Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Overzicht subsidies Buitenlandse Zaken

Bedragen x 1.000 euro

Bedragen zijn gebaseerd op de kasramingen per individuele verplichting geregistreerd in het managementinformatiesysteem per 1 juni 2016. De toerekening van de geregistreerde subsidieverplichtingen aan de relevante subsidieregelingen is handmatig tot stand gekomen. Het managementinformatiesysteem registreert geen subsidieregelingen waardoor de koppeling van individuele susbsidies aan de van toepassing zijnde subsidieregeling vanuit het managementinformatiesysteem niet mogelijk is. Er wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in onderstaand subsidieoverzicht.

Begrotingsartikel

Naam subsidieregeling + hyperlink naar vindplaats

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal verleningen in 2015

Jaar laatste evaluatie + hyperlink naar vindplaats

Jaar volgende evaluatie

Einddatum subsidieregeling (jaartal)

1.1

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

8.422

5.833

5.350

4.439

0

0

0

10

2013 Carnegie stichting subsidie is 2009–2013 is geëvalueerd.

2019

2019

1.2

Mensenrechtenfonds 2011

206

72

0

0

0

0

0

0

2014

 

2011

1.2

Mensenrechtenfonds 2012–2015

5.761

6.469

1.882

788

0

0

0

0

2014

 

2015

1.2

Mensenrechtenfonds kleine activiteiten 2013

261

122

34

0

0

0

0

0

2014

 

2013

1.2

Mensenrechtenfonds kleine activiteiten 2014

2.727

2.208

449

112

0

0

0

1

2014

 

2014

1.2

Mensenrechtenfonds kleine activiteiten 2015/ 2016

957

982

528

135

20

0

0

8

   

2016

1.2

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

24.653

16.899

4.439

111

0

0

0

34

2014

 

2019

2.1

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

3.971

2.301

1.093

666

492

25

0

21

2014

2019

2019

2.2

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

1.143

955

765

665

551

0

0

4

2013 belangrijkste subsidie betreft het Anti-Terrorisme Instituut (geen link)

2017 Anti-Terrorisme Instituut

2019

2.3

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

130

105

55

55

55

0

0

4

 

2016 beleids- doorlichting is gestart.

2019

2.4

Humanitair ontmijnen en clustermunitie

3.431

5.445

0

0

0

0

0

0

 

2021

2016

2.4

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

19.881

16.606

5.866

2.878

2.320

250

0

26

 

2019

2019

2.5

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

3.859

3.126

768

25

0

0

0

17

2015

2019

2019

3.4

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

348

348

278

70

0

0

0

0

 

n.n.b

2019

4.1

Gedetineerdenbegeleiding 2015–2016

1.505

762

96

0

0

0

0

6

 

2016 gedetineerdenbegeleiding

2015

4.3

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

3.327

3.035

923

225

0

0

0

10

 

2016 beleidsdoorlichting cultuur.

2019

4.4

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

4.576

4.986

1.060

632

148

0

0

38

 

2016 beleidsdoorlichting

2019

4.5

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

0

8

0

0

0

0

0

0

 

2016 Beleidsdoorlichting «Nederland gastland»

2019

7.1

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

49

12

0

0

0

0

0

1

   

2019

TOTAAL SUBSIDIEREGELINGEN

85.206

70.274

23.588

10.800

3.586

275

0

180

Licence