderzoek

       
1

Dit is een gecombineerde beleidsdoorlichting van beleidsdoelstelling 1.1 en 2.4.

3

Europese samenwerking

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

       
   

3

Beleidsdoorlichting van de Europese samenwerking

 

2021

   

3.2

Nabuurschapbeleid

2014

2017

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
   

3.1

Lissabonverdrag

 

2018

   

3.3

Raad van Europa

 

2020

   

3.4

Verdragsmatige Benelux samenwerking

 

2018

3

Overig onderzoek

       

4

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

       
   

4.1

Consulaire dienstverlening (met 4.2)1

 

2018

   

4.2

Zie 4.1 hierboven1

 

2018

   

4.3

Cultuur als kans – Beleidsdoorlichting van het internationaal cultuurbeleid 2009–2014

2014

2016

   

4.4

Publieksdiplomatie

2013

2016

   

4.5

NL Gastland

 

2017

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
   

4.1

Gedetineerdenbegeleiding (2012–2014)

 

2016

   

4.1

Consulaire dienstverlening

 

2017

3

Overig onderzoek

       
1

Dit is een gecombineerde beleidsdoorlichting van beleidsdoelstelling 4.1 en 4.2.

Licence