Base description which applies to whole site

Toelichting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2018 met € 124.835.000 te muteren en te brengen op € 2.312.575.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B3: Mutaties verplichtingenbedrag provinciefonds 2018 (bedragen x € 1.000)

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2018

 

2.187.740

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

Accres tranche 2017 (incidenteel)

– 3.500

 

Accres tranche 2017 (structureel)

– 3.500

 

Accres tranche 2018

59.871

 

Plafond BTW compensatiefonds 2017

– 750

 

Na-ijlende effecten mijnbouw (decentralisatie-uitkering)

1.361

 

Innovatiebudget handelsregister (algemene uitkering)

14

 

Interreg V (decentralisatie-uitkering)

466

 

Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

15.966

 

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (decentralisatie-uitkering)

35.607

 

Projecten Verkeer en Vervoer (algemene uitkering)

– 6.000

 

Projecten Verkeer en Vervoer (decentralisatie-uitkering)

6.000

 

Smart industry HUB (decentralisatie-uitkering)

1.350

 

MKB innovatiestimulering (decentralisatie-uitkering)

3.190

 

Zeeland in stroomversnelling (decentralisatie-uitkering)

1.800

 

NUP (algemene uitkering)

500

 

Value data centre (decentralisatie-uitkering)

60

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

6.730

 

Mooiste Natuurgebied van Nederland (decentralisatie-uitkering)

300

 

Erfgoedprogramma aardbevingsgebied (decentralisatie-uitkering)

3.950

 

Project Lelystad Airport aansluiting A6 (decentralisatie-uitkering)

620

 

Waterstofbussen (decentralisatie-uitkering)

800

 

Totaal nieuwe mutaties:

 

124.835

Stand verplichtingenbedrag bij 1e suppletoire begroting 2018

 

2.312.575

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering

 

2.066.217

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen

 

0

Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

246.258

Uitgaven

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2018 met € 124.836.000 te muteren en te brengen op € 2.312.576.000. De mutaties worden in tabel B4 opgesomd. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er is echter nog één mutaties die wel effect heeft op het uitgavenbedrag 2018, maar niet op het verplichtingenbedrag 2018. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2017». De toelichting bij deze mutaties, die onderdeel vormt van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld, is reeds gegeven in § 1.

Tabel B4: Mutaties uitgavenbedrag provinciefonds 2018 (bedragen x € 1.000)

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2018

 

2.187.740

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2017

1

 

Accres tranche 2017 (incidenteel)

– 3.500

 

Accres tranche 2017 (structureel)

– 3.500

 

Accres tranche 2018

59.871

 

Plafond BTW compensatiefonds 2017

– 750

 

Na-ijlende effecten mijnbouw (decentralisatie-uitkering)

1.361

 

Innovatiebudget handelsregister (algemene uitkering)

14

 

Interreg V (decentralisatie-uitkering)

466

 

Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

15.966

 

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (decentralisatie-uitkering)

35.607

 

Projecten Verkeer en Vervoer (algemene uitkering)

– 6.000

 

Projecten Verkeer en Vervoer (decentralisatie-uitkering)

6.000

 

Smart industry HUB (decentralisatie-uitkering)

1.350

 

MKB innovatiestimulering (decentralisatie-uitkering)

3.190

 

Zeeland in stroomversnelling (decentralisatie-uitkering)

1.800

 

NUP (algemene uitkering)

500

 

Value data centre (decentralisatie-uitkering)

60

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

6.730

 

Mooiste Natuurgebied van Nederland (decentralisatie-uitkering)

300

 

Erfgoedprogramma aardbevingsgebied (decentralisatie-uitkering)

3.950

 

Project Lelystad Airport aansluiting A6 (decentralisatie-uitkering)

620

 

Waterstofbussen (decentralisatie-uitkering)

800

 

Totaal nieuwe mutaties:

 

124.836

Stand uitgavenbedrag bij 1e suppletoire begroting 2018

 

2.312.576

Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering

 

2.066.217

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen

 

0

Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

246.259

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2018 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 124.836.000 gewijzigd en gebracht op € 2.312.576.000.

Licence